Module: ShareResources for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: ShareResources
Description: Share Resources
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/15/06 05:33 PM
% translated: 81.11% (146 out of 180)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Could not handle zip file when uploading file. Det gick inte att hantera den zippade filen när filen skulle laddas upp. 12/07/06 12:27 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok. 12/02/06 11:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 12/02/06 11:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Inlägg i anteckningsbok 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank Titel kan inte vara tomt 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
File can not be blank. Filen kan inte vara tom. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
URL can not be blank. URLen kan inte vara tom. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank. Titeln kan inte vara tom. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Resource Resurs 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Initial resources Inledande resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Value required Det krävs ett värde 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Input file size is too large! Den inkommande storleken för fil är för stor! 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
error uploading fel vid uppladdning 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open Öppna 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download Ladda ner 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Genomförd 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished Avsluta 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det finns ingen tillgänglig session 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Started on Tid för access 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och avvakta tills läraren har gjort färdigt innehållet i den här aktiviteten. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
No resource available for this group. Det finns ingen tillgänglig resurs för den här gruppen. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Open URL in pop-up Öppna URLen i ett pop-up-fönster 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Visa reflektion 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Step {0} of {1} Steg {0} av {1} 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learners list Lista över lärande 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move Up Flytta uppåt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move down Flytta neråt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är avslutat 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Run content automatically (only available if there is exactly one resource) Kör innehållet automatiskt (det går bara om det finns exakt en resurs). 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Minimum number of resources to view Minimalt antal resurser att visa 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to add URLs Tillåt lärande att lägga till URLer 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add files Tillåt lärande att lägga till filer 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next instruction Nästa instruktion 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description: Beskrivning: 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is a problem in shared resources authoring page, the reason is {0} Det finns ett problem på sidan för att skapa gemensamma resurser och orsaken är {0} 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Comment/Instruction can not be blank Kommentarer/instruktioner kan inte vara tomma 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Invalid URL format. Ogiltigt format för URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp filen: {0} 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Det gick inte att hitta den uppladdade filen: {0} 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Undantaget "Det gick inte att hitta filen" inträffar när filen ska laddas upp. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Website zip can not find out initial file (index.htm/html or default.htm/html). zip-programmet på webbplatsen kan inte hantera den initiala filen (index.htm/html eller default.htm/html). 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOException inträffar när filen ska laddas upp. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. InvalidParameterException inträffade när filen skulle laddas upp. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: A repository error occurred while trying to upload the file. Undantag för arkiv inträffar när filen ska laddas upp. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Det gick inte att hitta posten med standardinnehåll för det här verktyget. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Share Resource Learning Lärande med hjälp av gemensamma resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Share Resources Gemensamma resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Resources to view Resurser att visa 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must view at least {0} of the resources. Du måste se minst {0} av resurserna. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: You must view at least another {0} of the resources. Du måste se minst ytterligare {0} av resurserna. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Check for new Kontrollera om det finns någon ny 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Suggest a new Föreslå en ny 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
New file details: Detaljer om ny fil 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
New URL details: Detaljer om ny URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Comment/Instruction Kommentar/instruktion 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the resource. OBS: antalet lärande är det antal lärande som har sett resursen. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Föreslagen av 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antal lärande 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Login name Login namn 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Sharing resources with others. Att dela resurser med andra 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Uploading your resources to share with others. Att ladda upp dina resurser för att dela med dig till andra 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Att skapa gemensamma resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for shared resources Grundläggande ingående information för gemensamma resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for shared resources Var snäll och mata in instruktioner för hur man ska fortsätta med gemensamma resurser. 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instruction Instruktion 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add URL Lägg till URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add file Lägg till en enskild fil 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add zipped website Lägg till en gemensam webbplats 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add IMS content package Lägg till ett läroobjekt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Resource list Lista över resurser 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
URL URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Website Webbplats 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: IMS CP Läroobjekt 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Verify URL Verifiera URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Preview Förhandsgranska 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Lägg till instruktion 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
URL URL 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Zip file: Zippad fil 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 06:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:54 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file exceeded maximum size of {0} Storleken på den uppladdad filen har överskridit den maximalt tillåtna på {0} bytes. 12/18/06 03:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable. Den uppladdade filen går att köra. Var snäll och packa upp den innan du laddar upp den. 12/18/06 03:25 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Det måste finnas åtminstone en resurs att spara 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
In resource {0} URL can not be blank. I resursen {0} kan URL inte vara tomt. 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. I resursen {0} kan fil inte vara tomt. 10/10/10 09:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan påbörjat den här aktiviteten. Om du ändrar innehåller så kommer olika lärande att få olika information. 11/25/10 12:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
No offline package available Det finns inga tillgängliga paket för nedkopplat läge 11/25/10 02:10 PM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Distansläraren har ställt in den här aktiviteten så att du inte får visa eller dela med dig, ta del av några fler resurser när du har avslutat den. 11/25/10 12:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a resource Meddela övervakande distanslärare när en lärande skickar in en resurs. 11/25/10 12:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources Lägg till en anteckningsbok i slutet av gemensamma resurser 11/25/10 01:00 PM Anders Berggren Become a Translator!
Share Resources Gemensamma resurser 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Share Resources Tool Verktyg för gemensamma resurser 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for sharing resources. Verktyg för gemensamma resurser 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Share Resources Gemensamma resurser 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Authoring Gemensamma resurser 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity”, if you come back to this Share Resource, you won’t be able to share new resources. OBS! Efter det att du klickar på 'Nästa aktivitet' och kommer tillbaka till denna gemensamma resurs så kommer du inte att kunna få del, eller dela med dig, av nya resurser. 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS: A learner submitted an assignment in a Shared Resources tool LAMS: En lärande har skickat in en uppgift med ett verktyg för gemensamma resurser. 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The learner {0} submitted an assignment in a Shared Resources tool.\n\nThis message was sent automatically, following the tool's advanced settings. Den lärande {0} skickade in en uppgift med ett verktyg för gemensamma resurser.\n\n Det här meddelandet skickades automatiskt, i enlighet med de avancerade inställningarna för verktyget. 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av gemensamma resurser med följande instruktioner: 11/25/10 01:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Var snäll och skriv in en notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Notify instructors when a learner uploads a file label.authoring.advanced.notify.onfileupload Become a Translator!
{0} uploaded a file \"{1}\" event.file.upload Become a Translator!
include http:// or https:// label.authoring.basic.resource.url.placeholder Become a Translator!
Resources options label.resource.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Finished on monitoring.label.complete.time Become a Translator!
Time taken monitoring.label.time.taken Become a Translator!
Share Resources: Uploaded URLs and paths to files output.desc.shared.items.output.definition.rsrc Become a Translator!
Actions monitoring.label.actions Become a Translator!
Views monitoring.label.views Become a Translator!
Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Open file in a new window open.file.in.new.window Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
File must be a zip file. error.file.type.zip Become a Translator!
Enable Rating label.enable.rating Become a Translator!
Rating label.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Are you sure you want to delete this resource? del.confirmation Become a Translator!
Comments label.comments Become a Translator!
Enable comments label.enable.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!