Module: Mindmap for Maori New Zealand

Module Information

Module Name: Mindmap
Description: Brainstorming tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/05/09 12:59 AM
% translated: 78.64% (81 out of 103)

Translated Labels

English Maori Translation Dev task Last updated By Action
Last modified Kētanga Mutunga 05/05/10 08:32 PM Robin Ohia Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Kua whakaritea kore whakarereke i tēnei ngohe tuhi a muri i te mutunga. Ina ka hoki mai ki tēnei Pukatuhi anō, ka taea te pānui i ngā korero i tuku engari kāore e taea te tuku kōrero mai anō. 11/07/10 02:41 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline Rā kati 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learners will not be able to use this activity after the set date and time. Ka āhei ngā ākonga kia mahi i tēnei ngohe i muri i te rā me te wā i whakaritea 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Date/time: Rā/wā: 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Set restriction Tautuhi whakatiki 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Remove restriction Tango whakatiki 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. I whakaritea e te kaiako tētahi rā kati taea noatia te {0} mō tēnei ngohe. I muri i taua wā e kore tēnei ngohe e wātea mai 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notification Whakamōhiotanga 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been set Kua oti te rā kati te tautuhi 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Deadline has been removed Kua oti te rā kati te tango 11/15/12 07:56 PM Robin Ohia Become a Translator!
Title: Taitara 05/05/10 08:14 PM Robin Ohia Become a Translator!
mindmap Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap for making mindmaps He Ohia Manomano hei hanga ohia manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Tool Taputapu Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap tool Taputapu Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Authoring Tuhi Ohia Manomano 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Basic Māmā 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Advanced Ara Atu Anō 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Content: Ihirangi 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Lock when finished Whakapūmautia ina oti 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Use multi-user mode Whakarite kaimahi-maha 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Online Mindmap Ohia Manomano Tuihono 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Tatarihia kia oti i te kaiako ngā ihirangi o tēnei ngohe. 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Monitoring Ohia Manomano Aroturuki 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Summary Whakarāpopotonga 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity Whakatikatika Ngohe 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistics Tauanga 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Summary Whakarāpopotonga 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Statistics Tauanga 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Activity Whakatikatika Ngohe 11/03/10 08:53 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Mindmap Tāpiri Pukatuhi ki te mutunga o Ohia Manomano 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Group {0}: Rōpū {0} 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Number of Learners: Tapeke Ākonga: 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Tapeke ākonga kei roto i te Rōpū: 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Tapeke Ākonga kua oti: 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Kāre he whakarāpopotonga i te wātea mō tēnei taputapu. 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
View Tirohia 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Multi-mode Whakarite-maha 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Kāore i te Wātea 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Learner Ākonga 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap entry Tāuru Ohia Manomano 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
OK Āe 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Done Kua Mutu 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tiaki 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Back Ki Muri 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Ki Mua 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Continue Haere Tonu 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Save Tiaki 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Cancel Whakakore 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Created I Hanga 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notebook entry Tāuru Pukatuhi 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Notebook instructions Tohutohu Pukatuhi 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Mindmap Ohia Manomano 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ka hiahia koe ki te kati i te matapihi nei me te kore tiaki? 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Mahi Anō 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Kāhore anō kia tuhituhi. Nē, ka tika tēnā? 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Next Activity Ngohe Whai Ake 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Mindmap, you won't be able to continue editing nodes. Me mahara: Ka pāwhirihia e koe "Ngohe Whai Ake" a ka hoki mai ki tēnei Ohia Manomano, kāore e taea te whakatikatika tonu. 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Instructions Tohutohu 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Instructions: Tohutohu: 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
On 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Off Weto 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Arā Atu Anō 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Up Runga 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Down Raro 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Edit Whakatikatika 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Kāore e taea te whakatika ngā ihirangi nā te mea kua whakamātauria te ngohe e tētehi, e ētehi ākonga rānei. 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Kia Mataara: Kua whakauru mai tētehi ākonga ki tēnei ngohe. Ka whakarerekētia ngā ihirangi ka puta mōhiotanga rerekē ki te ākonga. 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Number of ideas Tapeke o ngā whakaaro 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Main idea Whakaaro Matua 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Sub idea 1 whakaaro 1 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Sub idea 2 whakaaro 2 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Instructor whakaaro 3 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Ākonga 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Yes Āe 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
Editing advice Tohutohu whakatikatika 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!
No groups found for activity. Kāore he rōpū mō tēnei ngohe. 11/03/10 09:44 PM Robin Ohia Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
An error occurred while saving. Please reload your page. error.occured.during.save Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Mindmap options label.mindmap.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Sorry, enable javascript on your browser to use this activity. message.enableJavaScript Become a Translator!
Unable to load data due from the server. Please reload your page. error.unable.to.load.mindmap Become a Translator!
Your Mindmap will be saved automatically every minute and when you press Finish. label.your.mindmap.saved.every.minute Become a Translator!
Zoom label.zoom Become a Translator!
100% label.zoom.reset Become a Translator!
Zoom In label.zoom.increase Become a Translator!
Zoom Out label.zoom.decrease Become a Translator!
Add Idea label.add.idea Become a Translator!
Edit Idea Text label.edit.idea.text Become a Translator!
Delete Idea label.delete.idea Become a Translator!
Expand/Collapse Idea label.expand.collapse.idea Become a Translator!
No changes can be made to the mindmap. Reloading ideas. label.no.changes.can.be.made.reloading.ideas Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!