Module: ShareResources for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: ShareResources
Description: Share Resources
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/15/06 05:33 PM
% translated: 100.0% (180 out of 180)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Open file in a new window Åpne filen i et nytt vindu 03/06/16 03:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 07/16/08 07:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent på at foreleseren skal gjøre ferdig innholdet for denne aktiviteten. 07/16/08 07:02 AM erik engh Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Det må minst være en ressurs for å kunne lagre 03/11/09 01:29 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk ! En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet vil studentene mottta forskjellig innhold. 12/07/08 12:29 PM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 03:24 PM erik engh Become a Translator!
Actions Aksjoner LDEV-3188 04/18/14 03:24 PM erik engh Become a Translator!
Views Visninger LDEV-3188 04/18/14 03:24 PM erik engh Become a Translator!
You must view at least another {0} of the resources. Du må minst se {0} ressurser i tillegg. 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
You must view at least {0} of the resources. Du må minst se {0} av ressursene 07/18/08 02:28 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add IMS content package Legg til IMS innholdpakke 11/01/06 02:34 PM erik engh Become a Translator!
IMS CP IMS CP 11/01/06 02:35 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add zipped website Legg til en zip'et nettside 11/01/06 02:34 PM erik engh Become a Translator!
Step {0} of {1} Steg {0} av {1} 05/29/08 03:29 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 05:11 AM erik engh Become a Translator!
No notebook available Notatboken er ikke tilgjengelig. 06/04/08 05:11 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Vennligst skriv et notat 06/04/08 05:13 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 05:13 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem in shared resources authoring page, the reason is {0} Det er et problem i felles ressurser's forfatter side, årsaken er {0} 06/04/08 05:15 AM erik engh Become a Translator!
Comment/Instruction can not be blank Kommentar /informasjon kan ikke være tom 06/04/08 05:15 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke får tillatelse til å se eller dele ressurser etter at du er ferdig med den. 06/04/08 05:23 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of resources to view Minimum antall ressurser som må sees 07/16/08 07:07 AM erik engh Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. En feil i databasen oppsto i forbindelse med opplastingen av filen. 04/13/08 02:15 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 04/13/08 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Finished Ferdig 04/13/08 02:16 AM erik engh Become a Translator!
Comment/Instruction Kommentar/informasjon 06/04/08 05:16 AM erik engh Become a Translator!
Sharing resources with others. Del ressurser med andre 06/04/08 05:16 AM erik engh Become a Translator!
Login name Logg inn navn 06/04/08 05:17 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 05:20 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 06/04/08 05:21 AM erik engh Become a Translator!
Instruction Informasjon 06/04/08 05:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Legg til informasjon 06/04/08 05:22 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 05:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources with the following instructions: Legg til et notat på slutten av ressursene med følgende informasjon: 06/04/08 05:25 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det er ingen sesjon tilgjengelig 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
No resource available for this group. Det er ikke ressurser tilgjengelig for denne gruppen. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Open URL in pop-up Åpne URL i en pop-up 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Learners list Studentenes liste 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Move Up Flytt opp 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Move down Flytt ned 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 06/04/08 05:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Se notater 06/04/08 05:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Next instruction Neste informasjon 06/04/08 05:14 AM erik engh Become a Translator!
Edit Redigere 06/04/08 05:18 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank. Tittelfelt kan ikke være tomt 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
URL can not be blank. URL kan ikke være tom 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
File can not be blank. Fil kan ikke være tom 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Invalid URL format. Ugyldig URL beskrivelser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Opplasting av fil var mislykket: {0} 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kunne ikke finne opplastet fil {0}. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Kunne ikke behandle zip fil ved opplasting. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Filen er ikke funnet, avvik ved opplasting av fil. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Website zip can not find out initial file (index.htm/html or default.htm/html). Nettside zip kan ikke finne opprinnelig fil (indeks.htm/html eller standard.htm/html). 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IO avvik oppstår ved opplasting av fil. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ugyldig parameter avvik oppstår når fil forsøkes lastet opp. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke finne tilbake standard innhold for dette verktøyet. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Share Resource Learning Felles ressurser læring 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Felles ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Resources to view Ressurser som kan sees 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Suggest a new Foreslå en ny 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
New file details: Informasjon om ny fil: 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
New URL details: Informasjon om ny URL: 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistikk 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the resource. Merk: antall studenter er antallet studenter som har sett ressursene. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Type Mønster 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Foreslått av 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Hidden Skjult 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Update Last opp 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Resource Ressurs 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
No offline package available Ingen off-line pakke er tilgjengelig 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Initial resources Opprinnelige ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Value required Det er påkrevet med en verdi 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
error uploading Feil ved opplasting 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank Tittel kan ikke være tom 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Open Åpen 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjern 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Download Last ned 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdigstilt 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Felles ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Uploading your resources to share with others. Oppdatering av dine ressurser for å dele disse med andre. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Tool Felles ressurser - verktøy 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Tool for sharing resources. Verktøy for å dele ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Felles ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for shared resources Vennligst skriv inn avanserte altenativer for felles ressurser 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Add URL Legg til URL 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add file Legg til en enkelt fil 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Resource list Ressurs liste 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
URL URL 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Website Web side 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Verify URL Kontroller URL 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvisning 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Delete Fjerne 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
URL URL 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
File Fil 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Zip file: Zip fil 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Run content automatically (only available if there is exactly one resource) Kjør innholdet automatisk (Kun mulig dersom det er kun en ressurs) 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to add URLs Tillat at studenter legger til URL. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add files Tillat at studenter legger til fil. 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
Show Vis 09/25/06 08:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file exceeded maximum size of {0} Filen som lastes opp overstiger maksimum tillatt filstørrelse som er {0} bytes 12/15/06 11:33 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources: Uploaded URLs and paths to files Del ressurser: Last opp URL og stier til filene LDEV-2374 09/17/12 03:04 AM erik engh Become a Translator!
Notify instructors when a learner submits a resource Varsl foreleser i kontrollmodus, når studenten sender inn en ressurs 09/17/12 03:04 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Informasjon 06/04/08 12:12 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Notater 05/19/08 12:10 AM erik engh Become a Translator!
Check for new Kontroller om det er flere 05/29/08 03:25 AM erik engh Become a Translator!
Notify instructors when a learner uploads a file Informer foreleseren når en student laster opp en fil LDEV-3760 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The learner {0} submitted an assignment in a Shared Resources tool.\n\nThis message was sent automatically, following the tool's advanced settings. Studenten {0} har innsendt en test gjennom verktøyet Felles ressurser.\n\n Denne meldingen ble sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 04/15/12 10:55 AM erik engh Become a Translator!
On 08/27/08 01:22 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 08/27/08 01:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 08/27/08 01:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources Legg til en notatbok på slutten av felles ressurser 08/27/08 01:22 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok informasjon 08/27/08 01:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS: A learner submitted an assignment in a Shared Resources tool LAMS: En stdent har sendt inn en test gjennom verktøyet Felles ressurser 09/11/08 12:39 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Resources options Ressurs alternativer LDEV-3865 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3865 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for shared resources Grunndata for felles ressurser 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldingger LDEV-3865 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
In resource {0} URL can not be blank. I ressursen {0} så kan ikke URL være tom. 03/11/09 01:29 AM erik engh Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. I ressursen {0} så kan ikke fil være tom. 03/11/09 01:29 AM erik engh Become a Translator!
include http:// or https:// inkluder http:// eller https:// LDEV-4055 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
{0} uploaded a file \"{1}\" {0} lastet opp en fil \"{1}\" LDEV-3760 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Opplastet filkan ikke være kjørbar og ikke overstige en filstørrelse på {0} LDEV-4237 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
File must be a zip file. Filen må være en zip fil LDEV-4237 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Enable Rating Koble til rangering LDEV-2999 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Rating Rangering LDEV-2999 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes Gjennomsnittlig rangering {0}/{1} stemmer LDEV-2999 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes Din rangering {0},gjennomsnittlig rangering {1}/{2}stemmer LDEV-2999 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this resource? Er du sikker på at du vil slette denne ressursen ? LDEV-4350 07/05/17 08:01 AM erik engh Become a Translator!
The uploaded file can not be an executable. Filen som skal lastes opp kan ikke være kjørbar. 07/10/17 02:11 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/05/17 07:53 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity”, if you come back to this Share Resource, you won’t be able to share new resources. Merk: Etter at du har klikket på "Neste Aktivitet" og du deretter går tilbake til Del Ressurser, så vil du ikke kunne dele eller se på nye ressurser. 11/06/10 08:39 AM erik engh Become a Translator!
Monitoring Kontrollmodus LDEV-3204 07/05/17 07:50 AM erik engh Become a Translator!
Input file size is too large! Input fil-størrelse er for stor 07/05/17 07:51 AM erik engh Become a Translator!
Started on Started på 07/05/17 07:51 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Felles ressurser 07/05/17 07:52 AM erik engh Become a Translator!
Share Resources Authoring Del felles ressurser 07/05/17 07:53 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/05/17 07:53 AM erik engh Become a Translator!
Finished on Ferdig den 10/18/11 02:40 AM erik engh Become a Translator!
Time taken Tidsforbruk 10/18/11 02:40 AM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer LDEV-4421 03/26/18 01:09 PM erik engh Become a Translator!
Enable comments Legg til kommentarer LDEV-4421 03/26/18 01:09 PM erik engh Become a Translator!
View comments Se kommentarer LDEV-4421 03/26/18 01:09 PM erik engh Become a Translator!
Error Feil LDEV-4417 04/02/18 12:26 AM erik engh Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. En feil oppsto ved lasting av grid. Hvis problemet vedvarer så kontakt systemadministrator. LDEV-4417 04/02/18 12:26 AM erik engh Become a Translator!
OK OK LDEV-4417 04/02/18 12:26 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:23 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:23 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:23 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:23 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:23 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations