Module: eadventure for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: eadventure
Description: eAdventure tool from Universidad Complutense de Madrid
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/24/10 11:52 AM
% translated: 55.72% (107 out of 192)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: eAdventure Authoring eAdventure 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comment/Instruction can not be blank Kommentar/instruktion kan inte vara tomt 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. I resursen {0} kan filen inte vara tom 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
File can not be blank. Filen kan inte vara tom. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank Titel kan inte vara tomt 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title can not be blank. Titel kan inte vara tomt. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
eAdventure eAdventure 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Instruction Nästa instruktion 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comment/Instruction Kommentar/instruktion 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add Single File Lägg till en enskild fil 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Resource List Lista över resurser 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Preview Förhandsgranska 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Description: Beskrivning: 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
eAdventure eAdventure 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Login name Inloggningsnamn 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Hidden Dold 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Update Uppdatera 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Max 250K Max 250K 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Open Öppna 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Download Ladda ner 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Completed Fullföljd 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Upload Uppladdning 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Add Lägg till 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
No Session Available Det finns ingen tillgänglig session 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Move down Flytta neråt 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Avslutad 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
score resultat 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
Error page Sida för felmeddelande 11/25/10 02:29 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learners list Lista över lärande 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/25/10 01:51 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/25/10 01:51 PM Anders Berggren Become a Translator!
No offline package available Det finns inga tillgängliga paket för nedkopplat läge 11/25/10 02:10 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/25/10 01:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/25/10 01:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktioner 11/25/10 01:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/25/10 01:32 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/25/10 01:32 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/25/10 01:32 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/25/10 01:32 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on Next Activity, if you come back to this activity, you will not be able to continue with the game. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här aktiviteten så kan du inte fortsätta med spelet. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
eAdventure Game. eAdventure spel 11/25/10 01:59 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av eAdventure-spelet med de följande instruktionerna: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game Lägg till en anteckningsbok i slutet av eAdventure-spelet 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Input File size is too large! Inkommande fil är för stor 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Notebook Entries Visa noteringar i anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
Please input Notebook Entry Var snäll och skriv in en notering i anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entry Notering i anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entry Notering i anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
eadventure eadventure 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Step {0} of {1} Steg {0} av {1} 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Uppladdningen av filen {0} misslyckades 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Det går inte att hitta den uppladdade filen {0}. 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Det uppstår ett fel av typen IOException när filen ska laddas upp. 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Det uppstod ett fel av typen InvalidParameterException när filen skulle laddas upp. 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
New file details: Nya detaljer om fil: 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number of Learners Antal lärande 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Assessment Report Rapport om bedömning/betygssättning 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Value Required Ett värde är obligatoriskt 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
You must view at least another {0} of the resources. Du måste visa åtminstone ytterligare {0} av resurserna. 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook Entries Noteringar i anteckningsbok 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Det måste åtminstone finnas en resurs att spara. 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
User defined: Definierad av användare: 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Totalt antal lärande i grupp: 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number of Finished Learners: Antal lärande som har avslutat: 11/28/10 07:26 AM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view the game after you have finished it. (Distans)läraren har ställt in den här aktiviteten så att du inte får se spelet efter det att du har avslutat det. 11/28/10 07:27 AM Anders Berggren Become a Translator!
error uploading Det uppstod ett fel i sb m uppladdning. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Det uppstod ett 'arkiv'-fel när filen skulle laddas upp. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!
Some error occurs when handling your request Det uppstår en del fel i sb med din begäran. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!
eAdventure Tool Tool display name Become a Translator!
Tool for use eAdventure videogames in the learning design. Tool description Become a Translator!
eAdventure Label author title Become a Translator!
Basic input information for eAdventure games Label authoring heading basic desc Become a Translator!
Please input advanced options for eAdventure game Label authoring heading advance desc Become a Translator!
There is a problem in eAdventure authoring page, the reason is {0} Authoring exception Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Error msg zip file exception Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Error msg file not found Become a Translator!
ImscpApplicationException occurs when uploading resource item file. Error msg ims application Become a Translator!
LAMS: A learner submitted an assigment in a eAdventure tool Event assigment submit subject Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Error msg default content not find Become a Translator!
eAdventure Learning Label learning title Become a Translator!
The learner {0} submitted an assigment in a eAdventure tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Event assigment submit body Become a Translator!
time taken Output desc learner time taken Become a Translator!
Report not received Monitoring no report Become a Translator!
The condition's name contains invalid symbols. error.condition.contains.wrong.symbol Become a Translator!
Export portfolio of eAdventure activity Export title Become a Translator!
You have to select one variable or fill with a value the second op. error.condition.expression.name.blank Become a Translator!
The condition's name can not be empty. error.condition.name.blank Become a Translator!
The name already exists. error.condition.name.duplicated Become a Translator!
There has to be at least one expression in the condition. error.condition.no.expressions Become a Translator!
You have to choose a eAdventure game before create conditions. error.condition.not.ead.added Become a Translator!
Access time Monitoring label access time Become a Translator!
Hide "finish button" until eAdventure "completed" var is set Label authoring advance define completed Become a Translator!
The string value introduced in the expression is not alphanumeric. error.condition.value.introduce.not.alpha Become a Translator!
The selected variables have not the same type. error.condition.var.not.eq.type Become a Translator!
You can choose the same variable at both sides of the expression. error.condition.var.same.name.vars Become a Translator!
Invalid IMS CP format. Error msg ims package Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Errors maxfilesize Become a Translator!
The uploaded file is executable, please zip it before uploading. Error attachment executable Become a Translator!
You have to select one valid eAdventure game (exported specifically for LAMS). error.eadventure.not.ead.added Become a Translator!
There is not a first variable selected. error.expression.not.selected.first.var Become a Translator!
You choose to introduce a variable and there is not a variable selected. error.expression.not.selected.second.var Become a Translator!
Add Condition label.authoring.conditions.add.condition Become a Translator!
Add new expression label.authoring.conditions.add.expression Become a Translator!
Change to advance expression edition label.authoring.conditions.change.expression.advance.edition Become a Translator!
Change to simple expression edition label.authoring.conditions.change.expression.simple.edition Become a Translator!
First variable label.authoring.conditions.condition.var1 Become a Translator!
Second variable or value label.authoring.conditions.condition.var2 Become a Translator!
Introduce a value label.authoring.conditions.introduce.value Become a Translator!
-- label.authoring.conditions.select.operator Become a Translator!
Conditions label.condition.branching.condition Become a Translator!
if {0} is {1} {2} label.condition.helper.expression Become a Translator!
or label.condition.helper.expression.or Become a Translator!
There is not an operator selected. error.expression.not.selected.operator Become a Translator!
Conditions can not be added until you upload a eAdventure game label.authoring.conditions.can.not.add Become a Translator!
Add value label.authoring.conditions.change.introduce.value Become a Translator!
Select a variable label.authoring.conditions.change.introduce.var Become a Translator!
Condition Name label.authoring.conditions.condition.name Become a Translator!
Next Operator label.authoring.conditions.condition.nextOp Become a Translator!
Number label.authoring.conditions.condition.number Become a Translator!
Operator label.authoring.conditions.condition.operator Become a Translator!
There are no conditions label.authoring.conditions.empty.condition.list Become a Translator!
There are no expressions label.authoring.conditions.empty.expression.list Become a Translator!
Expressions for selected condition label.authoring.conditions.expression.list.title Become a Translator!
Conditions label.authoring.conditions.list.title Become a Translator!
and label.authoring.conditions.select.boolean.value.and Become a Translator!
false label.authoring.conditions.select.boolean.value.false Become a Translator!
or label.authoring.conditions.select.boolean.value.or Become a Translator!
true label.authoring.conditions.select.boolean.value.true Become a Translator!
-- VARIABLE -- label.authoring.conditions.select.var Become a Translator!
Match Conditions to Game Adaptation Paths label.condition.branching Become a Translator!
Adaptation Paths label.condition.branching.adaptation Become a Translator!
Mappings label.condition.branching.mappings Become a Translator!
Game Path label.condition.branching.path Become a Translator!
and label.condition.helper.expression.and Become a Translator!
The selected condition will be met label.condition.helper.init Become a Translator!
equals to label.condition.helper.integer.equals Become a Translator!
greater than label.condition.helper.integer.gt Become a Translator!
greater than or equals to label.condition.helper.integer.gte Become a Translator!
less than label.condition.helper.integer.lt Become a Translator!
less than or equals to label.condition.helper.integer.lte Become a Translator!
not equal to label.condition.helper.integer.ne Become a Translator!
Assigning values to variables to check the condition label.condition.helper.values Become a Translator!
Conditions label.authoring.heading.conditions Become a Translator!
Game Completed output.desc.game-completed Become a Translator!
True output.desc.game-completed.true Become a Translator!
False output.desc.game-completed.false Become a Translator!
Total time output.desc.total-time Become a Translator!
Real time output.desc.real-time Become a Translator!
Created condition output.desc.tool.condition Become a Translator!
Check the condition label.condition.helper.check.condition Become a Translator!
Add Game label.authoring.basic.add.game Become a Translator!
Change Game label.authoring.basic.edit.game Become a Translator!