Module: Mindmap for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Mindmap
Description: Brainstorming tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/05/09 12:59 AM
% translated: 100.0% (103 out of 103)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Foreleseren har satt opp denne aktiviteten slik at du ikke kan legge til notater etter at du er ferdig. Hvis du kommer tilbake til notatblokken så får du tilgang til å se innholdet, men du får ikke lov til å legge til eller endre noe. 05/06/09 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Tool Verktøy for emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap tool Verktøy for emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Online Mindmap On-line emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Mindmap Legg til en notatblokk på slutten av emnekartet 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap entry Tilgang til emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Tilgang til notatblokk 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Instruksjoner for notatblokk 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
mindmap emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap for making mindmaps Emnekart for å lage emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Emnekart 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Forsøk igjen 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 05/06/09 12:59 AM erik engh Become a Translator!
Editing advice Råd for redigering 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent til foreleseren har ferdigstilt innholdet for denne aktiviteten 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Monitoring Kontroll av emnekart 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ingen oppsumering tilgjengelig for dette verktøyet 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
Multi-mode Flerbruker modus 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke dette vinduet uten å lagre ? 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noe. Er du sikker på at dette er riktig ? 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å endre på innholdet fordi en eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten 05/06/09 01:05 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:57 PM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk: En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet medfører det at studentene får tilgang til forskjelling innhold. 05/06/09 01:10 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Mindmap, you won't be able to continue editing nodes. Merk: Ettar at du klikker på Neste aktivitet og du kommer tilbake til dette emnekartet, så vil du ikke kunne fortsette med å redigere nodene. 05/06/09 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når du er ferdig 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Use multi-user mode Bruk fler-bruker modus 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0} 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Number of Learners: Antall studenter {0} 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Antall studenter i gruppen: 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Antall studenter som er ferdig: 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avslutt 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Done Utført 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har satt en frist fra {0}. Etter dette vil aktiviteten ikke være tilgjengelig. 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Save lagre 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Back Tilbake 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avslutt 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Created Opprettet 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Instruksjoner: 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
On 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Main idea Hoved ide 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Sub idea 1 Tilleggs ide 1 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Sub idea 2 Tilleggs ide 2 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Instructor Foreleser 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Student 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Yes Ja 05/06/09 12:54 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
No groups found for activity. Finner ingen grupper for denne aktiviteten. 05/15/09 11:41 AM erik engh Become a Translator!
Number of ideas Antall ideer 11/12/10 10:37 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap Authoring Emnekart godkjenning 11/29/10 03:44 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to use this activity after the set date and time. Studentene kan ikke benytte denne aktiviteten etter den definerte tid. 05/13/11 11:50 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid: 05/13/11 11:50 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensning 05/13/11 11:50 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensning 05/13/11 11:50 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding 05/13/11 11:50 AM erik engh Become a Translator!
Mindmap options Mindmap alternativer LDEV-3855 07/05/17 01:18 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3855 07/05/17 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, enable javascript on your browser to use this activity. Beklager, du må koble til javascript i nettleseren for å kunne benytte denne aktiviteten LDEV-3832 07/05/17 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Unable to load data due from the server. Please reload your page. Fikk ikke lastet opp data fra serveren. Vennligst last inn igjen. LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
An error occurred while saving. Please reload your page. En feil oppsto under lagring. Vennligst last inn igjen siden din. LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Zoom Zoom LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
100% 100% LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Zoom In Zoom inn LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Zoom Out Zoom ut LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Add Idea Legg til ide LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Edit Idea Text Editer teksten til ideen LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Delete Idea Slett ide LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Expand/Collapse Idea Ekspander/reduser ideen LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
No changes can be made to the mindmap. Reloading ideas. Ingen endringer er mulig. Last ideene inn igjen LDEV-4588 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 09:42 AM erik engh Become a Translator!
Your Mindmap will be saved automatically every minute and when you press Finish. Emnekartet lagres automatisk hvert minutt og når du trykker på Lagre LDEV-4588 11/07/19 09:43 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations