Module: Submit Files for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 76.96% (127 out of 165)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
Edit Whakatikatika 11/27/06 04:11 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: No data Kaore he ā konga 11/13/06 09:25 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Tirohia ngā Whiwhinga Katoa 01/04/09 06:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marked? Whiwhinga? 05/31/08 08:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
No Kao 05/31/08 08:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
Yes Āe 05/31/08 08:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Whakawātea Whiwhinga 01/04/09 06:57 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Tukuna mai ngā Whiwhinga 01/04/09 06:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Continue Haere 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Name Ingoa 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Username Ingoa Kaiwhakamahi 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Unlimited Mutunga Kore 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Try again Timataria Anō 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
submitted the following files Tukana atu ēnei kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Count Taunga 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Advanced Arā atu anō 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title Taitara 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Tohutohu 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Tirohia Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:02 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tiaki 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} He raru e pā ana ki te tuku ihirangi, ko te pūtake ko {0} 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Name Ingoa o te Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
File Te Ara Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Description Whakaahua o te Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Te Rā Tuku 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Comments He Kōrero 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marks Whiwhinga 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Monitoring Aroturuki 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Summary Whakarāpopotonga 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
User List Description Whakaahuatanga Rārangi Kaiwhakamahi 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Tohutohu 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Whakakorea Whakatikatika 02/03/09 05:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marking Whakatika 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marking description Whakaahuatanga whakatika 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Pūrongo Whakatika 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
File(s) need marking Whakatikaina te/ngā kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Close Kua Mutu 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mark Whiwhinga 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Save Tīakina ngā Whiwhinga 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Finished Kua Mutu 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistic for monitoring Tauanga mō te Aroturuki 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marked files: Kōnae kua whakatikaina: 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Not marked files: Kōnae kāore anō kia whakatikaina: 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Kāore i te tautokotia te aratau “{0}” nāu i tono 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Submit Files Tuku Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Kua whakawātea ngā whiwhinga ki {0} 02/02/09 09:31 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notebook Entry Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Tāpiri Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Ka tuku kōnae ngā ākonga hei aromatawainga mā te kaiako. Ka taea te tuku atu ngā whiwhinga me ngā kōrero hei ripanga. 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Ka tuku kōnae ngā ākonga hei aromatawainga mā te kaiako. Ka tuhia ngā whiwhinga me ngā kōrero mō ia ākonga, ā, ka taea te tuku atu hei ripanga. 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Submit Files Tool Taputapu Tuku Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. He taputapu kia taea ai e ngā ākonga te tuku kōnae ki te kaiako hei aroturuki. 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
View Tirohia 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tiaki 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Tuku Kōnae 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic Māmā 11/13/06 06:34 PM Robin Ohia Become a Translator!
The content has been created successfully. Kua hanga tikatia te rārangi kaupapa 02/03/09 04:16 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lock when finished Whakapūmautia ina oti 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. Kua whakapūmautia e te kaiako ina oti koe te tuku kōnae tēnei ngohe. Ina hoki mai ki tēnei ngohe anō, ka taea te kite i ngā kōnae i tuku engari kāore e taea te tuku kōnae mai anō. 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Are you going to finish submission? Kei te whakaoti koe te tukuna atu? 12/11/06 08:02 PM Robin Ohia Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Kei te hiahia koe ki te kati i tēnei matapihi me te kore tiaki? 02/02/09 09:20 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Tāpiri Pukatuhi ki te mutunga o te Tuku Kōnae me ngā tohutohu e whai ake: 01/24/07 04:43 AM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Tāpiritia he kōrero whiwhinga hoki mō te tuku pūrongo. 01/24/07 04:43 AM Robin Ohia Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. E kore ngā ākonga e āhei kia tuku tuhinga i muri i te rā me te wā i whakaritea. 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Date: Te rā me te wā: 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Set restriction Tautuhi whakatiki 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Remove restriction Tango whakatiki 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. I whakaritea e te kaiako tētahi rā kati taea noatia te {0} mō tēnei ngohe. I muri i taua wā e kore tēnei ngohe e wātea mai. 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notification Whakamōhiotanga 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been set Kua oti te rā kati te tautuhi 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been removed Kua oti te rā kati te tango 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Submitted files Ngā kōnae i tukua atu LDEV-2194 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool Ngā kōnae i tukua mai mā te taputapu Tuku Kōnae LDEV-2374 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistics description Whakaahuatanga Tauanga 02/02/09 09:21 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistics Tauanga 02/02/09 09:21 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic input information for submission He pārongo tāuru māmā mō te tukunga 02/02/09 08:38 PM Robin Ohia Become a Translator!
Date and time restriction Whakatiki mō te rā me te wā 11/15/12 06:49 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Kia Mataara: Kua whakauru mai tētehi ākonga ki tēnei ngohe. Ka whakarerekētia ngā ihirangi ka puta ngā mōhiotanga rerekē ki te ākonga. 02/04/09 06:07 PM Robin Ohia Become a Translator!
Please input advance options for submission Tāurutia kōwhiringa ara atu anō hei tukuna atu 02/02/09 08:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. Me mahara: A muri i te pāwhiri "Ngohe whai ake" a ka hoki mai koe ki tēnei Tuku Kōnae, kāore e taea tonutia te tuku kōnae mai. 02/04/09 06:13 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tuhinga Pukatuhi 01/04/09 07:04 PM Robin Ohia Become a Translator!
Download Tukuna Mai 01/04/09 05:46 PM Robin Ohia Become a Translator!
Session name Ingoa Wātū 02/02/09 09:03 PM Robin Ohia Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Ko te roa nui rawa o te āhuatanga kōnae ko te {0} ngā pū. 09/01/08 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
On Kāngia 09/01/08 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Off Wetohia 09/01/08 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Submit Tāpiri Pukatuhi ki te mutunga o Tuku Kōnae. 09/01/08 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Whakahōutia ngā Whiwhinga 01/04/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mark is invalid number format. He whakatakoranga tau muhu te whiwhinga. 02/02/09 09:16 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Arā Atu Anō 02/04/09 06:14 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Whakatikatika Ngohe 02/04/09 05:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity Whakatikatika Ngohe 02/04/09 05:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity description Whakatikatika te Ngohe Whakaahua 02/04/09 05:52 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Kāore e Wātea ana 02/04/09 05:58 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 02/03/09 04:15 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Tukuna Atu te Kōnae 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Kua Mutu te tukuna atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Wā Tuku Atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Kāhore anō tētehi kōnae kia tukuna atu. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Ka taea te tuku atu te kōnae kotahi noa iho i te wā kotahi – 1.0 MB te rahinga kōnae ka whakaaetia 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Kāhore anō tētehi kōnae kia tukuna atu. Kāore e taea te tuku kōnae atu mēnā kua kōwhirihia kētia e koe te ĀE. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Total uploaded files Tapeke o ngā kōnae kua tukuna atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Kua tīkina kētia ake e koe tēnei kōnae, tāria te wā. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Upload file name Ingoa kōnae tuku atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Whakawhāititia te maha o ngā kōnae hei tuku atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Number of files to upload Tāpeke o ngā kōnae hei tuku atu 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Ka taea e koe te tuku atu (e ) {0} te/ngā kōnae. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable He kōnae kawekawe te kōnae tuku, kōpeketia i mua ite tukuna atu. 02/04/09 05:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Tatarihia kia oti i te kaiako ngā ihirangi o tēnei ngohe. 02/04/09 05:45 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title can not be blank. Whakakīa te taitara. 02/08/09 06:26 PM Robin Ohia Become a Translator!
No Notebook available Kāore he pukatuhi i te wātea 02/08/09 06:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Kua hapa te tiki kōnae nā tēnei pūtake: {0} 02/09/09 06:50 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notebook instructions Tohutohu Pukatuhi 02/10/09 04:29 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notify learners when marks are released Whakamōhiotia ngā ākonga ki te whakawātea whiwhinga 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Kua whakawāteatia he whiwhinga 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. I whakawatea tētehi kaiako i ngā whiwhinga mō te ngohe Tuku Kōnae i LAMS.\Ōu whiwhinga:\n\n{0}\nKua tuku aunoa tēnei pānui, kaua e whakahokia mai. 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n Mō te kōnae "{0}" i tukuna mai i {1} ko te whiwhinga ko {2}\n 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when a learner submits a file Whakamōhiotia ngā kaiako aroturuki ina tuku kōnae tētehi ākonga 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool LAMS: I tuku kōnae tētehi ākonga me te taputapu Tuku Kōnae 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. I tuku te ākonga {0} i tētehi kōnae i te taputapu Tuku Kōnae.\n\nHe pānui aunoa tēnei pānui, i runga anō i ngā tautuhinga whatutoto o te taputapu. 02/25/09 02:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Replace Whakahōutia 03/22/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Marked file Kōnae i Whakatikahia 03/22/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Response Kawe atu te Kōnae i Whakatikahia 03/22/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learner about marked file Tuku te kōnae i whakatikahia ki te ākonga 03/22/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? Ne ka āta whai te whakakorea kōnae i whakatikahia? 03/22/10 08:37 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!