Module: Noticeboard for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 73.77% (45 out of 61)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Noticeboard Duyuru panosunun sonuna Not Defteri ekle 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Herhangi bir not defteri girişi yapılmamış 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Duyuru panosunun sonuna aşağıdaki yönergelerle birlikte bir Not Defteri ekle 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook entries have yet been made. Herhangi bir not defteri girişi yapılmamış 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Noticeboard Duyuru panosu 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 11/16/08 04:18 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Resim ve çoklu ortam gibi dışsal kaynakları içeren HTML içeriği gösterme aracı. 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Salt okunur dosya üzerinde biçimlendirilmiş metin ve bağlantıları görüntüler. 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Duyuru panosu 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Duyuru panosunu gösteren araç. 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title: Başlık 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Content: İçerik 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Filename Dosyadı 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group {0}: Grup {0} 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Toplam öğrenci sayısı 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Gruptaki öğrenci sayısı 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 11/16/08 04:16 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Bu etkinlik içeriğini tamamlamak için öğretmeni bekleyiniz. 11/16/08 04:21 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Devam edilemiyor. {0} eksik. 11/16/08 04:23 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Bir iç hata oluştu. Hata raporu göndermek için {0}'ı raporlayın. 11/16/08 04:23 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Yüklenecek dosya standart boyutun üzerinde. 11/16/08 04:23 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bir ya da daha fazla öğrenci bu etkinliği yapmadan içeriğin düzenlenmesine izin verilmiyor. 11/16/08 04:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} alan zorunlu 11/16/08 04:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bazı öğrenciler bu etkinliği yaptı. İçeriğin değişmesi öğrencilerin farklı bilgilerle karşılaşmasına neden olacaktır. 11/16/08 04:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
OK Tamam 11/17/08 05:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Type Tür 11/17/08 03:24 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!