Module: Q&A for Polish Poland

Module Information

Module Name: Q&A
Description: Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:39 AM
% translated: 65.91% (147 out of 223)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Submit Wyślij 12/13/09 03:54 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: An error occurred while saving the content.
Ostrzeżenie: Podczas zapisywania zawartości wystąpił błąd 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Błąd podczas tworzenia warunków, 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Feedback Raport 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Show feedback Pokaż raport 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Lock when finished Zablokuj po zakończeniu 12/04/06 01:10 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Each learner answers question(s) and then sees answers from all learners collated on the next page. Narzędzie do zadawania pytań studentom i prezentowania ich odpowiedzi 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Each learner answers one or more questions in short answer format and then sees answers from all learners collated on the next page. Student odpowiada w krótkiej formie na pyatnie(a) a na następnej stronie widzi odpwowiedzi wszystkich pozostałych studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload Załaduj 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished session count: Licznik zakończonej sesji 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Show Pokaż 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hidden Ukryte 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Pytań: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Remaining question count: Pozostałe pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: End of the questions. Pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Refresh Odświeź 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of questions: Pytań: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: questions. Koniec pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: after completing the activity, you will not be able to make changes to your answers. Po kliknięci na "Pokaż wszystkie odpowiedzi:, nie możesz ich edytować 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Close Zamknij 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Editing this answer Edycja odpowiedzi 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save changes Zapisz zmiany 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add new Dodaj nowe 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Answer: Odpowiedź: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Student 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Response Odpowiedź 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learning report Raport nauczania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Previous responses report Poprzedni raport odpowiedzi 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
User Student 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Question: Pytanie: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Response Odpowiedź: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj aktywność 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Stats Statystyki 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Save Zapisz 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Edit Edytuj 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hide Ukryj 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Show Odkryj 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Hidden Ukryte 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total students: Całkowita liczba użytkowników: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Finished students: Liczba studentów, którzy zakończyli pracę: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title: Tytuł: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Edycja 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Questions Pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Dodaj pytanie 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Edycja pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: New question Nowe pytanie 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add Zapisz pytanie 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Enables editing of question Umożliwia edycję pytania 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zapisywania ? 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: View all responses Zobacz wszystkie odpowiedzi 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
You are required to finish this activity now. Musisz natychmiast zakończyć aktywność 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Your answer: Twoja odpowiedź: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Q & A Pytanie i odpowiedź 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Questions & Answers tool Narzędzie Pytanie/odpowiedź 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Tool for asking one or more short answer questions and displays the results. Narzędzie do zadawania pytania(ń), odpowiadania w krótkiej formie i prezentowania wyników 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A P/O 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A Authoring Pytania i Odpowiedzi 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Title Tytuł 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj aktywność 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Stats Statystyki 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced definitions Zaawansowane definicje 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Preview Podgląd 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Done Zakończ 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Q&A P/O 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Next Dalej 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Previous Wstecz 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Question 1 Pytanie nr 1 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
View Widok 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been created successfully. Zawartość została pomyślnie utworzona 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Answers for Q&A Odpowiedzi dla P/O 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Question Pytanie 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
Answers: Odpowiedzi: 10/11/06 04:15 AM Adam Stecyk Become a Translator!
*** UPDATED: Allow HTML editor Edytor zaawansowany 12/25/09 12:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: All groups: Wszystkie grupy: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Up w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Taka nazwa już istniej, Wybierz inną unikalną nazwę. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Wybierz Grupę: 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Moves question up Przesuwa pytanie w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please address the following issues before submit. Zaadresuj problemy przed wysłaniem 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Zaczekaj aż nauczyciel ukończy pracę nad zawartością tej aktywności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No question(s) submitted. Please add at least one question. Proszę dodać przynajmniej jedno pytanie 12/25/09 12:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners: Całkowita liczba studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show answers from other learners Pokaż odpwowiedzi innych studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show learner's name with answer Nazwa studenta jest widoczna 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learners' answers Odpowiedzi studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show names of other learners Pokaż nazwy innych studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Preview learner Podgląd ekranu studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total numer of all learners: Całkowita liczba studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learner progress report Raport postępu studenta 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Download Pobierz 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Down w dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa warunku nie może być pusta 01/27/10 03:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Następna aktywność 01/27/10 04:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
One question per page Jedno pytanie na stronę 01/27/10 04:24 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off wyłączone 12/10/09 02:23 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
One or more question(s) are not answered. Do you want to continue anyway? nie odpowiedziałeś na jedno lub więcej pytań. Czy pomimo tego chcesz kontynuować? 12/10/09 02:24 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/10/09 02:25 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 12/10/09 02:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/10/09 02:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/10/09 02:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add condition Dodaj warunki 12/10/09 02:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
First answer contains word "LAMS" Pierwsza odpowiedź zawiera słowo "LAMS" 12/10/09 02:32 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers contain certain words W odpowiedzi znajdują się konkretne wyrazy. 12/10/09 02:38 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Search in these questions: Szukaj w tych pytaniach; 12/10/09 02:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
have one or more of these words: zawiera jedno lub więcej następujących wyrazów 12/10/09 02:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Kolejność 12/10/09 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Answers that... Odpowiedz że 12/10/09 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
have all these words: zawiera te wszyskie słowa: 12/10/09 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
have none of these unwanted words: nie ma żadnego z tych słów 12/10/09 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no questions selected. Please select at least one. Nie wybrano żadnych pytań. Proszę wybrac conajmniej jedno pytanie. 12/10/09 03:44 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Deletes question Usuwa pytanie 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Skasuj 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Widok komentarzy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Q&A Dodaj komentarz na końcu P/O 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Wpisy do notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Date Data/czas 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update Aktualizacja 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Q&A Authoring Autor - Pytanie i Odpowiedź 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Moves question down Przesuwa pytanie w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Q&A with the following instructions: Komentarz na temat P/O 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Raport podsumowania nie jest dostępny ponieważ żaden student nie korztsyał z tej aktywności 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Q&A Monitoring Monitor - Pytanie i Odpowiedź 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Monitoring report title Tytuł raportu monitorowania 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions Warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit conditions Edytuj warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
have this exact wording or phrase: zawiera słowo lub frazę: 01/27/10 05:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
More settings label.other.options Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Allow review other responses? label.allow.review.other.responses Become a Translator!
Questions options label.question.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Answer required? Label for the "required" option in authoring Become a Translator!
(Required) The learner page indicator that a question is required. Become a Translator!
You must answer Question {0}. Error shown when a required question is not completed. Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
{0} / {1} votes label.learning.number.of.votes Become a Translator!
Allow learners to rate each other's answers label.authoring.allow.rate.answers Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Date and time restriction monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
If a date and time restriction is set, learners will not be able to answer questions after this date. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date and time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction for this activity from {0}. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
All learners' answers output.desc.all.answers.output.definition.qa Become a Translator!
Questions asked output.desc.questions.output.definition.qa Become a Translator!
Sort by answer label.sort.by.answer Become a Translator!
Sort by rating label.sort.by.rating Become a Translator!
Answer label.learning.answer Become a Translator!
Rating label.learning.rating Become a Translator!
Modify learner's response label.modify.users.response Become a Translator!
Group leader option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
votes label.votes Become a Translator!
Notify teachers on learners' responses label.notify.teachers.on.response.submit Become a Translator!
{0} has answered the following question(s): label.user.has.answered.questions Become a Translator!
Allow learners to comment on responses label.allow.comments Become a Translator!
Comment label.comment Become a Translator!
Comments here... label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Your rating is {0}<br> Avg rating {1} out of {2} votes label.your.rating Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} responses already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} responses. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} responses. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
Minimum words in a response {0} label.minimum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} label.comment.minimum.number.words Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment: {0}. So far you've entered {1} word(s). warning.minimum.number.words Become a Translator!
Comment can not be blank. warning.comment.blank Become a Translator!
No re-edit allowed label.no.reedit.allowed Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Note: after answer these questions, no changes are allowed. label.noredo.enabled Become a Translator!
Words required label.words.required Become a Translator!
Username label.username Become a Translator!
Fullname label.fullname Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Settings label.settings Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Do you really want to delete this question? warning.msg.authoring.do.you.want.to.delete Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!