Module: Web conferencing for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Web conferencing
Description: A LAMS tool that integrates Big Blue Button
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: Yes
Created on: 02/27/12 02:17 PM
% translated: 100.0% (64 out of 64)

Attention: This is an optional module and is not part of the official distribution of LAMS. Optional modules are to be downloaded and installed separately from the LAMS installers.

If you think you want to use this module in your own language, you can opt to translate this, but it's optional.

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:56 PM erik engh Become a Translator!
Unable to join meeting. Please see your instructor. Ikke mulig å delta på møtet. Konferer med foreleseren. 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Note that "Security Salt" is required. This Security Salt is a keyword that is used to ensure that web conference rooms can only be created from this website. Merk: En sikkerhets kryptifisering "salt" er nødvendig. Denne kryptifiseringen blir benyttet for å sikre at videokonferanse rom kan skapes fra denne nettsiden. 02/29/12 11:31 AM erik engh Become a Translator!
IMPORTANT: DO NOT ALLOW END USERS TO KNOW YOUR SECURITY SALT OR ELSE YOUR SECURITY WILL BE COMPROMISED. See BigBlueButton website for details VIKTIG: IKKE TILLAT BRUKERNE Å FÅ TILGANG TIL DIN KRYPTIFISERTE NØKKEL. HVIS SÅ ER TILFELLE VIL SIKKERHETEN I SYSTEMET ØDELEGGES.Se nettsiden til BigBlueButton for mer informasjon. 02/29/12 11:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Security salt Sikkerhets kryptifisering 02/29/12 11:31 AM erik engh Become a Translator!
The Web Conferencing tool provides document, whiteboard and desktop sharing through the browser. Videokonferanse verktøyet gir tilgang til tavlefunksjon, dokument- og deling av vindu gjennom nettleseren. 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Authoring Videokonferanse foreleser 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Monitoring Videokonferanse oppfølging 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Tilgang til notatbok 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Tilgang til notatbok 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Big Blue Button server URL URL til Big Blue Button server 02/29/12 10:06 AM erik engh Become a Translator!
The Web Conference is not available yet as your instruction hasn't started. Please see your instructor for further details. Videokonferansen er ikke tilgjengelig enda. Konferer foreleser. 02/29/12 10:08 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. MERK: En eller fler studenter har begynt på denne aktiviteten. Hvis du endrer innholdet så vil studentene få forskjellig innhold. 02/29/12 10:08 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity", you won't be able to continue participating in the conference. Merk: Etter at du har klikket på Neste aktivitet så vil du ikke kunne fortsette å delta i videokonferansen. 02/29/12 10:11 AM erik engh Become a Translator!
You won't be able to continue participating in the conference after you have completed. Du vil ikke kunne fortsette i videokonferansen etter at du har avsluttet. 02/29/12 10:11 AM erik engh Become a Translator!
The meeting room is now closed. You can continue with your sequence. Møterommet er nå blitt lukket. u kan fortsette med din sekvens. 02/29/12 10:11 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Web Conference with the following instructions Legg til en notatbok på slutten av videokonferansen og med følgende instruksjoner 02/29/12 10:11 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Administration Administrasjon-videokonferanse 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the teacher to complete the contents of this activity Vennligst vent til at freleseren er ferdig med innholdet for denne aktiviteten. 02/28/12 02:17 AM erik engh Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noe. Er dette riktig ? 02/28/12 02:17 AM erik engh Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} må fylles ut. 02/28/12 02:17 AM erik engh Become a Translator!
{0} has been left blank. {0} er uten innhold. 02/28/12 02:17 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Forsøk igjen 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Summary Oppsummering 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger aktiviteten 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Close Avslutt 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Start conference Start konferansen 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Created Opprettet 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
On 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Join conference Delta i konferansen 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Web Conference settings Oppsett for videokonferanse 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
Notebook not available Notatblokken er ikke tilgjengelig 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group Antall studenter i gruppen 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners Antall studenter som er ferdig 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Web Conference settings Videokonferanse innstillinger 02/28/12 02:14 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Web Conference tool Verktøy for videokonferanse 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Videokonferanse 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnleggende 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Videokonferanse 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Welcome to Web Conference Velkommen til videokonferanse 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Web Conference Videokonferanse 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 02/28/12 02:09 AM erik engh Become a Translator!
No session available Ingen sesjon er tilgjengelig LDEV-3790 07/05/17 01:15 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3870 07/05/17 01:15 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations