Module: ShareResources for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: ShareResources
Description: Share Resources
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/15/06 05:33 PM
% translated: 81.11% (146 out of 180)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik kaydı getirilemiyor. 11/21/08 04:45 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Not defteri girişlerini görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic input information for shared resources Kaynak paylaşımı için temel bilgi 11/21/08 04:49 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Run content automatically (only available if there is exactly one resource) İçeriği otomatik olarak çalıştır. 11/21/08 04:49 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Resources to view Görüntülenecek kaynaklar 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
You must view at least {0} of the resources. En az {0} kaynağı görüntülemelisiniz. 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Check for new Yeni kontrol 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Suggest a new Yeni öner 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci sayısı 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için lütfen öğretmeni bekleyiniz. 11/21/08 03:06 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 11/21/08 03:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Not defterine metin giriniz. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Open URL in pop-up URL'yi pop-up pencerisinde aç. 11/21/08 03:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources with the following instructions: Aşağıdaki yönergelerle birlikte Kaynak Paylaşımının sonuna Not Defteri ekle 11/21/08 03:07 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input advance options for shared resources Lütfen Kaynak Paylaşımı için gelişmiş seçenekleri giriniz. 11/21/08 03:10 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Step {0} of {1} {0}/{1} 11/21/08 03:10 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the resource. Öğrenci sayısı kaynakları görüntüleyen öğrenci sayısıdır. 11/21/08 03:10 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No resource available for this group. Bu grup için herhangi bir kaynak yok. 11/21/08 03:11 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable. Yüklenen dosya çalıştırılabilir formatta. Yüklemeden önce lütfen sıkıştırınız (zip). 11/21/08 03:15 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Description Açıklama 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Description: Açıklama 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No offline package available Herhangi bir çevrimdışı dosya yok. 11/17/08 03:13 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum number of resources to view Görüntülenecek en az kaynak sayısı 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to add URLs Öğrencilerin URL eklemesine izin ver. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add files Öğrencilerin dosya eklemesine izin ver. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title can not be blank. Başlık boş olamaz. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
URL can not be blank. URL boş olamaz. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File can not be blank. Dosya boş olamaz. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comment/Instruction can not be blank Yorum/Yönerge boş olamaz. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Invalid URL format. Geçersiz URL biçimi 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file failed: {0} Yükleme tamamlanamadı: {0} 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Yüklenecek dosya bulunamadı. 11/19/08 03:35 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
New file details: Yeni dosya ayrıntıları: 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
New URL details: Yeni URL ayrıntıları: 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comment/Instruction Yorum/Yönerge 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistic İstatistikler 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by tarafından önerildi. 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hide Gizle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show Göster 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Login name Kullanıcı adı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Adı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hidden Gizli 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Update Güncelle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Resource Kaynak 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Value required Değer girilmeli 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Input file size is too large! Girilen dosya boyutu çok büyük. 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
error uploading Yükleme hata verdi. 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title can not be blank Başlık boş olamaz. 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Open Açık 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Download Yükle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki etkinlik 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Completed Tamamlandı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Finished Bitti 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload Yükle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Hiç bir oturum yok. 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Show Göster 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Hide Gizle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Started on Erişim zamanı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Move Up Yukarı taşı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Move down Aşağı taşı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners list Öğrenci listesi 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On Açık 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapalı 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 11/19/08 03:45 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Share Resources Tool Kaynak paylaşma aracı 11/19/08 03:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Share Resources Kaynak paylaşma 11/19/08 03:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Authoring Kaynak paylaşma 11/19/08 03:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Share Resources Kaynak paylaşma 11/19/08 03:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Share Resources Kaynak paylaşma 11/19/08 03:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Sharing resources with others. Kaynak paylaşma 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Uploading your resources to share with others. Başkalarıyla paylaşmak amacıyla kaynak yükleme. 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tool for sharing resources. Kaynak paylaşma aracı 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instruction Yönerge 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add URL URL ekle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add file Tek dosya ekle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add zipped website Sıkıştırılmış web sitesi ekle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add IMS content package IMS içerik paketi yükle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Resource list Kaynak listesi 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
URL URL 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File Dosya 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Website Web sitesi 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
IMS CP IMS içerik paketi 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Verify URL URL'yi doğrula 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Preview Önizleme 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Yönerge ekle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
URL URL 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File Dosya 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Zip file: Sıkıştırılmış dosya 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Next instruction Sonraki yönerge 11/19/08 03:29 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources Kaynak Paylaşımının sonuna Not deferi ekle 11/21/08 03:49 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a resource Öğrenci bir kaynak yüklediğinden izleyen öğretmenleri bilgilendir. 11/21/08 03:49 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS: A learner submitted an assignment in a Shared Resources tool Bir öğrenci Kaynak Paylaşım aracına atama yaptı. 11/21/08 03:49 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Zip dosyası yüklenemedi. 11/21/08 03:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Dosya yüklenirken geçersiz değişken hatası oluştu. 11/21/08 03:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Dosya yüklenirken hata oluştu. 11/21/08 03:57 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Yüklenecek dosya bulunamadı. 11/27/08 03:40 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file exceeded maximum size of {0} Yüklenecek dosya {0} byte üzerinde olmamalı. 11/27/08 03:40 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir veya daha çok öğrenci bu etkinliği uyguladı. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı bilgi edinmelerine neden olabilir. 11/27/08 03:47 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Bu etkinlik bittikten sonra geri dönüp kaynak paylaşımı veya görüntülemesi yapılmayacak şekilde oluşturuldu. 11/27/08 03:47 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Dosya yüklenirken hata oluştu. 11/27/08 03:54 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You must view at least another {0} of the resources. Kaynakların en az {0}'ını görüntülemelisiniz. 11/27/08 03:54 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Initial resources İlk kaynaklar 11/27/08 03:54 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Website zip can not find out initial file (index.htm/html or default.htm/html). İlk dosya bulunamadı (index.htm/html veya default.htm/html) 11/27/08 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Share Resource Learning Kaynak paylaşma öğrenme 11/27/08 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Kaynak paylaşma tasarlama 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is a problem in shared resources authoring page, the reason is {0} Kaynak Paylaşım tasarlamada bir problem oluştu, nedeni {0}. 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. {0} kaynağındaki dosya boş olamaz. 01/03/10 04:03 PM Serkan TURNA Become a Translator!
In resource {0} URL can not be blank. {0} kaynağındaki URL boş olamaz. 01/03/10 04:04 PM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: The learner {0} submitted an assignment in a Shared Resources tool.\n\nThis message was sent automatically, following the tool's advanced settings. iptal 03/01/10 01:41 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity”, if you come back to this Share Resource, you won’t be able to share new resources. Paylaşılan kaynak için basit giriş bilgileri. 03/01/10 01:42 AM Serkan TURNA Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Kaydetmek için en az bir kaynak olmalıdır. 03/01/10 01:43 AM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Notify instructors when a learner uploads a file label.authoring.advanced.notify.onfileupload Become a Translator!
{0} uploaded a file \"{1}\" event.file.upload Become a Translator!
include http:// or https:// label.authoring.basic.resource.url.placeholder Become a Translator!
Resources options label.resource.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Finished on monitoring.label.complete.time Become a Translator!
Time taken monitoring.label.time.taken Become a Translator!
Share Resources: Uploaded URLs and paths to files output.desc.shared.items.output.definition.rsrc Become a Translator!
Actions monitoring.label.actions Become a Translator!
Views monitoring.label.views Become a Translator!
Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Open file in a new window open.file.in.new.window Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
File must be a zip file. error.file.type.zip Become a Translator!
Enable Rating label.enable.rating Become a Translator!
Rating label.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Are you sure you want to delete this resource? del.confirmation Become a Translator!
Comments label.comments Become a Translator!
Enable comments label.enable.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!