Module: Q&A for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Q&A
Description: Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:39 AM
% translated: 52.46% (117 out of 223)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Lock when finished Lås nær færdig 11/18/06 09:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Show answers from other learners Vis svar fra andre brugere 11/18/06 09:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Show names of other learners Vis anden brugers navn 11/18/06 09:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after completing the activity, you will not be able to make changes to your answers. Når du først har klikket på "Se al respons", kan du ikke ændre dine kommentarer. 11/18/06 09:16 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Q&A with the following instructions: Tilføj Notesbog efter Q/A med følgende instruktioner: 11/02/06 05:50 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflektioner 11/02/06 05:50 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Antal spørgsmål ialt i denne aktivitet: 11/02/06 05:52 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Antal spørgsmål i alt i denne aktivitet: 11/02/06 05:52 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Add Tilføj 11/02/06 05:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
questions. spørgsmål. 11/02/06 05:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Show learner's name with answer Vis brugers navn med svar 11/02/06 05:49 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
One question per page Et spørgsmål per side 11/02/06 05:49 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Opret spørgsmål 11/02/06 05:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Remaining question count: Antal resterende spørgsmål: 10/11/06 02:09 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
End of the questions. Slut på spørgsmål. 11/02/06 05:51 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/22/06 04:04 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learner Bruger 09/22/06 04:05 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Afslut 09/22/06 04:05 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Redigér spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Deletes question Slet spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Moves question down Flytter spørgsmål ned 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Moves question up Flytter spørgsmål op 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No question(s) submitted. Please add at least one question. Ingen spørgsmål registreret. Tilføj mindst et spørgsmål. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: New question Nyt spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Feedback Feedback 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Enables editing of question Muliggør redigering af spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden af gemme? 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: View all responses Se al respons 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
You are required to finish this activity now. Du skal afslutte denne aktivitet nu. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Your answer: Dit svar: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Try again Prøv igen 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Finished session count: Antal afsluttede sessioner: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Show Vis: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Hidden Gemt 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Refresh Genindlæs 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Continue Fortsæt 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Vis reflektion 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Close Luk 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Editing this answer Redigér dette svar 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save changes Gem ændringer 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Add new Tilføj ny 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Learners' answers Brugerens svar 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please address the following issues before submit. Check følgende inden du sender. 09/21/06 07:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Answers for Q&A Svar på spørgsmål/svar 09/21/06 07:44 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Show feedback Vis feedback 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Upload Upload 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Type Type 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Delete Slet 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been created successfully. Indholdet er accepteret. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Warning: An error occurred while saving the content.
Advarsel: En fejl opstod mens du gemte indholdet. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Question Spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Answers: Svar: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Answer: Svar: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Bruger 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Date Dato/tidspunkt 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Response Respons 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Bruger rapport 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Previous responses report Forrige respons rapport 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Brugers progressionsrapport 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Preview learner Forhåndsvis brugers skærmbillede 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
User Bruger 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Question: Spørgsmål: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Response Respons 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Vælg gruppe: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Group Gruppe 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Stats Statistik 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Update Opdatér 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Hide Gem 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Show Vis igen 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Hidden Gemt 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners: Antal brugere ialt: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: All groups: Alle grupper: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total numer of all learners: Antal brugere i alt: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vent venligst på at læreren færdiggøre indholdet af denne aktivitet. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Resumé er ikke tilgængeligt, da ingen brugere har forsøgt sig på aktiviteten endnu. 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total students: Antal brugere ialt: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Finished students: Brugere, der har gennemført: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title: Titel: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instruktioner: 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Redigér 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Questions Spørgsmål 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q & A Spørgsmål og svar 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page. Hver bruger svarer på spørgsmål og ser dernæst svar fra alle brugere samlet på næste side. 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Each learner answers one or more questions in short answer format and then sees answers from all learners collated on the next page. Hver bruger svarer kort på et eller flere spørgsmål og ser dernæst svar fra alle brugere samlet på næste side. 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Questions & Answers tool Spørgsmål og svar værktøj 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Tool for asking one or more short answer questions and displays the results. Værktøj til at stille et eller flere spørgsmål med korte svar, som derefter vises. 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Spørgsmål/svar 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Spørgsmål/svar Forfatter 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Monitoring Spørgsmål/svar Monitor 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Spørgsmål og svar 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title Titel 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Stats Statistik 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced definitions Avancerede definitioner 09/21/06 06:41 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Spørgsmål og svar 09/21/06 07:43 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring report title Titel på monitor rapport 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Download Download 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Delete Slet 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Preview Forhåndsvisning 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Done Gjort 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Submit Send 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Previous Forrige 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Question 1 Spørgsmål 1 09/21/06 07:42 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
More settings label.other.options Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Allow review other responses? label.allow.review.other.responses Become a Translator!
Questions options label.question.options Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
One or more question(s) are not answered. Do you want to continue anyway? Warning empty answers Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Q&A monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Conditions label.conditions Become a Translator!
Add condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
Order label.authoring.conditions.order Become a Translator!
Up label.authoring.up Become a Translator!
Down label.authoring.down Become a Translator!
Edit label.authoring.edit Become a Translator!
Delete label.authoring.delete Become a Translator!
Condition name can not be blank. error.condition.name.blank Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. error.condition.duplicated.name Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. error.condition.no.questions.selected Become a Translator!
have this exact wording or phrase: textsearch.phrase Become a Translator!
have one or more of these words: textsearch.any.words Become a Translator!
have none of these unwanted words: textsearch.excluded.words Become a Translator!
Search in these questions: textsearch.questions Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Edit conditions label.authoring.edit.conditions.button Become a Translator!
Error creating condition. error.condition Become a Translator!
Answers that... textsearch.heading Become a Translator!
have all these words: textsearch.all.words Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Allow HTML editor label.allowRichEditor Become a Translator!
Answer required? Label for the "required" option in authoring Become a Translator!
(Required) The learner page indicator that a question is required. Become a Translator!
You must answer Question {0}. Error shown when a required question is not completed. Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's answers label.authoring.allow.rate.answers Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to answer questions after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction for this activity from {0}. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Answers contain certain words output.desc.text.search.output.definition.qa Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" text.search.output.definition.qa.default.condition Become a Translator!
All learners' answers output.desc.all.answers.output.definition.qa Become a Translator!
Questions asked output.desc.questions.output.definition.qa Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Sort by rating label.sort.by.rating Become a Translator!
Answer label.learning.answer Become a Translator!
Rating label.learning.rating Become a Translator!
Modify learner's response label.modify.users.response Become a Translator!
Group leader option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
votes label.votes Become a Translator!
Notify teachers on learners' responses label.notify.teachers.on.response.submit Become a Translator!
{0} has answered the following question(s): label.user.has.answered.questions Become a Translator!
Allow learners to comment on responses label.allow.comments Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
Comments here... label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Your rating is {0}<br> Avg rating {1} out of {2} votes label.your.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} responses already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} responses. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} responses. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
Minimum words in a response {0} label.minimum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} label.comment.minimum.number.words Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment: {0}. So far you've entered {1} word(s). warning.minimum.number.words Become a Translator!
Comment can not be blank. warning.comment.blank Become a Translator!
No re-edit allowed label.no.reedit.allowed Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Note: after answer these questions, no changes are allowed. label.noredo.enabled Become a Translator!
Words required label.words.required Become a Translator!
Username label.username Become a Translator!
Fullname label.fullname Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Do you really want to delete this question? warning.msg.authoring.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!