Module: Noticeboard for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 73.77% (45 out of 61)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Edit activity Dodaj dejavnost 03/16/10 12:43 AM Žan Jelen Become a Translator!
Off Izključi 03/16/10 12:50 AM Žan Jelen Become a Translator!
Next Activity Naslednja dejavnost 03/16/10 12:44 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Orodja oglasne deske 03/16/10 12:49 AM Žan Jelen Become a Translator!
Noticeboard Oglasna deska 03/16/10 12:49 AM Žan Jelen Become a Translator!
On Vključi 03/16/10 12:50 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 03/16/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Celotno število učencev: 03/16/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
Advanced Napredno 03/16/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
Next Naprej 03/16/10 12:46 AM Žan Jelen Become a Translator!
Continue Nadaljuj 03/16/10 12:47 AM Žan Jelen Become a Translator!
Title: Naslov: 03/09/10 12:53 AM Žan Jelen Become a Translator!
Content: Vsebina: 03/09/10 12:53 AM Žan Jelen Become a Translator!
Filename Ime datoteke 03/09/10 12:54 AM Žan Jelen Become a Translator!
View Pogled 03/09/10 12:54 AM Žan Jelen Become a Translator!
Type Vrsta 03/09/10 12:55 AM Žan Jelen Become a Translator!
Edit Dodaj 03/09/10 12:56 AM Žan Jelen Become a Translator!
OK Vredu 03/09/10 12:56 AM Žan Jelen Become a Translator!
Try again Poskusi znova 03/16/10 12:47 AM Žan Jelen Become a Translator!
Basic Osnovno 03/16/10 12:35 AM Žan Jelen Become a Translator!
Cancel Prekliči 03/16/10 12:36 AM Žan Jelen Become a Translator!
Save Shrani 03/16/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Done Končano 03/16/10 12:43 AM Žan Jelen Become a Translator!
Statistics Statistika 03/16/10 12:43 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Število učencev v skupini: 03/16/10 12:52 AM Žan Jelen Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Ni mogoče nadaljevati.{0} is missing. 03/16/10 12:53 AM Žan Jelen Become a Translator!
Group {0}: Skupina {0}: 03/16/10 12:45 AM Žan Jelen Become a Translator!
Summary Povzetek 03/23/10 12:35 AM Žan Jelen Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Orodje, ki prikazuje oglasno desko 03/23/10 12:39 AM Žan Jelen Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ali želite zapreti to okno brez shranjevanja? 03/23/10 12:48 AM Žan Jelen Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Naložena datoteka je presegla maksimalno velikost {0} byte-ov. 03/23/10 12:51 AM Žan Jelen Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} polje je obvezno. 03/23/10 12:38 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Orodje za prikazivanje HTML vsebine, vključeno z iskanimi vsebinami, kot so slike in ostali mediji. 03/31/10 11:49 PM Žan Jelen Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Prikazuje formatirano besedilo in povezave do zunanjih iskanih elementov na straneh, ki so samo za branje. 03/31/10 11:52 PM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Prosimo počakajta da učitelj dokonča vsebine za to aktivnost. 03/31/10 11:54 PM Žan Jelen Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Spremembe vsebine niso dovojeno, odkar je na dejavnost vstopil eden ali več učencev. 04/01/10 12:04 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. V beležnici še ni bilo nobenega vnosa. 04/01/10 12:08 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Vpisi v beležnico 04/01/10 12:09 AM Žan Jelen Become a Translator!
No notebook entries have yet been made. V beležnici še ni bilo nobenih vnosov. 04/01/10 12:09 AM Žan Jelen Become a Translator!
Notebook instructions Navodila beležnice 04/01/10 12:09 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vpis v beležnico 04/01/10 12:10 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Noticeboard Dodaj beležnico na konec oglasne deske 04/01/10 12:10 AM Žan Jelen Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Pojavila se je notranja napaka v orodju za oglasno desko. Če želite prijaviti to napako, jo prosim prijavite:{0} 04/01/10 12:12 AM Žan Jelen Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Opozorilo: Eden ali več učencev je vstopilo v to aktivnost. Če boste spremenili vsebino bodo učenci imeli drugačne informacije. 04/01/10 12:17 AM Žan Jelen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Dodaj beležnico na konec oglasne deske s sledečimi navodili: 04/01/10 12:18 AM Žan Jelen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!