Module: Noticeboard for Welsh United Kingdom

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 63.93% (39 out of 61)

Translated Labels

English Welsh Translation Dev task Last updated By Action
Filename Enw'r ffeil 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Type Math 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
View Gweld 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Arhoswch i'r athro gwblhau cynnwys y gweithgaredd hwn. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Edit Golygu 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Summary Crynodeb 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Statistics Ystadegau 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Golygu Gweithgaredd 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Group {0}: Grŵp {0}: 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Cyfanswm y Dysgwyr: 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Nifer y Dysgwyr yn y Grŵp: 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Ni chaniateir addasu'r cynnwys oherwydd mae un neu ragor o fyfyrwyr wedi rhoi cynnig ar y gweithgaredd. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Cancel Canslo 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
OK Iawn 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Done Wedi'i wneud 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Save Cadw 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Gorffen 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Next Nesaf 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} maes yn orfodol. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Ddim yn gallu parhau. {0} yn eisiau. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Basic Sylfaenol 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Noticeboard Hysbysfwrdd 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Offeryn i ddangos cynnwys HTML gan gynnwys ffynonellau allanol fel delweddau a chyfryngau eraill. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Yn dangos testun wedi'i fformatio a chysylltau i ffynonellau allanol ar dudalen darllen yn unig. 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Offeryn Hysbysfwrdd 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Offeryn sy'n dangos hysbysfwrdd 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Title: Teitl: 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Content: Cynnwys: 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Mae gwall mewnol wedi digwydd gyda'r Offeryn Hysbysfwrdd. Os ydych yn adrodd gwall, adroddwch: <br/> <b>{0}</b> 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Advanced Uwch 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Continue Parhau 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ydych chi eisiau cau'r ffenestr hon heb gadw? 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
Try again Rhowch gynnig arni eto 11/15/06 07:43 PM Ernie Ghiglione Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Myfyrdodau 02/07/07 06:05 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Myfyrio 02/07/07 10:45 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: No notebook entries have yet been made. Dim myfyrdodau wedi'u gwneud eto. 02/07/07 06:06 AM Kristian Besley Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Mae’r ffeil a lwythwyd i fyny yn fwy na’r maint ffeil mwyaf o {0} beit. 01/12/07 07:24 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Ychwanegu Nodfwrdd ar ddiwedd yr Hysbysfwrdd gyda'r cyfarwyddiadau canlynol: 02/05/07 08:39 AM Kristian Besley Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Dim myfyrdod wedi'i gwneud eto. 02/07/07 06:06 AM Kristian Besley Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertContentEdit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of Noticeboard monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!