Module: Submit Files for Bulgarian Bulgaria

Module Information

Module Name: Submit Files
Description: Learners submit files for assessment by the teacher. Scores and comments may be exported as a spreadsheet.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:41 AM
% translated: 39.39% (65 out of 165)

Translated Labels

English Bulgarian Translation Dev task Last updated By Action
Please input advance options for submission Моля въведете опции за напреднали за изпращане 04/04/06 01:57 AM Daniel Denev Become a Translator!
The content has been created successfully. Съдържанието бе създадено успешно. 04/04/06 01:58 AM Daniel Denev Become a Translator!
Advanced Напреднал 04/04/06 01:58 AM Daniel Denev Become a Translator!
The mode "{0}" you've requested is not supported Режимът "{0}", който заявихте не се поддържа 04/04/06 02:00 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Файловете могат да бъдат качвани на сървъра само един по един - максимален размер 1.0 MB 04/04/06 02:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Files can not be uploaded once you choose OK. Няма качени файлове на сървъра. Файловете не могат да се качат на сървъра, когато веднъж изберете ДА. 04/04/06 02:14 AM Daniel Denev Become a Translator!
Summary Резюме 04/04/06 02:16 AM Daniel Denev Become a Translator!
Comments Коментари 04/04/06 03:22 AM Daniel Denev Become a Translator!
Marked files: Оценени файлове: 04/04/06 03:22 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Report marking Отчет на оценяването 04/04/06 03:28 AM Daniel Denev Become a Translator!
Mark Оценка 04/04/06 03:32 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Изпращане на файл до сървъра 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments may be exported as a spreadsheet. Обучаемите изпращат файлове до сървъра за оценяване от преподавателя. Постиженията и коментарите могат да бъдат изнесени като фаилове на Ексел. 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Learners submit files for assessment by the instructor. Scores and comments for each learner are recorded and may be exported as a spreadsheet. Обучаемите изпращат файлове до сървъра за оценяване от преподавателя. Постиженията и коментарите за всеки обучаем се записват и могат да бъдат изнесени като файлове на Ексел. 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Tool Инструмент на изпращане на файл до сървъра 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for learners to submit files for assessment by the instructor. Инструмент за обучаеми да изпращат файлове за оценяване от преподавателя. 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
View Преглед 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Download Изтегляне от сървъра 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Запаметяване 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Submit Files Authoring Изпращане на файл до сървъра 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic Основен 04/03/06 08:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Title Заглавие 04/04/06 01:55 AM Daniel Denev Become a Translator!
You already upload this file, please waiting for a while. Вие вече качвате този файл на сървъра, моля изчакайте малко. 04/04/06 02:03 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Download failed because of this reason: {0} Изтеглянето от сървъра пропадна поради следната причина: {0} 04/04/06 02:10 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Недостъпен 04/04/06 02:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Total uploaded files Всичко качени на сървъра файлове 04/04/06 02:21 AM Daniel Denev Become a Translator!
Marks Оценки 04/04/06 02:22 AM Daniel Denev Become a Translator!
There is a problem submitting content, the reason is {0} Има проблем с изпращането на съдържанието, причината е {0} 04/04/06 03:35 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Name Име на файла 04/04/06 03:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Обновяване на оценките 04/04/06 03:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкция 04/04/06 01:54 AM Daniel Denev Become a Translator!
Upload file name Качване на името на файл на сървъра 04/04/06 01:56 AM Daniel Denev Become a Translator!
No files have been uploaded yet. Все още няма качени файлове на сървъра. 04/04/06 02:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
Basic input information for submission Основна информация за въвеждане при изпращане 04/04/06 02:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
Monitoring Мониторинг 04/04/06 02:15 AM Daniel Denev Become a Translator!
User List Description Описание на списъка с потребители 04/04/06 02:17 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Инструкции 04/04/06 02:20 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity Редактиранре на учебната дейност 04/04/06 02:23 AM Daniel Denev Become a Translator!
Not marked files: Неоценени файлове: 04/04/06 02:24 AM Daniel Denev Become a Translator!
Save Запамети 04/04/06 03:25 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Submission date Дата на изпращане 04/04/06 03:25 AM Daniel Denev Become a Translator!
Cancel Отказване 04/04/06 03:25 AM Daniel Denev Become a Translator!
Marking Оценяване 04/04/06 03:25 AM Daniel Denev Become a Translator!
Marking description Описание на оценяването 04/04/06 03:26 AM Daniel Denev Become a Translator!
File(s) need marking Файлът(овете) се нуждаят от оценяване 04/04/06 03:29 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Close Готово 04/04/06 03:31 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Прегледайте всички оценки 04/04/06 03:32 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Изтегляне на оценките от сървъра 04/04/06 03:36 AM Daniel Denev Become a Translator!
Statistic for monitoring Статистика от проследяването 04/04/06 03:51 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Uploaded Време за качване на сървъра 04/04/06 04:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
Statistics Статистики 04/04/06 04:04 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Обявяване на оценките 04/04/06 03:33 AM Daniel Denev Become a Translator!
Finished Завършено 04/04/06 03:39 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Upload Качване на файл на сървъра 04/04/06 03:39 AM Daniel Denev Become a Translator!
Statistics description Описание на статистиките 04/04/06 03:48 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Заключено при завършване 04/04/06 03:59 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Finished uploading Качването на сървъра завърши 04/04/06 04:03 AM Daniel Denev Become a Translator!
File Файл 04/04/06 03:37 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Save Запамети оценките 04/04/06 03:38 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Description Описание на файла 04/04/06 03:38 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Редактиране на учебна дейност 04/04/06 03:39 AM Daniel Denev Become a Translator!
Edit Activity description Описание на редактиране на учебна дейност 04/04/06 04:08 AM Daniel Denev Become a Translator!
*** UPDATED: Cancel Отказване на редактиране 04/04/06 04:09 AM Daniel Denev Become a Translator!
Mark is invalid number format. Оценката е в невалиден числов формат 04/07/06 08:33 AM Daniel Denev Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
LAMS: File was restored. event.file.restore.subject Become a Translator!
An instructor restored your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.restore.body Become a Translator!
Instructor {0} deleted file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.delete Become a Translator!
Instructor {0} restored file {1} uploaded by learner {2}. audit.file.restore Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Edit Label edit Become a Translator!
No Notebook available Message no reflection available Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Authoring messsage for cancel without saving Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Define Later message shown to learners Become a Translator!
Continue Label continue Become a Translator!
Name Monitoring user fullname Become a Translator!
Username Monitoring user loginname Become a Translator!
Notebook entry Monitoring user reflection Become a Translator!
View Notebook entries Page title monitoring view reflection Become a Translator!
Set maximum number of files to upload Label limit number upload Become a Translator!
Number of files to upload Label number to upload Become a Translator!
Unlimited Label unlimited Become a Translator!
Maximum number of files to be uploaded: {0} Message left upload limit Become a Translator!
Title can not be blank. Error title blank Become a Translator!
Add a notebook at end of Submit Files with the following instructions: Label authoring advanced reflectOnActivity Become a Translator!
Please input Notebook entry Error reflection emtpy Become a Translator!
Notebook Entry Title reflection Become a Translator!
Are you going to finish submission? Messsage learner finish confirm Become a Translator!
Try again Try again button Become a Translator!
Next Activity Finish button Become a Translator!
submitted the following files Text prepended to learner's name in monitoring/export portfolio Become a Translator!
Please assign a mark and a comment for the report by Text prepended to learners name for monitoring. Become a Translator!
Session name Tool's session name. Usually a group name. Become a Translator!
Count Label for count Become a Translator!
No data Label for no user is available. Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Msg mark released Become a Translator!
The uploaded file can not be an executable Error attachement executable Become a Translator!
Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Submit Files, you won't be able to continue adding files. message.warnLockOnFinish Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow submissions after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your files but not allowed to add more. message.activityLocked Become a Translator!
Marked? Heading on the summary screen indicating whether or not a learner's file has been marked. Become a Translator!
No Monitoring label for "no" Become a Translator!
Yes Monitoring label for "yes" Become a Translator!
The maximum length of the file description is {0} characters. Error shown when the description is longer than the column in the database. Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Submit monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notify learners when marks are released label.authoring.advanced.notify.mark.release Become a Translator!
LAMS: Marks were released event.mark.release.subject Become a Translator!
An instructor released marks in a Submit Files activity in LAMS.\nYour marks are:\n\n{0}\nThis message was send automatically, please do not reply to it. event.mark.release.body Become a Translator!
For the file named "{0}" submitted on {1} the mark is {2}\n event.mark.release.mark Become a Translator!
Notify instructor when a learner submits a file label.authoring.advanced.notify.onfilesubmit Become a Translator!
LAMS: A learner submitted a file in a Submit Files tool event.file.submit.subject Become a Translator!
The learner {0} submitted a file in a Submit Files tool.\n\nThis message was send automatically, following tool's advanced settings. event.file.submit.body Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size: {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Replace label.monitor.mark.replaceFile Become a Translator!
Marked file label.monitor.mark.markedFile Become a Translator!
Response label.monitor.mark.updoad Become a Translator!
Notify learner about marked file label.monitor.mark.notifyStudent Become a Translator!
Are you sure you want to delete this marked file? message.monitor.mark.confirmDeleteFile Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to submit assignments after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Submitted files monitoring.user.submittedFiles Become a Translator!
Files submitted in the Submit Files tool output.desc.submitted.items.output.definition.sbmt Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Please wait until a group leader finishes the activity. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Delete mark file label.monitoring.file.delete Become a Translator!
File options label.file.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
{0} is required. errors.required Become a Translator!
View files label.view.files Become a Translator!
Deleted label.deleted Become a Translator!
Delete label.monitoring.original.learner.file.delete Become a Translator!
Restore label.monitoring.original.learner.file.restore Become a Translator!
Are you sure you want to delete the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.delete Become a Translator!
Are you sure you want to restore the original file {0} uploaded by the learner? message.monitor.confirm.original.learner.file.restore Become a Translator!
LAMS: File was deleted. event.file.delete.subject Become a Translator!
An instructor deleted your file ''{0}'' in a Submit Files activity in LAMS. This message was send automatically, please do not reply to it. event.file.delete.body Become a Translator!
Add label.add Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until the leader commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Use leaders from Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Marks have been released label.marks.released Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Error while uploading file: {0} error.upload Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Set minimum number of files to upload label.enable.min.limit Become a Translator!
Minimum number of files to be uploaded: {0} label.should.upload.another Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!