Module: Submit Files for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 55.75% (92 out of 165)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
Edit Redigér 11/18/06 09:17 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No Notebook available Ingen notesbog tilgængelig 11/18/06 09:17 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Tilføj Notesbog efter "Send filer" med følgende instruktioner: 11/02/06 05:53 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Are you going to finish submission? Ønsker du at sende endeligt svar? 10/08/06 12:25 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Continue Fortsæt 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Name Navn 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Username Brugernavn 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Vis reflektion 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Grænse for filer til upload 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Number of files to upload Antal filer til upload 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Unlimited Ubegrænset 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Du må stadig uploade {0} fil(er). 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title can not be blank. Feltet til titel må ikke være tomt. 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Tilføj reflektion 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook Entry Reflektion 09/26/06 01:28 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden at gemme? 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vent på at læreren færdiggør indholdet af denne aktivitet. 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Try again Prøv igen 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Færdig 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
submitted the following files sendte følgende filer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Giv karakter og kommentar til rapport af 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Session name Navn på session 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Count Tæl 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No data Ingen bruger tilgængelig 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Karaktererne i {0} er blevet frigivet. 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Lock when finished Lås når færdig 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Der er et problem med indsendelse af indhold. Årsagen er {0} 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Name Filnavn 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
File Fil 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Description Filbeskrivelse 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Upload fil 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Færdig med at uploade 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Tid for upload 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Dato for indsendelse 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Comments Kommentarer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Marks Karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgængelig 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Ingen filer er blevet uploadet endnu. 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Der kan kun uploades en fil ad gangen - maximum filstørrelse er 1.0MB 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Ingen filer er uploadet endnu. Filer kan ikke uploades, når du har valgt OK. 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Monitoring Monitorering 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
User List Description Beskrivelse af brugerliste 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Activity Redigér aktivitet 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Activity description Redigér aktivitetsbeskrivelse 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics description Beskrivelse af statistik 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Marking Karaktergivning 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Marking description Beskrivelse af karaktergivning 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Rapport om karaktergivning 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
File(s) need marking Fil(er) mangler karaktergivning 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Close Luk 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Vis alle karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Mark Karakter 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Frigiv karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Download karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Opdatér karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Save Gem karakterer 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Finished Færdig 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Annullér redigér 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistic for monitoring Statistik for monitorering 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Marked files: Filer, der er givet karakter 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Not marked files: Filer, der mangler karakter 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Total uploaded files Antal uploadede filer ialt 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Download mislykkedes af denne årsag: {0} 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Du har allerede uploadede denne fil, vent venligst. 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Den valgte funktion "{0}" er ikke tilgængelig 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The content has been created successfully. Oprettelse af indhold er fuldført 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Upload file name Upload filnavn 09/21/06 11:46 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Mark is invalid number format. Karakteren har ugyldigt talformat 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Submit Files Send filer 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Brugerne sender filer til vurdering hos læreren. Score og kommentarer kan eksporteres som regneark. 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Brugere sender filer til vurdering hos læreren. Score og kommentarer for hver bruger registreres og kan eksporteres som regneark. 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Submit Files Tool Send filer værktøj 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Værktøj for brugerne til at sende filer til vurdering hos læreren. 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Download Download 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Send filer 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic input information for submission Grundlæggende input data til indsendelse 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Please input advance options for submission Skriv venligst avancerede funktioner til indsendelse 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktion 09/21/06 11:35 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable Den uploadede fil er en .exe fil, zip den venligst før upload. 12/15/06 02:40 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
Marked? Heading on the summary screen indicating whether or not a learner's file has been marked. Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Error shown when the description is longer than the column in the database. Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Submit monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n event.mark.release.mark Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file label.authoring.advanced.notify.onfilesubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool event.file.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Replace label.monitor.mark.replaceFile Become a Translator!
Marked file label.monitor.mark.markedFile Become a Translator!
Response label.monitor.mark.updoad Become a Translator!
Notify learner about marked file label.monitor.mark.notifyStudent Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? message.monitor.mark.confirmDeleteFile Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!