Module: Mindmap for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Mindmap
Description: Brainstorming tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/05/09 12:59 AM
% translated: 67.96% (70 out of 103)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Mindmap Monitoring Övervakning av mindmap 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Use multi-user mode Använd läge för multi-användare 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap entry Bidrag till mindmap 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt in allt innehåll i den här aktiviteten. 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last modified Senast ändrad 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det finns ingen tillgänglig sammanfattning för det här verktyget. 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multi-mode Läge för multi 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Student/elev/deltagare/lärande 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har inte skrivit någonting. Är du säker på att det här är rätt? 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. (Distans)läraren har ställt in den här aktiviteten så att du inte kan göra noteringar efter det att du har avslutat den. Om du kommer tillbaka kan du bara se dina noteringar. 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det är inte tillåtet att ändra innehållet eftersom en eller flera lärande redan har påbörjat aktiviteten. 11/28/10 07:38 AM Anders Berggren Become a Translator!
mindmap Mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap for making mindmaps Mindmap för att göra mindmaps 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap Mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap Tool Verktyg för mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap Mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap tool Verktyg för mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap Authoring Mindmap - författande 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Content: Innehåll: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Online Mindmap Mindmap (uppkopplad) 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Group {0}: Grupp {0}: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Number of Learners: Antal lärande: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Totalt antal lärande i grupp: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Antal lärande som har avslutat: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Inte tillgänglig 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
OK OK 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Done Klar 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Back Tillbaka 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Nästa 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Created Skapad 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mindmap Mindmap 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Försök igen 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions: Instruktioner: 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Up Uppåt 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Down Neråt 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Number of ideas Antal idéer 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Main idea Huvudidé 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructor (Distans)lärare 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Yes Ja 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Editing advice Redigerar råd 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
No groups found for activity. Det gick inte att hitta några grupper för aktiviteten 11/14/10 12:14 PM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Mindmap, you won't be able to continue editing nodes. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till denna mindmap så kan du inte fortsätta att redigera noder. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Mindmap Lägg till en anteckningsbok i slutet av mindmappen 11/28/10 07:00 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
An error occurred while saving. Please reload your page. error.occured.during.save Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Sub idea 1 Node child1 defaultname Become a Translator!
Sub idea 2 Node child2 defaultname Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use this activity after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Mindmap options label.mindmap.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Sorry, enable javascript on your browser to use this activity. message.enableJavaScript Become a Translator!
Unable to load data due from the server. Please reload your page. error.unable.to.load.mindmap Become a Translator!
Your Mindmap will be saved automatically every minute and when you press Finish. label.your.mindmap.saved.every.minute Become a Translator!
Zoom label.zoom Become a Translator!
100% label.zoom.reset Become a Translator!
Zoom In label.zoom.increase Become a Translator!
Zoom Out label.zoom.decrease Become a Translator!
Add Idea label.add.idea Become a Translator!
Edit Idea Text label.edit.idea.text Become a Translator!
Delete Idea label.delete.idea Become a Translator!
Expand/Collapse Idea label.expand.collapse.idea Become a Translator!
No changes can be made to the mindmap. Reloading ideas. label.no.changes.can.be.made.reloading.ideas Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!