Module: Q&A for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Q&A
Description: Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:39 AM
% translated: 67.26% (150 out of 223)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Lock when finished Lås när det är avslutat 12/02/06 11:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show answers from other learners Visa övriga lärandes svar 12/02/06 11:07 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring report title Övervakar titeln på rapporten 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Q&A Monitoring Att övervaka F/S 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Det här aktiviteten är tyvärr inte klar än. Var snäll och avvakta tills din lärare har gjort klart innehållet. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Den sammanfattande rapporten är inte tillgänglig eftersom inga lärande har försökt genomföra aktiviteten ännu. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total students: Summering av antal användare: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished students: Avslutad summering av antal användare: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Questions Frågor 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Redigera fråga 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Deletes question Ta bort frågor 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves question down Flytta frågor nedåt 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Moves question up Flytta frågor uppåt 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: New question Ny fråga 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback Återkoppling 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enables editing of question Aktiverar redigering av fråga. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du verkligen stänga det här fönstret utan att spara? 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View all responses Visa alla responser 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
You are required to finish this activity now. Du måste avsluta den här aktiviteten nu. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Your answer: Dina svar: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Finished session count: Avslutad räkning av session: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remaining question count: Återstående räkning av frågor: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
End of the questions. Slut på frågor. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Refresh Återställ 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
questions. frågor. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Editing this answer Redigera det här svaret 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save changes Spara ändringar 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add new Lägg till ny 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Q&A Frågor&Svar 11/07/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learners' answers De lärandes svar 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Download Ladda ner 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Preview Förhandsgranska 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Submit Skicka in 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Previous Föregående 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question 1 Fråga 1 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Show feedback Visa återkoppling 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Ladda upp 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please address the following issues before submit. Var snäll och ta itu med de följande frågorna innan du skickar in. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been created successfully. Innehållet har skapats framgångsrikt. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: An error occurred while saving the content.
Varning: ett fel uppträdde i samband med att innehållet skulle sparas. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Nästa aktivitet 11/07/10 12:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answers: Svar: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answer: Svar: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Användare 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Date Datum/Tid 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Respons 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Rapport för lärande 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Previous responses report Rapport om tidigare responser 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Rapport om lärandes progression 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Preview learner Förhandsgranska den lärandes vy 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
User Användare 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question: Fråga: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Respons 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Välj grupp: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Stats Statistik 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Show Gör synlig 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners: Totalt antal lärande: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: All groups: Alla grupper: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total numer of all learners: Totalt antal av alla lärande: 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Q & A F&S 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page. Varje lärande besvarar fråga(or) och kan sedan se de svar (i ordning och för jämförelse) som alla lärande har lämnat på nästa sida 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Each learner answers one or more questions in short answer format and then sees answers from all learners collated on the next page. Varje lärande besvarar en eller flera frågor i kortsvarsformat och kan sedan se de svar (i ordning och för jämförelse) som alla lärande har lämnat på nästa sida 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Questions & Answers tool Verktyg för frågor och svar 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for asking one or more short answer questions and displays the results. Verktyg för att ställa en eller flera kortsvarsfrågor och sedan visa resultaten. 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A F/S 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Att skapa F/S 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Frågor och svar 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerat 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Stats Statistik 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced definitions Avancerade definitioner 10/18/06 04:13 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:48 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answers for Q&A Svar för Frågor&Svar 11/07/10 12:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after completing the activity, you will not be able to make changes to your answers. OBS! När du väl har klickat på 'Se alla svar' då kan du inte längre redigera dina egna svar. 11/07/10 12:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Answer required? Den här frågan kräver ett svar 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
(Required) (Obligatorisk) 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must answer Question {0}. Du måste besvara fråga {0}. 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions: Instruktioner: 11/07/10 12:00 PM Anders Berggren Become a Translator!
Show names of other learners Visa de övriga lärandes namn 11/07/10 12:01 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 11/07/10 12:02 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Gör om frågor 11/07/10 12:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Skapa fråga 11/07/10 12:03 PM Anders Berggren Become a Translator!
No question(s) submitted. Please add at least one question. Det finns inga frågor. Var snäll och lägg till åtminstone en fråga. 11/07/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 11/07/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Antal frågor som presenteras i den här aktiviteten: 11/07/10 12:05 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Q&A with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av Frågor&Svar med de följande instruktionerna: 11/07/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa bidrag till anteckningsbok 11/07/10 12:08 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Inlägg i anteckningar 11/07/10 12:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Antal frågor som presenteras i den här aktiviteten: 11/07/10 12:06 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Q&A Lägg till en anteckningsbok i slutet Frågor&Svar 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add condition Lägg till villkor 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Conditions Villkor 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Order Ordning 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no conditions Det finns inga villkor 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit conditions Redigera villkor 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Up Upp 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Down Ner 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Condition name can not be blank. Namnet på villkoret kan inte vara tomt 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Dubblerat namn. Var snäll och välj ett unikt namn. 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Det finns inga valda frågor. Var snäll och välj åtminstone en. 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error creating condition. Fel vid skapande av villkor. 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answers contain certain words Svar innehåller vissa ord 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Det första svaret innehåller ordet "LAMS" 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answers that... Svar som... 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
have all these words: har alla dessa ord: 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
have this exact wording or phrase: har exakt den här ordföljden eller frasen: 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
have one or more of these words: har ett eller flera av dessa ord: 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
have none of these unwanted words: saknar alla dessa oönskade ord: 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
Search in these questions: Sök i dessa frågor: 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow HTML editor Tillåt "rich text"-redigeraren 11/07/10 11:58 AM Anders Berggren Become a Translator!
One or more question(s) are not answered. Do you want to continue anyway? En eller flera frågor har inte besvarats. Vill du fortsätta? 11/18/10 11:39 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show learner's name with answer Visa den lärandes namn med svar 11/28/10 01:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
One question per page En fråga per sida 11/28/10 01:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
More settings label.other.options Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Allow review other responses? label.allow.review.other.responses Become a Translator!
Questions options label.question.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's answers label.authoring.allow.rate.answers Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to answer questions after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction for this activity from {0}. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
All learners' answers output.desc.all.answers.output.definition.qa Become a Translator!
Questions asked output.desc.questions.output.definition.qa Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Sort by rating label.sort.by.rating Become a Translator!
Answer label.learning.answer Become a Translator!
Rating label.learning.rating Become a Translator!
Modify learner's response label.modify.users.response Become a Translator!
Group leader option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
votes label.votes Become a Translator!
Notify teachers on learners' responses label.notify.teachers.on.response.submit Become a Translator!
{0} has answered the following question(s): label.user.has.answered.questions Become a Translator!
Allow learners to comment on responses label.allow.comments Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
Comments here... label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Your rating is {0}<br> Avg rating {1} out of {2} votes label.your.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} responses already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} responses. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} responses. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
Minimum words in a response {0} label.minimum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} label.comment.minimum.number.words Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment: {0}. So far you've entered {1} word(s). warning.minimum.number.words Become a Translator!
Comment can not be blank. warning.comment.blank Become a Translator!
No re-edit allowed label.no.reedit.allowed Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Note: after answer these questions, no changes are allowed. label.noredo.enabled Become a Translator!
Words required label.words.required Become a Translator!
Username label.username Become a Translator!
Fullname label.fullname Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Do you really want to delete this question? warning.msg.authoring.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!