Module: Mindmap for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Mindmap
Description: Brainstorming tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 05/05/09 12:59 AM
% translated: 69.90% (72 out of 103)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Edit Düzenle 03/09/11 11:01 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Use multi-user mode Çok kullanıcılı modu kullan 03/09/11 10:22 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir veya daha fazla öğrenci bu etkinliğe katıldı. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı bilgi almalarına neden olacaktır. 03/09/11 11:02 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Group {0}: Grup {0}: 03/09/11 10:34 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Main idea Ana Fikir 03/09/11 11:03 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Sub idea 1 Alt fikir 1 03/09/11 11:03 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Sub idea 2 Alt fikir 2 03/09/11 11:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Instructor Öğretmen 03/09/11 11:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Learner Öğrenci 03/09/11 11:04 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bir veya daha fazla öğrenci etkinliğe katıldığı için içeriğinin değiştirilmesine izin verilmiyor. 03/09/11 11:01 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Zihin Haritası 03/09/11 10:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
mindmap zihin haritası 03/09/11 09:56 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Tool Zihin Haritası Aracı 03/09/11 10:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Zihin Haritası 03/09/11 10:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap tool Zihin Haritası Aracı 03/09/11 10:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 03/09/11 10:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Number of Learners: Öğrencilerin Sayısı: 03/09/11 10:35 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Gruptaki Öğrencilerin Toplam Sayısı: 03/09/11 10:35 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Bitmiş Öğrencilerin Sayısı: 03/09/11 10:35 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Bu araç için mevcut özet yok. 03/09/11 10:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
View Bak 03/09/11 10:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Multi-mode Çok modlu 03/09/11 10:37 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Mevcut değil 03/09/11 10:37 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Learner Öğrenci 03/09/11 10:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Mindmap entry Zihin Haritası Girişi 03/09/11 10:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
OK Tamam 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Done Yapıldı 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save Kaydet 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Back Geri 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Next Sonraki 03/09/11 10:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Continue Devam 03/09/11 10:40 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save Kaydet 03/09/11 10:40 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/09/11 10:41 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Created Oluşturuldu 03/09/11 10:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Last modified Son değiştirilme 03/09/11 10:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook entry Not Defteri girişi 03/09/11 10:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Notebook instructions Not Defteri talimatları 03/09/11 10:42 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Zihin Haritası 03/09/11 10:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Eğitmen, siz bitirdikten sonra notlara izin vermeyecek şekilde bu etkinliği düzenledi. Bu Not Defterine döndüğünüzde notlarını görebilirsiniz ama başka not ekleyemezsiniz. 03/09/11 10:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Instructions Talimatlar 03/09/11 10:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Instructions: Talimatlar: 03/09/11 10:58 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
On Açık 03/09/11 10:59 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Off Kapalı 03/09/11 10:59 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 03/09/11 11:00 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Up Yukarı 03/09/11 11:00 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Down Aşağı 03/09/11 11:00 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 03/09/11 09:51 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Hiçbir şey yazmadınız. Doğru olduğundan emin misiniz? 03/09/11 09:52 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Authoring Zihin Haritası Yazarlığı 03/09/11 10:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Online Mindmap Çevrimiçi Zihin Haritası 03/09/11 10:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Bu etkinliğin içeriğini tamamlaması için lütfen öğretmeni bekleyin 03/09/11 10:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap Monitoring Zihin Haritası İzleme 03/09/11 10:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Summary Özet 03/09/11 10:33 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik Düzenle 03/09/11 10:33 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Statistics İstatistikler 03/09/11 10:33 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Summary Özet 03/09/11 10:33 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Statistics İstatistikler 03/09/11 10:34 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Activity Etkinlik Düzenle 03/09/11 10:34 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mindmap for making mindmaps Zihin haritası yapmak için zihin haritası 03/09/11 09:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 03/09/11 10:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Tekrar Dene 03/09/11 10:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Number of ideas Fikirlerin sayısı 03/09/11 10:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Basic Temel 03/09/11 10:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title: Başlık: 03/09/11 10:19 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Content: İçerik: 03/09/11 10:19 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Mindmap Zihin Haritasının sonuna Not Defteri ekle 03/09/11 10:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Lock when finished Bitince kilitle 03/09/11 10:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Yes Evet 03/09/11 11:05 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Mindmap, you won't be able to continue editing nodes. Not: "Sonraki Etkinlik" tıkladıktan sonra tekrar bu Zihin Haritasına gelirseniz, ağları düzenlemeye devam edemezsiniz. 03/09/11 11:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Editing advice Düzenleme tavsiyesi 03/09/11 11:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No groups found for activity. Etkinlik için hiç grup bulunamadı. 03/09/11 11:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
An error occurred while saving. Please reload your page. error.occured.during.save Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use this activity after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Mindmap options label.mindmap.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Sorry, enable javascript on your browser to use this activity. message.enableJavaScript Become a Translator!
Unable to load data due from the server. Please reload your page. error.unable.to.load.mindmap Become a Translator!
Your Mindmap will be saved automatically every minute and when you press Finish. label.your.mindmap.saved.every.minute Become a Translator!
Zoom label.zoom Become a Translator!
100% label.zoom.reset Become a Translator!
Zoom In label.zoom.increase Become a Translator!
Zoom Out label.zoom.decrease Become a Translator!
Add Idea label.add.idea Become a Translator!
Edit Idea Text label.edit.idea.text Become a Translator!
Delete Idea label.delete.idea Become a Translator!
Expand/Collapse Idea label.expand.collapse.idea Become a Translator!
No changes can be made to the mindmap. Reloading ideas. label.no.changes.can.be.made.reloading.ideas Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!