Module: Submit Files for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 70.30% (116 out of 165)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Not defteri girişlerini görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook Entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No Notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Not defterine metin giriniz. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Description Dosya açıklaması 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
User List Description Kullanıcı listesi açıklaması 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics description İstatistik açıklaması 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Dosya açıklama bilgisi için en fazla uzunluk {0} karekterdir. 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Submit Files Dosya Gönder 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Download İndir 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Dosya Gönder 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic input information for submission Dosya göndermek için temel bilgi 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input advance options for submission Dosya göndermek için lütfen gelişmiş seçenekleri giriniz. 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Yönerge 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle. 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Name Dosya Adı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File Dosya 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Dosya yükle 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Yükleme bitti. 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Yükleme zamanı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Dosya gönderme tarihi 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Monitoring İzleme 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik düzenle 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistic for monitoring İzleme istatistikleri 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Total uploaded files Toplam yüklenen dosyalar 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file name Yüklenecek dosya adı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Session name Oturum adı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Name Ad 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Username Kullanıcı adı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No Hayır 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Yes Evet 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On Açık 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapalı 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 11/19/08 02:48 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Submit Files Tool Dosya gönderme aracı 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Öğrencilerin öğretmen tarafından değerlendirilecek dosyaları göndermesini sağlayan araç. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} İçeriğin gönderilmesinde problemler oluştu, nedeni: {0} 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Henüz herhangi bir dosya yüklü değil. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Bir seferde yanlızca tek bir dosya gönderilebilir. En fazla dosya boyutu 1 Mb olmalıdır. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Henüz herhangi bir dosya yüklü değil. Tamam'ı bir kez seçtiğinizde dosyalar yüklenemez. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} {0} sebepten dolayı indirme yapılamadı. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Şu an dosya yüklüyorsunuz. lütfen bir süre bekleyiniz. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The content has been created successfully. İçerik başarıyla oluşturuldu. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için lütfen öğretmeni bekleyiniz. 11/19/08 02:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number of files to upload Yüklenecek dosya sayısı 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unlimited Sınırsız 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} {0} dosya daha yükleyebilirsiniz. 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Are you going to finish submission? Dosya göndermeyi tamamlamak istiyor musunuz? 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable Yüklenen dosya çalıştırılabilir biçimde. Lütfen göndermeden önce sıkıştırınız (zip) 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Submit Dosya göndermenin sonuna Not Defteri ekle. 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool LAMS: Bir öğrenci dosya gönderme işlemi yaptı. 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. {0} dosya gönderme işlemi yaptı.\n\n Bu mesaj otomatik olarak gönderilmiştir. 11/19/08 03:04 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Dosya gönderme sayısını sınırla 11/19/08 03:11 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir ya da daha fazla öğrenci bu etkinliği yaptı. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı bilgiyle karşılaşmasınaneden olabilir. 11/19/08 03:11 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. "Sonraki Etkinlik" e tıkladıktan sonra ve tekrar dosya göndermeye döndüğünde dosya eklme işlemine devam edemezsin. 11/19/08 03:11 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity description Etkinlik düzenleme açıklaması 11/19/08 03:31 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported İstenen {0} modu desteklenmiyor. 11/19/08 03:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
submitted the following files Aşağıdaki dosyalar gönderildi. 11/19/08 03:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Uygun değil 11/19/08 03:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Finished Bitti 11/19/08 03:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No data Kullanıcı mevcut değil 11/19/08 03:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title can not be blank. Başlık boş bırakılamaz. 11/19/08 03:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Aşağıdaki yönergelerle birlikte dosya gönderme etkinliğinin sonuna Not defteri ekle. 11/19/08 03:16 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Öğrenciler öğretmenin değerlendirmesi amacıyla dosya gönderirler. Puanlar ve yorumlar çizelge olarak dışa aktarılabilir. 11/19/08 03:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Öğrenciler öğretmenin değerlendirmesi amacıyla dosya gönderirler. Her öğrenci için puanlar ve yorumlar çizelge olarak dışa aktarılabilir veya kaydedilebilir. 11/19/08 03:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. Öğretmen bu etkinliği bitirdiğinizde dosya gönderimine izin vermeyecek biçimde oluşturdu. Bu etkinliğe tekrar döndüğünüzde gönderdiğiniz dosyaları görüntüleyebilir ancak yeni dosya gönderemezsiniz. 11/19/08 03:21 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Count Say 11/19/08 03:23 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when a learner submits a file Öğrenci dosya gönderdiğinde öğretmeni bilgilendir. 11/19/08 03:23 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Lütfen rapor için puan ve yorum ekleyiniz. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks in {0} have been released. {0}'daki puanlar ilan edildi. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark is invalid number format. Puan geçersiz sayı biçiminde. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Not marked files: Puanlanmayan dosyalar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marked files: Puanlanan dosyalar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notify learners when marks are released Puanlar ilan edildiğinde öğrencileri bilgilendir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
LAMS: Marks were released LAMS: Puanlar ilan edildi. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. Öğretmen "Dosya Gönder" etkinliği için puanları ilan etti. \n Puanın:\n\n{0}\nBu mesaj otomatik olarak gönderilmiştir, lütfen yanıtlamayınız. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n {0} dosyası {1}'de gönderildi ve puan {2} 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marking Puanlama 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marking description Puanlama açıklaması 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Puanlama raporu 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
File(s) need marking Dosyaların puanlanması gerek. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Tüm puanları görüntüle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark Puan 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Puanları indir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Save Puanları kaydet 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Puanları ilan et. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Puanları güncelle. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marked? Puanlandı? 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Replace Üzerine yaz 01/03/10 03:51 PM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Marked file İşaretli dosya 01/03/10 03:51 PM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Response işaretli dosyayı karşıya yükle 01/03/10 03:52 PM Serkan TURNA Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? İşaretli dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz? 01/03/10 03:53 PM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Notify learner about marked file İşaretli dosya hakkında öğrenciyi bilgilendir 01/03/10 03:54 PM Serkan TURNA Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!