Module: eadventure for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: eadventure
Description: eAdventure tool from Universidad Complutense de Madrid
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/24/10 11:52 AM
% translated: 99.47% (191 out of 192)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Add Single File Tek Dosya Ekle 03/08/11 11:41 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Resource List Kaynak Listesi 03/08/11 11:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
File Dosya 03/08/11 11:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view the game after you have finished it. Eğitmen, oyunu bitirdikten sonra onu görmene izin vermemek için bu etkinliği belirledi. 03/08/11 11:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook Entries Not Defteri Girişleri 03/08/11 11:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Preview Önizleme 03/08/11 11:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Düzenle 03/08/11 11:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Delete Sil 03/08/11 11:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game with the following instructions: Aşağıdaki talimatlara göre eMacera oyununun sonuna Not Defteri Ekle: 03/08/11 11:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title Başlık 03/08/11 11:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Note: After you click on Next Activity, if you come back to this activity, you will not be able to continue with the game. Not: Eğer Sonraki Etkinlik'e tıkladıktan sonra bu etkinliğe geri dönerseniz, oyuna devam etmeniz mümkün olmayacaktır. 03/08/11 11:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
File Dosya 03/08/11 11:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Description Açıklama 03/08/11 11:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Talimat 03/08/11 11:56 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Instructions Talimatlar 03/08/11 11:56 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Comment/Instruction can not be blank Yorum/Talimat boş bırakılamaz 03/08/11 11:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Next Instruction Sonraki Talimat 03/08/11 11:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Instructions Talimatlar 03/08/11 11:59 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
On Açık 03/08/11 12:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Off Kapalı 03/08/11 12:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Seçenekler 03/08/11 12:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/08/11 12:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Description: Açıklama: 03/08/11 12:03 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Finished Bitti 03/08/11 07:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 03/08/11 07:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You must view at least another {0} of the resources. Kaynaklardan en azından bir {0} görüntülemeniz gerekir. 03/08/11 07:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Tool for use eAdventure videogames in the learning design. Öğrenme tasarımında eMacera oyunları kullanımı için araç 03/08/11 07:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
eAdventure eMacera 03/08/11 07:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
eAdventure Game. eMacera Oyunu. 03/08/11 07:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
eAdventure Tool eMacera Aracı 03/08/11 07:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Error page Hata sayfası 03/08/11 07:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Some error occurs when handling your request İsteğinizi yaparken hata oluştu 03/08/11 07:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: eAdventure Authoring eMacera 03/08/11 07:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: eAdventure eMacera Yazarı 03/08/11 07:50 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Basic Temel 03/08/11 07:50 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Basic input information for eAdventure games eMacera oyunları için temel giriş bilgisi 03/08/11 07:51 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Please input advanced options for eAdventure game Lütfen eMacera oyunu için gelişmiş seçenekler girin 03/08/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title Başlık 03/08/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Dosyayı yüklemeye çalışırken bir depolama hatası oluştu. 03/08/11 07:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Comment/Instruction Yorum/Talimat 03/08/11 11:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There is a problem in eAdventure authoring page, the reason is {0} eMacera yazım sayfasında bir sorun var, nedeni {0} 03/08/11 04:48 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title can not be blank. Başlık boş bırakılamaz. 03/08/11 04:49 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of eAdventure game eMacera oyununun sonuna Not Defteri ekle 03/08/11 04:49 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
File can not be blank. Dosya boş olamaz. 03/08/11 04:50 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook instructions Not Defteri talimatları 03/08/11 04:51 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Upload file failed: {0} Dosya yükleme başarısız: {0} 03/08/11 04:51 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Could not find upload file {0}. {0} dosya yükleme bulunamadı. 03/08/11 04:52 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Could not handle zip file when uploading file. Dosyayı yüklerken zip dosyası işlenemedi. 03/08/11 04:53 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
ImscpApplicationException occurs when uploading resource item file. Kaynak öğe dosyasını yüklerken ImscpApplicationException oluştu. 03/08/11 04:56 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Dosyayı yüklerken dosya bulunamadı istisnası oluştu. 03/08/11 04:57 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
LAMS: A learner submitted an assigment in a eAdventure tool LAMS: Bir öğrenci bir eMacera aracında bir görev teslim etti 03/08/11 04:58 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Dosyayı yüklerken IOException oluştu. 03/08/11 04:59 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Dosya yüklemeye çalışırken InvalidParameterException oluştu. 03/08/11 05:00 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik kaydı alınamıyor. 03/08/11 05:01 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 03/08/11 05:01 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
eAdventure Learning eMacera Öğrenme 03/08/11 05:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
eAdventure eMacera 03/08/11 05:02 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
User defined: Tanımlanan kullanıcı: 03/09/11 07:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Group Grup 03/09/11 07:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Type Tür 03/09/11 07:51 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title Başlık 03/09/11 07:51 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Login name Giriş adı 03/09/11 07:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Name Adı 03/09/11 07:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Please input Notebook Entry Lütfen Not Defteri Girdisi girin 03/09/11 08:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook Entry Not Defteri Girişi 03/09/11 08:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook Entry Not Defteri Girişi 03/09/11 08:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Access time Erişim süresi 03/09/11 08:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Created condition Oluşturulan koşul 03/09/11 09:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Check the condition Durumu kontrol et 03/09/11 09:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add Game Oyun Ekle 03/09/11 09:50 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Change Game Oyunu Değiştir 03/09/11 09:50 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/09/11 08:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Lütfen etkinliğin içeriğini tamamlaması için öğretmeni bekleyin. 03/09/11 08:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There has to be at least one expression in the condition. Koşulda en az bir ifade olmalı. 03/09/11 08:13 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Try again Tekrar deneyin 03/09/11 08:13 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You have to choose a eAdventure game before create conditions. Koşulları oluşturmadan önce bir eMacera oyunu seçmek zorundasınız. 03/09/11 08:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Düzenle 03/09/11 08:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No notebook available Not Defteri yok 03/09/11 08:15 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
-- VARIABLE -- -- DEĞİŞKEN -- 03/09/11 09:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/09/11 09:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Game Completed Oyun Tamamlandı 03/09/11 09:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
True Doğru 03/09/11 09:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
False Yanlış 03/09/11 09:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Total time Toplam süre 03/09/11 09:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Real time Gerçek süre 03/09/11 09:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Select a variable Bir değişken seç 03/09/11 08:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Condition Name Durum Adı 03/09/11 08:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Next Operator Sonraki Operatör 03/09/11 08:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Number Sayı 03/09/11 08:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Operator Operatör 03/09/11 08:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There are no conditions Hiç koşul yok 03/09/11 08:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There are no expressions Hiçbir ifade yok 03/09/11 08:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Expressions for selected condition Seçilen durum için ifadeler 03/09/11 08:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/09/11 08:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
and ve 03/09/11 08:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
In resource {0} file can not be blank. {0} kaynağında dosya boş olamaz. 03/09/11 07:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
New file details: Yeni dosya ayrıntıları: 03/09/11 07:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Export portfolio of eAdventure activity eMacera etkinliğinin portfolyosunu aktar 03/09/11 07:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You have to select one variable or fill with a value the second op. Bir değişken seçmek veya ikinci işlemi bir değerle dolurmak zorundasınız. 03/09/11 08:00 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The condition's name can not be empty. Koşul adı boş olamaz. 03/09/11 08:02 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Value Required Değer Gerekli 03/09/11 08:02 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title can not be blank Başlık boş olamaz 03/09/11 08:03 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Max 250K Max 250K 03/09/11 08:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Open 03/09/11 08:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Delete Sil 03/09/11 08:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Upload Yükle 03/09/11 08:05 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add Ekle 03/09/11 08:05 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Hide Gizle 03/09/11 08:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save Kaydet 03/09/11 08:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 03/09/11 08:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Close Kapat 03/09/11 08:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Learners list Öğrencilerin listesi 03/09/11 08:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Yüklenen dosya maksimum dosya boyutu limitini {0} bytes aştı 03/09/11 08:26 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There is not a first variable selected. Seçilen bir ilk değişken yok. 03/09/11 08:29 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Match Conditions to Game Adaptation Paths Oyun Uyum Yollarına Koşulları Karşılaştır 03/09/11 09:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Adaptation Paths Adaptasyon Yolları 03/09/11 09:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mappings Dönüşümler 03/09/11 09:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Game Path Oyun Yolu 03/09/11 09:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
and ve 03/09/11 09:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The selected condition will be met Seçilen durum karşılanacak 03/09/11 09:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
equals to eşittir 03/09/11 09:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
greater than büyüktür 03/09/11 09:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
greater than or equals to daha büyük veya eşittir 03/09/11 09:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
less than küçüktür 03/09/11 09:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
less than or equals to daha küçük veya eşittir 03/09/11 09:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
not equal to eşit değildir 03/09/11 09:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Assigning values to variables to check the condition Koşulu kontrol etmek için değişkenlere değer atanıyor 03/09/11 09:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
false yanlış 03/09/11 08:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
or veya 03/09/11 08:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
true doğru 03/09/11 08:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The learner {0} submitted an assigment in a eAdventure tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Öğrenci {0} eMacera aracına bir görev teslim etti. \n\n Bu mesaj, gelişmiş araç ayarları ile otomatik olarak gönderildi. 03/09/11 07:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There has to be at least one resource to save. Kaydetmek için en az bir kaynak olmalı. 03/09/11 07:47 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
score puan 03/09/11 07:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Summary Özet 03/09/11 07:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Statistic İstatistik 03/09/11 07:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik Düzenle 03/09/11 07:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
time taken geçen süre 03/09/11 07:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Gruptaki Öğrencilerin Toplam Sayısı: 03/09/11 07:50 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Number of Finished Learners: Bitirilen Öğrencilerin Sayısı: 03/09/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Number of Learners Öğrencilerin Sayısı 03/09/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Hide Gizle 03/09/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Show Göster 03/09/11 07:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Assessment Report Değerlendirme Raporu 03/09/11 07:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Hidden Gizli 03/09/11 07:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Report not received Rapor alınmadı 03/09/11 07:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/09/11 07:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Update Güncelle 03/09/11 07:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Düzenle 03/09/11 07:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The condition's name contains invalid symbols. Koşul adı geçersiz semboller içeriyor. 03/09/11 07:56 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No offline package available Kullanıma hazır çevrimdışı paket yok 03/09/11 07:57 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir veya daha fazla öğrenci bu etkinliğe katıldı. İçeriği değiştirmek öğrencilerin farklı bilgiler almalarına neden olacaktır. 03/09/11 08:02 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The name already exists. Bu isim zaten var. 03/09/11 08:02 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Input File size is too large! Giriş Dosya boyutu çok büyük! 03/09/11 08:03 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
error uploading yüklemede hata 03/09/11 08:03 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Download İndir 03/09/11 08:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
View Görüntüle 03/09/11 08:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Düzenle 03/09/11 08:05 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Completed Tamamlandı 03/09/11 08:05 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/09/11 08:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No Session Available Oturum Yok 03/09/11 08:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Show Göster 03/09/11 08:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
View Notebook Entries Not Defteri Girişlerine Bak 03/09/11 08:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
eadventure emacera 03/09/11 08:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save Kaydet 03/09/11 08:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Hide "finish button" until eAdventure "completed" var is set eMacera "tamamlandı" değeri belirene kadar "bitirme butonu"nu gizle 03/09/11 08:19 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 03/09/11 08:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The string value introduced in the expression is not alphanumeric. İfadede belirtilen dize değeri alfasayısal değildir. 03/09/11 08:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The selected variables have not the same type. Seçilen değişkenler aynı tipte değil. 03/09/11 08:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You can choose the same variable at both sides of the expression. İfadenin her iki tarafında da aynı değişkeni seçebilirsiniz. 03/09/11 08:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Invalid IMS CP format. Geçersiz IMS CP biçimi. 03/09/11 08:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Step {0} of {1} Adım {0} {1} 03/09/11 08:23 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Move down Aşağı Taşı 03/09/11 08:24 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Continue Devam 03/09/11 08:24 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Name Adı 03/09/11 08:24 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The uploaded file is executable, please zip it before uploading. Yüklenen dosya çalıştırılabilir, yüklemeden önce lütfen zipleyiniz. 03/09/11 08:27 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You have to select one valid eAdventure game (exported specifically for LAMS). Bir geçerli eMacera oyunu (LAMS için özellikle aktarılan) seçmek zorundasınız. 03/09/11 08:28 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You choose to introduce a variable and there is not a variable selected. Bir değişken tanıtmak için seçtiniz ve seçilmiş bir değişken yok. 03/09/11 08:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add Condition Koşul Ekle 03/09/11 08:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add new expression Yeni ifade ekle 03/09/11 08:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Change to advance expression edition İleri ifade sürümüne değiştir 03/09/11 08:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Change to simple expression edition Basit ifade sürümüne değiştir 03/09/11 08:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
First variable İlk değişken 03/09/11 08:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Second variable or value İkinci değişken veya değer 03/09/11 08:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Introduce a value Bir değer tanımla 03/09/11 08:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
-- -- 03/09/11 08:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/09/11 08:33 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
if {0} is {1} {2} Eğer {0}, {1} {2} ise 03/09/11 08:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
or veya 03/09/11 08:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There is not an operator selected. Seçilen bir operatör yok. 03/09/11 08:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Conditions can not be added until you upload a eAdventure game Bir eMacera oyunu yükleyene kadar koşullar eklenemez 03/09/11 08:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add value Değer ekle 03/09/11 08:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish label.submit Become a Translator!