Module: ShareResources for Polish Poland

Module Information

Module Name: ShareResources
Description: Share Resources
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/15/06 05:33 PM
% translated: 80.0% (144 out of 180)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Please input Notebook entry Dodaj komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/04/06 01:16 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Learners list Lista studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the resource. Liczba studentów to liczba studentów, którzy oglądali zasób 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits a resource Poinformuj monitorującego nauczyciela jeśli student przedłoży źródła 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to add files Pozwól studentom dodawać pliki 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Więcej niż jeden student realizuje daną aktywność. Zmiana zawartości spowoduje przesłanie różnych informacji do studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to add URLs Pozwól studentom dodawać URL 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Step {0} of {1} Krok {0} z {1} 10/05/06 11:48 PM Adam Stecyk Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Nie można załadować spakowanego pliku 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable. Załadowany plik jest plikiem wykonywalnym. Spakuj plik (ZIP) przed załadowaniem 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Open URL in pop-up Otwórz URL w nowym oknie 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Bład podczas ładowania pliku. IOException 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Bład podczas ładowania pliku. InvalidParameterException 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
error uploading Błąd ładowania 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Ładuj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Zaczekaj aż nauczyciel zakończy dodawanie treści do tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Dalej 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Nazwisko 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 09/26/06 02:27 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No resource available for this group. Brak dostępnych zasobów dla tej grupy 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Website zip can not find out initial file (index.htm/html or default.htm/html). Nie można odnaleźć startowego pliku spakowanej strony www (index.htm/html lub default.htm/html) 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file exceeded maximum size of {0} Załadowany plik przekracza dopuszczalny limit o {0} bajtów 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Bład podczas ładowania pliku. Repository occurs exception 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nie można odnaleźć pliku do załadowania {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move Up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć to okno bez zapisywania? 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Share Resource Learning Student - Współdzielenie Zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Share Resources Współdzielenie Zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Resources to view Zasoby 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You must view at least {0} of the resources. Musisz obejrzeć przynajmniej {0} zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: You must view at least another {0} of the resources. Musisz obejrzeć przynajmniej {0} kolejnych zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Check for new Sprawdź nowe 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Suggest a new Zaproponuj nowe 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
New file details: Szczegóły nowego pliku 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
New URL details: Szczegóły nowego URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Comment/Instruction Komentarz/Instrukcja 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Statistic Statystyka 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj aktywność 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Upload file failed: {0} Ładowanie pliku nie powiodło się: {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Zaproponowane przez 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Login name Login 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Name Imię 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hidden Ukryte 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edytuj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Resource Zasób 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
No offline package available Brak pakietów off-line 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Initial resources Zasób początkowy 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Value required Wymagana wartość 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Input file size is too large! Zbyt duży rozmiar pliku! 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Uploading your resources to share with others. Załaduj zasoby aby dzielić je z innymi 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title can not be blank Tytuł nie może być pusty 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Open Otwórz 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Nie odnaleziono pliku podczas ładowania 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Widok 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edytuj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Zakończ 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Completed Zakończ 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished Zakończ 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add Dodaj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Brak dostępnych sesji 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Started on Czas dostępu 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Share Resources Współdzielenie Zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Sharing resources with others. Współdzielenie zasobów z innymi studentami 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Share Resources Tool Narzędzie współdzielnia zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Tool for sharing resources. Narzędzie współdzielnia zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Share Resources Współdzielenie Zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Authoring Współdzielenie Zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic input information for shared resources Wprowadzanie podstawowych informacji dla współdzielonych zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Please input advance options for shared resources Wprowadzanie zaawansowanych informacji dla współdzielonych zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Instruction Instrukcja 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Add URL Dodaj URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add file Dodaj Plik 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add zipped website Dodaj www 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add IMS content package Dodaj obiekt 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Resource list Lista zasobów 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
URL URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
File Plik 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Website Strona WWW 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: IMS CP Obiekt 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Verify URL Sprawdź URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Preview Podgląd 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edytuj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Dodaj instrukcje 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
URL URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
File Plik 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description Opis 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Zip file: Spakowany plik: 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj kiedy zakończono 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Run content automatically (only available if there is exactly one resource) Uruchom zawartość automatycznie (tylko dla jednego zasobu) 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Minimum number of resources to view Minimalna ilość zasobów do podglądu 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next instruction Następna instrukcja 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Description: Opis 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title can not be blank. Tytuł nie może być pusty 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
URL can not be blank. URL nie może być pusty 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
File can not be blank. Plik nie może być pusty 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Comment/Instruction can not be blank Kometarz/instrukcja nie mogą być puste 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Invalid URL format. Zły format URL 09/26/06 02:26 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Download Ściągnij 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/11/09 03:18 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/11/09 03:18 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Zaawansowane ustawienia 12/11/09 03:18 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. W zasobie {0} plik nie może być pusty. 12/11/09 03:22 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
In resource {0} URL can not be blank. W zasobie {0} plik nie może być pusty. 12/11/09 03:22 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Musisz zaznaczyć conajmniej jeden zasób do zapisania 12/11/09 03:23 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Komentarze 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Notatnik jest niedostępny 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources Dodaj komentarz na końcu współdzielonych zasobów. 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Widok koementarza 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można odzyskać zawartości dla tego narzędzia 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update Aktualizuj 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is a problem in shared resources authoring page, the reason is {0} Wystąpił problem w module autora współdzielonych zasobów. Powód {0} 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Share Resources Autor - Współdzielenie Zasobów 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Move down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Shared Resources with the following instructions: Kometnarz na tema współdzielonych zasobów 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Po zakończeniu czynności nie możesz oglądać ani dzielić się zasobami 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "Next Activity”, if you come back to this Share Resource, you won’t be able to share new resources. Uwaga: Po kliknięciu na "Następna Czynność", jeśli powrócisz do tych zasobów, nie będziesz mógł dzielić się nowymi zasobami. 02/18/10 02:23 PM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Notify instructors when a learner uploads a file label.authoring.advanced.notify.onfileupload Become a Translator!
{0} uploaded a file \"{1}\" event.file.upload Become a Translator!
include http:// or https:// label.authoring.basic.resource.url.placeholder Become a Translator!
Resources options label.resource.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
LAMS: A learner submitted an assignment in a Shared Resources tool event.assigment.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted an assignment in a Shared Resources tool.\n\nThis message was sent automatically, following the tool's advanced settings. event.assigment.submit.body Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Finished on monitoring.label.complete.time Become a Translator!
Time taken monitoring.label.time.taken Become a Translator!
Share Resources: Uploaded URLs and paths to files output.desc.shared.items.output.definition.rsrc Become a Translator!
Actions monitoring.label.actions Become a Translator!
Views monitoring.label.views Become a Translator!
Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Open file in a new window open.file.in.new.window Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
File must be a zip file. error.file.type.zip Become a Translator!
Enable Rating label.enable.rating Become a Translator!
Rating label.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Are you sure you want to delete this resource? del.confirmation Become a Translator!
Comments label.comments Become a Translator!
Enable comments label.enable.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!