Module: eadventure for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: eadventure
Description: eAdventure tool from Universidad Complutense de Madrid
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/24/10 11:52 AM
% translated: 100.0% (192 out of 192)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Assigning values to variables to check the condition Tilordne verdier til de variable for å kontrollere betingelsen 04/02/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:56 PM erik engh Become a Translator!
Next Instruction Neste instruksjon 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
The learner {0} submitted an assigment in a eAdventure tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Studenten {0}har sendt inn en oppgave i et eAdventure verktøy. \n\n Denne meldingen er sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 04/15/12 10:55 AM erik engh Become a Translator!
less than or equals to mindre eller lik enn 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
not equal to ikke lik til 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 02/08/12 02:35 AM erik engh Become a Translator!
eAdventure eAdventure 02/08/12 02:36 AM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
File Fil 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Preview Forhåndsvis 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
File Fil 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Description: Beskrivelse: 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank. Tittel kan ikke være tom 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Statistic Statistikk 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Number of Learners Antall studenter 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Login name Log inn navn 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Hidden Skjult 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Report not received Rapport er ikke mottatt 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Update Oppdater 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Value Required En verdi må gis 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Max 250K Maks 250K 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Upload Last opp 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Show Vis 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Move down Flytt nedover 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
On 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 11/27/10 05:12 PM erik engh Become a Translator!
time taken forbrukt tid 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
eAdventure Game. eAdventure spill 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Comment/Instruction can not be blank Kommentar/instruksjon kan ikke være tom 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
eAdventure Tool eAdventure verktøy 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
eAdventure eAdventure 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Error page Feilmeldings-side 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: eAdventure Authoring eAdventure 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Comment/Instruction Kommentar/instruksjon 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Add Single File Legg til en enkelt fil 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Resource List Ressurs liste 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
File can not be blank. Fil kan ikke være tom 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
eAdventure eAdventure 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
New file details: Informasjon om nye filer: 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Type Type 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Show Vis 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
error uploading feil ved opplasting 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Title can not be blank Tittel kan ikke være tom 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Open Åpne 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Download Last ned 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdigstillt 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
View Notebook Entries Se notater 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notater er tilgjengelige 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Please input Notebook Entry Vennligst skriv inn notater 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Notebook Entry Skriv notater 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Notebook Entry Skriv notater 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
eadventure eAdventure 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Access time Tilgangs-tid 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Learners list Studentens liste 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Finished Ferdig 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
User defined: bruker definert: 11/28/10 03:46 PM erik engh Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Det må være minst en ressurs for å kunne lagre. 11/28/10 03:47 PM erik engh Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Antall studenter i gruppen: 11/28/10 03:47 PM erik engh Become a Translator!
Number of Finished Learners: Antall ferdige studenter: 11/28/10 03:47 PM erik engh Become a Translator!
Tool for use eAdventure videogames in the learning design. Verktøy for å benytte eAdventure videospill innenfor læreverktøyet 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Some error occurs when handling your request En feil oppsto ved behandling av forespørselen din 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for eAdventure games Basisinformasjon for eAdventure spill 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Opplasting av filer ble mislykket: {0} 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Finner ikke fil for opplasting {0}. 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Kan ikke håndtere zip fil under opplasting 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
ImscpApplicationException occurs when uploading resource item file. ImscpApplication Exception forekommer under opplasting 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOE unntak forekommer under opplasting 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Assessment Report Vurderingsrapport 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
No offline package available Inegn Off-line pakke er tilgjengelig 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Input File size is too large! Input fil størrelse er for stor 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
No Session Available Ingen sesjon er tilgjengelig 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Step {0} of {1} Steg {0} av {1} 11/29/10 03:19 AM erik engh Become a Translator!
Export portfolio of eAdventure activity Eksport mappe for eAdventure aktivitet 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren er ferdig med å lage innholdet for denne aktiviteten 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
Invalid IMS CP format. Ugyldig IMS CP format 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Filen for opplasting er større enn maks tillatt størrelse på {0} bytes 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
You must view at least another {0} of the resources. Du må minimum se på {0}ressurser. 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. I ressurs {0} så kan filen ikke være blank 11/29/10 03:23 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game with the following instructions: Legg til en notatblokk på slutten av eAdventure spillet, med de følgende instruksjoner: 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente ut standard innhold for dette verktøyet 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. En database feil oppstp ved opplasting av filen 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
Notebook Entries Instruksjon for notater 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game Legg til en notatblokk på slutten av eAdventure spillet 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Instruksjon for notater 11/29/10 03:26 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view the game after you have finished it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke får tilgang til den før at du har gjort ferdig spillet. 11/29/10 03:29 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk: En eller fler av studentene har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet så vil studentene få tilgang til forskjellig innhold. 11/29/10 03:29 AM erik engh Become a Translator!
score poeng 11/29/10 03:29 AM erik engh Become a Translator!
Please input advanced options for eAdventure game Vennligst skriv inn data for avansert opsjon for eAdventure spillet 11/29/10 03:36 AM erik engh Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. File ikke funnet oppstår ved opplasting av filen. 11/29/10 03:36 AM erik engh Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ugyldig parameter melding fås ved opplasting av filen. 11/29/10 03:36 AM erik engh Become a Translator!
eAdventure Learning eAdventure student 11/29/10 03:36 AM erik engh Become a Translator!
LAMS: A learner submitted an assigment in a eAdventure tool LAMS: En student har sendt inn en oppgave i et eAdventure verktøy 11/29/10 03:36 AM erik engh Become a Translator!
The uploaded file is executable, please zip it before uploading. Filen for opplasting er kjørbar, vennligst zip den før opplasting. 11/29/10 03:39 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on Next Activity, if you come back to this activity, you will not be able to continue with the game. Merk: Etter at du har klikket på neste aktivitet og du da kommer tilbake til denne aktiviteten, så vil du ikke kunne fortsette med spillet. 11/29/10 03:39 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem in eAdventure authoring page, the reason is {0} Det er et problem i eAdventure med godkjennings-siden, årsaken er {0} 11/29/10 03:44 AM erik engh Become a Translator!
Hide "finish button" until eAdventure "completed" var is set Skjul "Ferdig knappen" inntil eAdventure "ferdigstilt" variable er definert 11/29/10 03:45 AM erik engh Become a Translator!
Add value Legg til en verdi 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Select a variable Velg variabel 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Number Tall 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Introduce a value Inkluder en verdi 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
false galt 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
or eller 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
true riktig 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
-- -- 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
-- VARIABLE -- -- variabel-- 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
and og 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
or eller 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
equals to lik 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
greater than større enn 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
greater than or equals to større eller lik enn 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
less than mindre enn 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
True Riktig 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
False Feil 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Total time Samlet tid 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Real time Virkelig tid 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Add Game Legg til spill 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
Change Game Endre spill 12/04/10 09:00 AM erik engh Become a Translator!
The condition's name contains invalid symbols. Betingelsens navn inneholder ugyldige symboler 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
You have to select one variable or fill with a value the second op. Du må velge en variabel eller fylle en verdi i den andre opsjonen. 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
The condition's name can not be empty. Betingelsens navn kan ikke være tomt. 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
The name already exists. Navnet eksisterer allerede 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
There has to be at least one expression in the condition. Det må minst være ett uttrykk i betingelsen. 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
You have to choose a eAdventure game before create conditions. Du må velge eAdventure spill før du spesifiserer betingelsene. 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
The selected variables have not the same type. De valgte variable er ikke av samme type 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
You can choose the same variable at both sides of the expression. Du kan velde de samme variable på hver side av uttrykket. 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Add Condition Legg til betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Add new expression Legg til en ny betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Condition Name Betingelsens navn 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
First variable Første variable 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
There are no conditions Det er ingen betingelser 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
There are no expressions Det ver ingen uttrykk 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
and og 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
The selected condition will be met Den valgte betingelsen vil bli oppfyllt 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Conditions Betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Game Completed Spillet er ferdig 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Created condition Lag betingelse 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
Check the condition Kontroller betingelsen 12/05/10 08:53 AM erik engh Become a Translator!
The string value introduced in the expression is not alphanumeric. Verdien av strengen i uttrykket er ikke alfanumerisk. 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
You have to select one valid eAdventure game (exported specifically for LAMS). Du må velge et gyldig eAdventure spill (som er eksportert spesielt for LAMS). 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
There is not a first variable selected. Den første variable er ikke definert. 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
There is not an operator selected. Det er ikke valgt en operand. 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
You choose to introduce a variable and there is not a variable selected. Du har valgt å introdusere en variable, men du har ikke valgt noen. 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Conditions can not be added until you upload a eAdventure game En betingelse kan ikke bli lagt til før du har lastet opp eAdventure spillet 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Change to advance expression edition Bytt til avansert redigering av uttrykk 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Change to simple expression edition Bytt til enkel redigering av uttrykk 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Next Operator Neste operand 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Operator Operand 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Second variable or value Variable nummer to eller verdi 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Expressions for selected condition Uttrykk for den valgte betingelsen 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Match Conditions to Game Adaptation Paths Tilordn betingelsene til spillets tilpasnings profil 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Adaptation Paths Tilpasning profil 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Mappings Tilordninger 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
Game Path Spill profil 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!
if {0} is {1} {2} hvis {0} er {1}{2} 12/05/10 09:14 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations