Module: Submit Files for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 55.75% (92 out of 165)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook Entry Myfyrio 02/07/07 10:46 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:46 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: The uploaded file can not be an executable Mae’r ffeil a lwythwyd i fyny yn weithredadwy, sipiwch hi cyn ei llwytho i fyny. 01/12/07 07:27 AM Kristian Besley Become a Translator!
Mark is invalid number format. Mae’r marc yn fformat rhif annilys. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Submit Files Cyflwyno Ffeiliau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Mae dysgwyr yn cyflwyno ffeiliau i’w hasesu gan yr athro. Caiff sgoriau a sylwadau ar gyfer pob dysgwr eu cofnodi ac efallai cânt eu hallforio fel taenlen. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Submit Files Tool Offeryn Cyflwyno Ffeiliau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Offeryn i ddysgwyr gyflwyno ffeiliau i’w hasesu gan yr athro. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
View Gweld 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Download Llwytho i lawr 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Cyflwyno Ffeiliau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic Sylfaenol 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Basic input information for submission Gwybodaeth sylfaenol a fewnbynnir ar gyfer cyflwyno 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Advanced Uwch 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Please input advance options for submission Mewnbynnwch ddewisiadau ymlaen llaw ar gyfer cyflwyno 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title Teitl 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Cyfarwyddyd 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Lock when finished Cloi ar ôl gorffen 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Save Cadw 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Cancel Canslo 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Mae problem wrth gyflwyno cynnwys. Y rheswm yw {0} 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Name Enw Ffeil 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
File Ffeil 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Description Disgrifiad Ffeil 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Llwytho i fyny Ffeil 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Wedi Gorffen Llwytho i fyny 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Amser Llwythwyd i Fyny 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Dyddiad Cyflwyno 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Comments Sylwadau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Marks Marciau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ddim Ar Gael 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Does dim ffeiliau wedi cael eu llwytho i fyny eto. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Dim ond un ffeil gallwch chi lwytho i fyny ar y tro – maint ffeil mwyaf yw 1.0 MB 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Does dim ffeiliau wedi cael eu llwytho i fyny eto. Ni allwch chi lwytho ffeiliau i fyny ar ôl i chi ddewis Iawn. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Monitoring Monitro 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Summary Crynodeb 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
User List Description Disgrifiad y Rhestr Defnyddiwr 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Cyfarwyddiadau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Activity description Disgrifio Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics Ystadegau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistics description Disgrifio Ystadegau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Marking Marcio 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Marking description Disgrifio Marcio 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Adrodd Marcio 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
File(s) need marking Mae angen i’r ffeil(iau) gael ei marcio 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Close Cau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Gweld Pob Marc 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Mark Marc 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Rhyddhau Marciau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Llwytho i lawr Marciau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Diweddaru Marciau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Save Cadw Marciau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Finished Wedi Gorffen 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Golygu Gweithgaredd 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Canslo Golygu 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Statistic for monitoring Ystadegau ar gyfer Monitro 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Marked files: Ffeiliau wedi’u marcio: 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Not marked files: Ffeiliau heb eu marcio: 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Total uploaded files Cyfanswm y ffeiliau a lwythwyd i fyny 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Methwyd llwytho i lawr oherwydd y rheswm hwn: {0} 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Rydych chi eisoes yn llwytho i fyny’r ffeil hon, arhoswch ennyd 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Nid yw’r modd rydych chi wedi gofyn amdano sef “{0}” yn cael ei gynnal 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
The content has been created successfully. Crëwyd y cynnwys yn llwyddiannus 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Upload file name Llwytho i fyny enw ffeil 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ydych chi am gau’r ffenestr hon heb ei chadw? 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Arhoswch i’r athro gwblhau cynnwys y gweithgaredd hwn 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Continue Parhau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Name Enw 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Username Enw defnyddiwr 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: View Notebook entries Gweld myfyrdod 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Set maximum number of files to upload Cyfyngu ar nifer y ffeiliau i’w llwytho i fyny 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Number of files to upload Nifer y ffeiliau i’w llwytho i fyny 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Unlimited Dim cyfyngiadau 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum number of files to be uploaded: {0} Gallech chi lwytho i fyny {0} ffeil arall. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Title can not be blank. Ni all y teitl fod yn wag. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please input Notebook entry Mewnbynnwch fyfyrdod 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Are you going to finish submission? Ydych chi’n mynd i orffen cyflwyno? 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Try again Rhowch gynnig eto 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Gorffen 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
submitted the following files cyflwynwyd y ffeiliau canlynol 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Please assign a mark and a comment for the report by Rhowch farc a sylwadau ar gyfer yr adroddiad erbyn 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Session name Enw sesiwn 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Count Cyfrif 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: No data Dim defnyddiwr ar gael 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Mae marciau yn {0} wedi cael eu rhyddhau. 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
Edit Golygu 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
No Notebook available Dim Nodfwrdd ar gael 12/20/06 09:56 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Mae dysgwyr yn cyflwyno ffeiliau i’w hasesu gan yr athro. Efallai caiff sgorau a sylwadau eu hallforio fel taenlen. 02/05/07 03:57 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Ychwanegu Nodfwrdd ar ddiwedd Cyflwyno Ffeiliau gyda’r cyfarwyddiadau canlynol: 02/05/07 07:47 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
Marked? Heading on the summary screen indicating whether or not a learner's file has been marked. Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Error shown when the description is longer than the column in the database. Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Submit monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n event.mark.release.mark Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file label.authoring.advanced.notify.onfilesubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool event.file.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Replace label.monitor.mark.replaceFile Become a Translator!
Marked file label.monitor.mark.markedFile Become a Translator!
Response label.monitor.mark.updoad Become a Translator!
Notify learner about marked file label.monitor.mark.notifyStudent Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? message.monitor.mark.confirmDeleteFile Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!