Module: Submit Files for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 56.36% (93 out of 165)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Cursisten leveren bestanden in voor beoordeling door de docent. De score en opmerkingen voor elke cursist worden opgeslagen en zijn te exporteren als een spreadsheet. 07/16/07 12:11 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Er is een probleem bij het toevoegen van content, de oorzaak is{0} 07/16/07 12:13 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
View Bekijk 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Download Download 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaar 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleer 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Basic Basis 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Advanced Uitgebreid 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Title Titel 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructie 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Lock when finished Vergrendel wanneer volledig 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaar 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleer 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Name Bestandsnaam 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
File Bestand 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Description Bestandsbeschrijving 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Bestand opladen 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Opladen volledig 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Tijdstip opgeladen 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Comments Commentaar 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Marks Scores 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Niet beschikbaar 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Er werden nog geen bestanden opgeladen 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Slechts één bestand per keer - Max bestandsgrootte is 1.0 Mb 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Monitoring Monitoring 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Summary Samenvatting 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
User List Description Gebruikerslijst beschrijving 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity Bewerk activiteit 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity description Bewerk activiteitsbeschrijving 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Statistics Statistieken 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Statistics description Statistieken beschrijving 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Marking Scores 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Marking description Scores beschrijving 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Scores Rapport 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Alle scores bekijken 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Mark Score 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Scores wissen 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Scores downloaden 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Scores bijwerken 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Save Bewaar scores 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Finished Beëindigd 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Activiteit bewerken 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Bewerken annuleren 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Statistic for monitoring Monitoring statistieken 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Total uploaded files Aantal opgeladen bestanden 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Download mislukt om volgende reden: {0} 08/11/06 07:00 AM Rob Joris Become a Translator!
Count Tellen 07/16/07 11:48 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Session name Sessie-naam 07/16/07 11:48 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie/Reactie 07/16/07 11:54 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Username Gebruikersnaam 07/16/07 11:54 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Name Naam 07/16/07 11:55 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 07/16/07 11:55 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Wacht totdat de docent alle inhoud voor deze activity gereed heeft. 07/16/07 11:59 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Dit bestand is al toegevoegd, wacht enige tijd. 07/16/07 12:04 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Upload file name Naam van de bijlage 07/16/07 12:03 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The content has been created successfully. De inhoud is succesvol aangemaakt. 07/16/07 12:04 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported De modus "{0}" die u heeft gevraagd is niet ondersteund 07/16/07 12:05 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Not marked files: Niet gemarkeerde bestanden: 07/16/07 12:05 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Marked files: Gemarkeerde bestanden: 07/16/07 12:06 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
File(s) need marking Te markeren bestand(en) 07/16/07 12:07 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Datum van inleveren 07/16/07 12:10 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Basic input information for submission Basisinformatie voor in te leveren werk 07/16/07 12:18 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please input advance options for submission Voer de geavanceerde opties in voor les 07/16/07 12:21 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Er zijn nog geen bijlages toegevoegd. Bijlages zijn niet meer toe te voegen nadat u OK kiest. 07/16/07 12:09 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Mark is invalid number format. Deze cijfernotatie wordt niet ondersteund. 07/16/07 12:12 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Cursisten leveren bestanden in ter beoordeling door de docent. Scores en opmerkingen kunnen worden geexporteerd als spreadsheet. 07/16/07 12:14 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Edit Wijzigen 07/16/07 12:14 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No Notebook available Geen kladblok beschikbaar 07/16/07 12:14 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Submit Files Bestanden inleveren 07/16/07 12:15 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Submit Files Tool Bestand-inlever-hulpmiddel 07/16/07 12:15 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Hulpmiddel voor cursisten om bestanden in te leveren, zodat de docent ze kan beoordelen. 07/16/07 12:16 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Bestanden inleveren 07/16/07 12:16 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Close Afsluiten 07/16/07 11:39 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable De bijlage is een uitvoerbaar bestand: comprimeer (zip, arj etc) het toevoegen. 07/16/07 11:40 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Cijfers in {0} zijn vrijgegeven. 07/16/07 11:47 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No data Er is geen gebruiker beschikbaar 07/16/07 11:47 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Ken een cijfer toe en voeg een toelichting bij voor het rapport van 07/16/07 11:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
submitted the following files heeft de volgende bestanden ingeleverd 07/16/07 11:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Einde 07/16/07 11:49 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Try again Opnieuw proberen 07/16/07 11:50 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Are you going to finish submission? Maakt u uw aanmelding af? 07/16/07 11:51 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook Entry Reflectie/Reactie 07/16/07 11:51 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Voer een reflectie/reactie in 07/16/07 11:51 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Voeg een kladblok toe aan het einde van Bestanden Indienen met de volgende instructies: 07/16/07 11:52 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title can not be blank. Titel kan niet leeg zijn. 07/16/07 11:52 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} U kunt nog {0} bestand(en) toevoegen. 07/16/07 11:53 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Unlimited Oneindig 07/16/07 11:53 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Number of files to upload Aantal toe te voegen bestanden 07/16/07 11:53 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Aantal toe te voegen bestanden beperken 07/16/07 11:54 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Reflectie/Reactie bekijken 07/16/07 11:54 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wilt u dit scherm sluiten zonder opslaan? 07/16/07 12:00 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Let op: 1 of meer studenten hebben deze activiteit al benaderd. Wijzigingen kunnen betekenen dat studenten verschillende informatie te zien krijgen. 12/10/07 01:12 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
Marked? Heading on the summary screen indicating whether or not a learner's file has been marked. Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Error shown when the description is longer than the column in the database. Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Submit monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n event.mark.release.mark Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file label.authoring.advanced.notify.onfilesubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool event.file.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Replace label.monitor.mark.replaceFile Become a Translator!
Marked file label.monitor.mark.markedFile Become a Translator!
Response label.monitor.mark.updoad Become a Translator!
Notify learner about marked file label.monitor.mark.notifyStudent Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? message.monitor.mark.confirmDeleteFile Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!