Module: Noticeboard for Danish Denmark

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 63.93% (39 out of 61)

Translated Labels

English Danish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Tilføj Notesbog efter opslagstavle med følgende instruktioner: 11/02/06 05:49 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Continue Fortsæt 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Ingen reflektion gjort endnu 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du at lukke dette vindue uden at gemme? 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Try again Prøv igen 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflektioner 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflektion 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: No notebook entries have yet been made. Ingen reflektion gjort endnu 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Noticeboard Oplagstavle 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Redskab til at vise HTML indhold, herunder eksterne kilder såsom billeder og andre medier. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Viser formateret tekst og links til eksterne kilder på en read-only side. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Oplagstavle værktøj 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Værktøj til at vise en opslagstavle 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Title: Titel 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Content: Indhold 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Filename Filnavn 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Type Type 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
View Vis 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Vent på at læreren har lavet indholdet af denne aktivitet færdig. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Edit Redigér 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Summary Resumé 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Statistics Statistik 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigér aktivitet 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0}: 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Samlet antal brugere: 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Antal brugere i gruppen: 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Indholdet kan ikke ændres, eftersom en eller flere brugere har forsøgt sig på aktiviteten. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Cancel Annullér 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
OK OK 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Done Gjort 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Save Gem 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Afslut 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Next Næste 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
{0} field is mandatory. Feltet {0} er påkrævet. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Kan ikke fortsætte. {0} mangler. 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
En intern fejl er opstået i værktøjet opslagstavle. Hvis du rapporterer denne fejl, så skriv: {0} 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Basic Grundlæggende 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
Advanced Avanceret 09/20/06 08:19 AM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Den uploadede fil har overskredet den maksimale filstørrelse på {0} bytes. 12/15/06 02:38 PM Jens Bruun Kofoed Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Noticeboard monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!