Module: Noticeboard for Polish Poland

Module Information

Module Name: Noticeboard
Description: Tool for displaying HTML content including external sources such as images and other media.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:37 AM
% translated: 73.77% (45 out of 61)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
An internal error has occured with the Noticeboard Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Wystąpił błąd wewnętrzny narzędzia Tablica. Jeżeli chcesz zgłosić ten błąd, zgłoś następującą wiadomość: {0} 12/15/09 11:33 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the content. Czekaj na nauczyciela aby zakończyć na tym etapie 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Total learners: Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Zmiana zawartości nie jest możliwa dopóki jeden lub więcej studentów uczestniczy w tej aktywności. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners in group: Całkowita liczba studentów w grupie 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Więcej niż jeden student realizuje daną aktywność. Zmiana zawartości sposoduje przesłanie różnych informacji do studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes. Załadowany plik przekracza dopuszczalny limit o {0} bajtów 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Noticeboard Tablica 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Tool for displaying content including external sources such as images and other media. Narzędzie umożliwiające prezentowanie zawartości HTML, wliczając dane zewnetrzne takie jakie obrazy, animacje, dźwieki i inne multimedia 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Displays formatted text and links to external sources on a read only page. Wyświetla sformatowany tekst i linki do zewnętrznych źródeł na stronie tylko do odczytu 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Noticeboard tool Narzędzie - Tablica 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool that displays a noticeboard Narzędzie, które prezentuje zawartośc tablicy 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title: Tytuł 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Content: Zawartość: 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Filename Nazwa pliku 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edycja 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edycja 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Anuluj 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Done Zakończ 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Zakończ 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Następny 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} pole jest obowiązkowe. 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Nie można kontynuować. Brakuje następującego parametru {0} 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć to okno bez zapisywania? 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Dalej 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On włączone 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off wyłączone 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings zaawansowane opcje 12/10/09 12:45 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Noticeboard with the following instructions: Kometarz na temat tablicy 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook entries have yet been made. Nie dodano jeszcze żadnego komentarza 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Komentarze 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Noticeboard Dodaj komentarz na końcu tablicy 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK OK 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: No entry has yet been made. Nie dodano jeszcze żadnego komentarza 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Comments options advanced.comment.header Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Enable anonymous posts advanced.enable.anonymous.posts Become a Translator!
Noticeboard Authoring label.authoring.heading Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Allow learner comments advanced.allow.comments Become a Translator!
View comments label.view.comments Become a Translator!
Like option only advanced.comments.like.only Become a Translator!
Like and dislike options advanced.comments.like.and.dislike Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!