Module: Submit Files for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 66.06% (109 out of 165)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Submit Files Skicka in fil 12/07/06 12:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
Submit Files Tool Verktyg för att skicka in filer 12/07/06 12:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Skicka in filer 12/07/06 12:18 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 12/02/06 11:08 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 12/02/06 11:08 AM Anders Berggren Become a Translator!
Monitoring Övervakar 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
submitted the following files skickade in följande filer 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Var snäll och ange ett betyg och en kommentar för 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Session name Namn på session 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Count Räkna 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No data Det finns ingen tillgänglig användare 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Betyg/omdömen i {0} har publicerats. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Inte tillgänglig 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Inga filer har ännu laddats upp 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Det går bara att ladda upp en fil i taget - max storlek på fil är 1.0MB 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Inga filer har ännu laddats upp. Det går inte att ladda upp några filer när Du väl har klickat på OK. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
User List Description Beskrivning av lista över användare 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity description Redigera beskrivning av aktivitet 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics description Beskrivning av statistik 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marking Sätter betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marking description Beskrivning av arbete med betygsättning 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Redovisning av betygsättning 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
File(s) need marking Fil/er behöver betygssättas 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Klar 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Visa alla betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark Sätt betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Publicera betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Ladda ner betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Uppdatera betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Save Spara betyg 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Avslutat 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Avbryt redigering 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic for monitoring Statistik för monitorerande 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marked files: Betygssatta filer 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Not marked files: Filer som inte är betygssatta 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total uploaded files Totalt antal uppladdade filer 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Det gick inte att ladda upp fil därför att: {0} 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Du håller redan på att ladda upp den här filen. Var snäll och vänta lite. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Det läge "{0}" som Du efterfrågade stödjs inte. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
The content has been created successfully. Innehållet har skapats framgångsrikt. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file name Namn på uppladdad fil 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du verkligen stänga detta fönster utan att spara? 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och avvakta tills läraren har fyllt i allt innehåll för den här aktiviteten. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Du kan ladda upp ytterligare {0} fil/er 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Username Användarnamn 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Visa reflektion 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Begränsa antalet filer som ska laddas upp. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number of files to upload Antal filer som ska laddas upp. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unlimited Obegränsat 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank. Titel kan inte vara tomt. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you going to finish submission? Tänker Du avsluta inskickningen? 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark is invalid number format. Betyget är angivet i ett ogiltigt format för tal 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. De lärande skickar in filer tíll distansläraren för bedömning. Det går att exportera resultat och kommentarer i form av ett kalkylblad. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. De lärande skickar in filer tíll distansläraren för bedömning. Resultat och kommentarer registreras och sparas och detta går att exportera som ett kalkylblad. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Verktyg som de lärande kan använda för att skicka in filer för bedömning av distansläraren. 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download Ladda ner 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for submission Grundläggande information om att skicka in 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for submission Var snäll och skriv in alternativ för att gå vidare med att skicka in 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktion 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det slutfört 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Det har uppstått ett problem med att skicka in innehåll, och orsaken är: {0} 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Name Namn på fil 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Description Beskrivning av fil 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Ladda upp fil 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Filen har laddats upp 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Tid för uppladdning 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Datum för inskickning 10/18/06 04:06 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable Den uppladdade filen går att köra. Var snäll och packa ihop den innan du laddar upp den. 12/18/06 03:19 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:49 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:12 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här Inskickningen av filer så kan du inte fortsätta att lägga till filer. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Var snäll och skriv in en notering i anteckningsboken 11/29/10 01:11 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marked? Betygsatt? 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
No Nej 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Den maximala längden på beskrivningen av filen är {0} tecken. 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade intällningar 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Submit Lägg till en anteckningsbok i slutet på inskickningen 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notify learners when marks are released Meddela lärande när betyg/omdömen är publicerade 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Betyg/omdömen har publicerats 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool LAMS: En lärande har skickat in en fil med hjälp av verktyget för att skicka in filer. 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Marked file Betygssatt fil 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learner about marked file Meddela den lärande om betygssatt fil 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? Är du säker på att du vill ta bort den här betygssatta filen? 11/17/10 05:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av inskickade filer med följande instruktioner: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n event.mark.release.mark Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file label.authoring.advanced.notify.onfilesubmit Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Replace label.monitor.mark.replaceFile Become a Translator!
Response label.monitor.mark.updoad Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!