Module: Noticeboard for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 65.57% (40 out of 61)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
Noticeboard Aantekeningen 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Omgeving voor het weergeven van HTML inhoud met inbegrip van externe bronnen zoals afbeeldingen en andere media 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Aantekeningen 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Omgeving voor het weergeven van aantekeningen 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Title: Titel 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Content: Inhoud 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Filename Bestandsnaam 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Type Type 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
View Bekijk 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Wacht tot de leraar de inhoud van deze activiteit heeft vervolledigd 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Bewerk 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Summary Samenvatting 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Statistics Statistieken 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Bewerk activiteit 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Group {0}: Groep {0} 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Totaal aantal deelnemers 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Aantal deelnemers in groep 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Het wijzigen van de inhoud is niet toegestaan om één of meer leerlingen deze activiteit nog uitvoeren 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleren 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
OK Ok 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Done Klaar 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaar 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Einde 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Next Volgende 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} veld is verplicht 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Onmogelijk om door te gaan. {0} ontbreekt 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Een interne fout heeft zich in het onderdeel Aantekeningen voorgedaan. Als U dit meldt, deel volgende informatie mee : {0} 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Basic Basis 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Advanced Uitgebreid 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wil je dit venster sluiten zonder te bewaren ? 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Try again Probeer opnieuw 08/04/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Laat geformatteerde tekst met links naar externe bronnen zien als alleen-lezen pagina. 08/04/06 05:40 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Voeg kladblok aan het eind van het mededelingenbord toe, met de volgende instructies: 07/16/07 11:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 07/16/07 11:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Er zijn nog geen Reflecties/Reacties. 07/16/07 11:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflecties/Reacties 07/16/07 11:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie/Reactie 07/16/07 11:23 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: No notebook entries have yet been made. Er zijn nog geen reflecties/reacties. 07/16/07 11:24 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. De bijlage is groter dan de toegestane omvang van {0} bytes. 07/16/07 11:25 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Let op: 1 of meer studenten hebben deze activiteit al benaderd. Wijzigingen kunnen betekenen dat studenten verschillende informatie te zien krijgen. 12/10/07 01:11 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Noticeboard monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!