Module: Peer Review for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Peer Review
Description: Peer review tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 10/08/17 01:02 AM
% translated: 100.0% (189 out of 189)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
SAPA factor SAPA faktor LDEV-4984 07/23/20 02:49 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Max number of reviews (applies only to Star Ratings) Maks antall vurderinger per bruker (gjelder bare for stjernerangeringer) 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
After completion, show feedback left for the current student Etter ferdigstillelse, vis tilbakemelding igjen for den aktive studenten 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
No ratings left Ingen vurderinger igjen 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
Rank Rang 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
On 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Finished Ferdig 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdigstillt 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igje 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Justify your mark allocation. Begrunn dine tildelinger av karakterer 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Advanced settings Avansert oppsett 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
No minimum Intet minimum 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Error page Feilmeldings side 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnleggende 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Instruction Instruksjon 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvisning 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank. Tittel kan ikke være tom 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Summary Oppsummering 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistikk 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger aktiviteten 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Number of learners Antall studenter 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
No maximum Intet maksimum 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Up Opp 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Down Ned 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
User name Bruker nav 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Comment Kommentar 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
ALL ALLE 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Next Neste 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Previous Forrige 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Number of learners Antall studenter 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Average Gjennomsnittlig 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Student Student 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Unable to save comments Kunne ikke lagre kommentarer 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Export Eksport 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Manage students Administrer brukere 03/26/18 02:01 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
No session available Ingen sesjon er tilgjengelig 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Entry Notatbok 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notatbok er tilgjengelig 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Rate all students Gi alle brukere poeng 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You have rated {0} students already. Du har gitt {0} brukere poeng allerede. 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You must rate at least {0} students. Du må gi minst {0} brukere poeng 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You can only rate up to {0} students. Du kan gi opp til {0} brukere poeng. 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of words in a comment {0} Minimum antall ord i en kommentar er {0} 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to comment on other learners Tillat studenter å kommentere andre studenter 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Sort by user name Sorter etter brukernavn 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of words in a comment{0} Minimum antall ord i en kommentar {0} 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Comment text is missing. Kommentar tekst mangler. 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Slutten av aktiviteten 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Comment Kommentar 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Add learner here.... Legg til en student her.... 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
All learners added Alle studenter er lagt til 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
{0} Comments {0} kommentarer 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Average marks: Gjennomsnitt karakter: 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
View {0} Se på {0} 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
No results Ingen resultat 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
{0} Email(s) Sent {0} e-poster er sendt 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
For {0} For {0} 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Total team mark Samlet karakter for gruppen 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Individual mark Individuell karakter 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
SPA SPA LDEV-4471 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
SAPA SAPA LDEV-4471 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Feedback from group members for {0}: Tilbakemelding fra gruppe medlemmer for {0} LDEV-4471 03/27/18 12:22 AM erik engh Become a Translator!
Peer Review Fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Individual peer review. Individuell fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Individual peer review. Individuell fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Peer Review Tool Verktøy for fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Tool for individual peer review. Verktøy for individuell fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Peer Review Fagfelle vurdering 03/30/18 02:03 PM erik engh Become a Translator!
Peer Review Authoring Godkjenning for fagfelle vurdering 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren gjør ferdig denne aktiviteten. 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Peer Review Monitoring Oversikt over fagfelle vurdering 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Redo ratings Gjør om rangering 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Rating criteria Rangerings kriteria 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Add criterion Legg til kriteria 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Your rating is {0} Din rangering er {0} 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
You gave a rating of {0} Du satte rangeringen til {0} 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: You have not rated this student Du har ikke rangert denne brukern 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of ratings: Minimum antall rangeringer: 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Maximum number of ratings: Maksimum antall rangeringer: 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Rating Rangering 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Review options Se på alternativene igjen 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Ranking Rangering 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Average rankings: Gjennomsnittlig rangering: 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Your justification: Din begrunnelse: 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners finished Antall studenter som er ferdig 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Email Results e-post resultat 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notify students of results Varsle brukerne om resultatene 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
No of team members Antall gruppe medlemmer 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet downloaded Regneark er lastet ned LDEV-4471 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Self rating Egen vurdering LDEV-4471 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Peers Fagfelle LDEV-4471 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Email preview Forhåndsvisning av e-post LDEV-4539 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul LDEV-4539 03/31/18 02:45 AM erik engh Become a Translator!
Some error(s) occurred when handling your request Noen feil oppsto under behandlingen av forespørselen din. 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Peer Review Learning Fagfelle oversikt 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Add a notebook at end of Peer Review with the following instructions: Legg til et notat på slutten av fagfelle vurderingen, med følgende instruksjoner: 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. MERK: En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet betyr dette at studentene får forskjellig informasjon 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Add a notebook at end of Peer Review Legg til et notat på slutten av fagfelle oversikten 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatblokk instruksjoner 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes Gjennomsnittlig verdi {0}/{1} stemmer 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Avg rating {0} out of {1} votes Gjennomsnittlig verdi {0} av {1} stemmer 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Rate a minimum of {0} and a maximum of {1} students. Gi en verdi av minimum {0} og av maksimum {1} brukere 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick. Skriv kommentren din her og klikk så på det grønne merket. 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance is below expectation and your self-assessment is too low. Din prestasjon er lavere enn forventet og din egenvurdering er for lav. LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance met expectation but your self-assessment is too low. Din prestasjon er som forventet, men din egenvurdering er for lav. LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance exceeds expectation but your self-assessment is too low. Din prestasjon overgikk det som var forventet, men din egenvurdering er for lav. LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance is below expectation and your self-assessment is about right. Din prestasjon er lavere enn forventet og din egenvurdering er riktig. LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance met expectation and your self-assessment is about right. Din prestasjon er som forventet, men din egenvurdering er riktig LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance exceeds expectation and your self-assessment is about right. Din prestasjon overgikk det som var forventet, men din egenvurdering er riktig LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance is below expectation and your self-assessment is too high. Din prestasjon er lavere enn forventet og din egenvurdering er for høy LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance met expectation but your self-assessment is too high. Din prestasjon er som forventet, men din egenvurdering er for høy LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Your performance exceeds expectation but your self-assessment is too high. Din prestasjon er som forventet, men din egenvurdering er for høy LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
This message was sent automatically, please do not reply to it. Denne meldingen ble sendt automatisk, du kan ikke besvare denne meldingen. LDEV-4471 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
View / email results Se / e-post resultat LDEV-4539 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
Sending failed - preview cannot be sent. Please create a new preview. Forsendelsen var mislykket- forhåndsvisning kan ikke sendes. Vennligst lag en ny forhåndsvisning. LDEV-4539 03/31/18 09:59 AM erik engh Become a Translator!
(Your marks shown in brackets after name) (Dine karakterer vises i parentes etter navnet dit) 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: {0} results were released LAMS: {0} resultat ble offentlig 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
SPA factor SPA faktor 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
You may edit but you may not remove a saved comment. Du kan editere, men du kan ikke fjerne en kommentar som er lagret. 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
After completion, show feedback left for other students Etter ferdigstillelse, vis tilbakemelding som er igjen for andre studenter 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
Ratings left for you Vurderinger igjen for deg 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
{0} rating(s) out of {1} possible ratings. {0} vurderinger ut av {1} mulige vurderinger. 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
Uncheck all learners that should not be rated by others Fjern merkingen av alle studenter som ikke skal vurderes av andre 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
The teacher has limited your ability to rate and be rated in this activity. Læreren har begrenset din mulighet for å vurdere og bli vurdert i denne aktiviteten 03/31/18 10:10 AM erik engh Become a Translator!
Allow self review Tillat egenvurdering 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
Learners needed to rank ALL the learners. Studentene må rangere alle studentene 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
Learners needed to rank {0} learners. Studentene må rangere {0} studenter 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
(Your rankings shown in brackets after name) (Din rangering vises i parentes etter navet) 03/31/18 12:06 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on {0}, if you come back to this Peer Review, you will not be able to rate new students. Merk: Når du klikker på {0}, hvis du kommer tilbake til denne fagfelle vurderingen, vil du ikke kunne vurdere nye brukere. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: The instructor has set this activity not to allow you to view or rate any more students after you have finished it. Instruktørene har definert denne aktiviteten slik at du ikke kan vurdere flere brukere etter at du er ferdig 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. Det er en feil med minimum og / eller maksimum sett for vurderinger. Vennligst sjekk og prøv igjen. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0}. You have entered {1} word(s). Det kreves et minimum antall ord i en kommentar {0}. Du har skrevet inn {1} ord 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: There are no students available for rating. Press Refresh to update. Det er ingen brukere tilgjengelig for vurdering. Trykk Oppdater for å se etter nye brukere. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: This student cannot be rated as it attracted the maximum number of rates already. Denne brukeren kan ikke vurderes ettersom den har tiltrukket maksimalt antall vurderinger allerede. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Please wait while the learners\' details are set up ready for you to review their responses. Vennligst vent mens studentenes \ 'detaljer er satt klar slik at du kan se gjennom svarene deres. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Unable to save the review - the maximum number of ratings may have been reached. The page will now be refreshed. Kan ikke lagre vurderingen - det maksimale antall vurderinger kan ha blitt nådd. Siden blir nå oppdatert. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Star rating Stjernerangering 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Learners needed to assign {0} marks altogether. Studentene trengte å tildele {0} karakterer tilsammen. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Are you sure you want to stop rating this student? It will lead to removal of all ratings and comments left by him/her. Er du sikker på at du vil stoppe vurdering av denne brukeren? Det vil føre til fjerning av alle vurderinger og kommentarer igjen av ham / henne. 03/31/18 12:13 PM erik engh Become a Translator!
Fill the boxes with the top {0} entries, by dragging the learners' name onto the box. Fyll boksene med de øverste {0} oppføringene, ved å dra elevens navn på boksen. 03/31/18 12:19 PM erik engh Become a Translator!
Order the learners in ranking order, from first to last, by dragging learners from the right hand column to the left column. Dragging a name on top of another will put the new name first. All learners must be ranked. Ordne elevene i rangordning, fra første til siste, ved å dra elevene fra høyre kolonne til venstre kolonne. Hvis du drar et navn på toppen av en annen, setter du det nye navnet først. Alle elever må være rangert. 03/31/18 12:19 PM erik engh Become a Translator!
The marks must add up to {0}. Karakterene må tilsammen bli {0}. 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
The marks must add up to {0}. Karakterene må tilsammen bli {0}. 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
All learners must be ranked. Alle studenter må bli vurdert 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Ranked Vurdert 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Unranked Ikke vurdert 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Step {0} of {1} Steg {0} av {1} 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Remove student from rating Fjern denne brukeren fra vurderingen 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SPA Factor SPA faktor LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SAPA Factor SPA faktor LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Self rating Egenvurdering LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Peers\' rating Fagfelles vurdering LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SPA < 1.0 SPA < 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SPA = 1.0 SPA = 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SPA > 1.0 SPA > 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SAPA < 1.0 SAPA < 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SAPA = 1.0 SAPA = 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
SAPA > 1.0 SAPA > 1.0 LDEV-4471 03/31/18 10:03 AM erik engh Become a Translator!
Hedging Helgardering 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Ask for hedging justification? Spør etter begrunnelse for helgardering 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Assign marks to answers. Max possible mark: 10 Tilordne karakterer til svar.Maks karakter: 10 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Please, justify your mark allocation. Vennligst begrunn din karaktergivning 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Total hedge mark Total helgarderings karakter 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Marks for criteria {0} must add up to {1} Karakter for kriteria {0} må legges sammen til {1} 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
You must rank all the learners for criteria {0} Du må vurdere studentene for kriteria {0} 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Assign up to {0} marks altogether, sharing marks across learners. Current total: {1}. Tilordne opp til {0} karakterer tilsammen, ved å dele karakterene ut til studentene. Nåværende total er: {1} 03/31/18 12:18 PM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:48 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:48 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:48 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:48 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:48 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations