Module: Noticeboard for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 73.77% (45 out of 61)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Type Skriv 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Antal lärande i gruppen. 03/01/10 12:57 PM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group {0}: Grupp {0}: 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Det totala antalet lärande i gruppen: 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} fältet är obligatoriskt. 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Det går inte att fortsätta. {0} saknas. 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du verkligen stänga detta fönster utan att spara? 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Noticeboard Anslagstavla 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Verktyg för att visa innehåll i HTML-format inklusive externa källor såsom bilder och andra media. 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Verktyget Anslagstavla 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Verktyg som visar en Anslagstavla 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Filename Namn på fil 10/18/06 04:02 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Elementärt 12/13/06 03:48 AM Anders Berggren Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Storleken på den uppladdad filen har överskridit den maximalt tillåtna på {0} bytes. 12/18/06 03:17 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Försök igen 03/01/10 12:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 03/01/10 01:00 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 03/01/10 01:00 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 03/01/10 01:00 PM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook entries have yet been made. Försök igen 03/01/10 01:01 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Totalt antal lärande: 03/01/10 01:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Visar formaterad text och länkar till externa källor på en sida som bara går att läsa. 03/01/10 01:05 PM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan tillämpat den här aktiviteten, Om du ändrar det här innehållet så kommer de lärande att få olika information. 10/10/10 05:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Noticeboard Lägg till en anteckningsbok i slutet av anslagstavlan 10/10/10 05:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 10/10/10 05:11 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av anslagstavlan med följande instruktioner: 11/25/10 01:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Det har ännu inte gjorts någon notering i anteckningsbok 11/29/10 01:15 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Ett internt fel i verktyget Anslagstavla har uppstått. Om Du tänker rapportera felet, var då snäll och gör det: {0} 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!