Module: Assessment for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Assessment
Description: A full assessment/test tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/26/09 08:16 PM
% translated: 51.14% (201 out of 393)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Note: One or more learners have accessed this activity and it cannot longer be modified. OBS! En eller flera lärande har redan påbörjat den här aktiviteten och det går inte längre att ändra den. 11/27/10 12:30 PM Anders Berggren Become a Translator!
Assessment Tool Verktyg för bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for assessing learners Verktyg för bedömning av lärande 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Create questions to assess learners. Skapa frågor för att bedöma lärande 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Assessment Tool Verktyg för bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for assessing learners. Verktyg för bedömning av lärande 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Authoring Verktyg för bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Assessment Författande med hjälp av verktyg för bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for assessment tool Var snäll och mata in avancerade alternativ för verktyg för bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question name Namn på fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question text Text till fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Default question grade Standardbedömning av fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Penalty factor Faktor för avdrag 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
General feedback Allmän återkoppling 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Shuffle answers? Blanda om alternativen? 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add question Lägg till fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question list Lista över frågor 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Type Typ 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multiple choice Flerval 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Matching pairs Matchande par 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Short answer Kortsvar 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Numerical Numerisk 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
True/False Sann/Falsk 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Essay Essä 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Ordering Att organisera 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move down Flytta ner 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Move Up Flytta upp 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Answer Svar 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Grade Bedömning 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback Återkoppling 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Accepted error Accepterade fel 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Unit Enhet 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multiplier Multiplikator 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
None Ingen 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple choice Lägg till flerval 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
This field is required. Det här fältet är obligatoriskt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter an integer. Var snäll och mata in ett heltal 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
One or multiple answers? Ett eller flera svar? 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
One answer only Endast ett svar 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Multiple answers allowed Det är tillåtet med flera svar 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Overall feedback Övergripande återkoppling 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
For any correct response För vilket korrekt svar som helst 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
For any partially correct response För vilket svar som helst som är delvis korrekt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
For any incorrect response För vilket svar som helst som inte är korrekt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Läng till ett tomt alternativ 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lagg till matchande par 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Matching pairs Matchande par 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
You should provide at least 1 matching pair. Du bör tillhandahålla åtminstone ett matchande par 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
No, case is unimportant Nej, detta är inte skiftlägeskänsligt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Yes, case must match Ja, detta är skiftlägeskänsligt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
Case sensitivity Skiftlägeskänsligt 10/10/10 10:22 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Username Användarnamn 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Number of attempts Antal försök 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Answers Svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Lägg till ett tomt svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lägg till ett kort svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: True/False question Sant/falskt-fråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Correct answer Rätt svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
False Falskt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
True Sant 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback for the response 'True'. Återkoppling för responsen "Sant". 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback for the response 'False'. Återkoppling för responsen "Falskt". 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lägg till Sant/Falskt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Numerical question Numerisk fråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Answers Svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Units Enheter 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add another answer Lägg till ett tomt svar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lägg till en numerisk fråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add another unit Lägg till en tom enhet 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lägg till essäfråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Time limit (minutes) Tidsbegränsning (minuter) 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Questions per page Frågor per sida 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
All in one page Allt på en sida 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Shuffle questions Blanda om frågor 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Attempts allowed Antal tillåtna försök 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Unlimited Obegränsat 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Overall feedback Övergripande återkoppling 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Grade boundary Betygsgräns 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback Återkoppling 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add feedback Lägg till ett fält för återkoppling 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Answer options Svarsalternativ 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instruktion 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Page: Sida: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose one of the following answers. Välj ett av de följande svaren. 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose at least one answer. Välj åtminstone ett svar. 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose Välj 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Answer: Svar: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
True Sant 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
False Falskt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Sort answers in the right order (click on the answers to drag-and-drop in order). Sortera svaren i rätt ordning 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Finish Avsluta 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Submit all Skicka in allt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Resubmit Skicka in igen 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Started on Påbörjad den 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Completed on Fullföljd den 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
hour(s) timm/ar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
minutes minuter 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Grade Betyg/omdömen 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
out of a maximum of av ett maximum på 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Feedback Återkoppling 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Grade Betyg/omdömen 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Time left Återstående tid 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Stats Statistik 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit Activity Redigera aktivitet 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Export summary Exportera sammanfattning 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Choose... Välj... 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Total Summa 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner summary Summa för lärande 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Attempt Försök 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Time Tid 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Grade Betyg/omdöme 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title: Titel: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question: Fråga: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question Fråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Average mark Medelbetyg 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Group: Grupp: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Assessment Bedömning 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Move down Flytta neråt 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Avslutad 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerad inställningar 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Exported on: Exporterad den: 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Question summary Sammanfattning fråga 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learner summary Sammanfattning användare 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Average Medel 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Username AnvändarID 11/14/10 12:41 PM Anders Berggren Become a Translator!
Question name can not be blank. Namn på fråga kan inte vara tomt. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Question text can not be blank. Text till fråga kan inte vara tomt. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
There must be at least one question to be saved. Det måste finnas åtminstone en fråga som ska sparas. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time is over. Processing your answers... Tiden är ute. Dina svar behandlas... 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Penalty Avdrag 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No learners yet Det finns inga tillgängliga sessioner 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary by learner Sammanfattning enligt användare 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary by question Sammanfattning enligt fråga 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to use rich text editor Tillåt de lärande att använda "rich text"-redigeraren. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Indicate choice(s) that have been answered correctly. Tillåt de lärande att se rätt svar. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Indicate choice(s) that have been answered incorrectly. Tillåt de lärande att se fel svar. 11/16/10 06:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Penalty factor should be of float format Avdrag ska uttryckas med ett flyttal 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Det gick inte att hämta posten med standardinnehållet för det här verktyget. 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks for this submission: {0}/{1}. Betyg/omdömen för den här inskickningen:{0}/{1}. 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time taken (minutes) Tidsåtgång [minuter) 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses: Svarshistorik: 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Svar 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Detailed question results Detaljerade resultat angående fråga 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time in the last attempt Tidsåtgång för det senaste försöket 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Last attempt grade Betyg/omdöme för senaste försöket 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Response Svar 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Responses for the question Svar för frågan 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Last total score Användarens sammanlagda resultat 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time taken Tidsåtgång 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you really want to delete this question? Vill du verkligen ta bort den här frågan? 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Mark Betygssätt 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
Time taken from activity start (seconds) Tid som gått åt från det att aktiviteten påbörjades (sekunder) 11/17/10 11:43 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for assessment tool Grundläggande inkommande information för verktyget för betygssättning/bedömning 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please enter a floating point number. Var snäll och skriv in ett flyttal. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add another Lägg till ett tomt matchande par 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
You should provide at least one possible answer. Du bör tillhandahålla åtminstone ett möjligt svar. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Lägg till ordning 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Display overall feedback at the end of each attempt Tillåt de lärande att se den övergripande återkopplingen efter varje fråga. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see question feedback after each question Tillåt de lärande att se återkopplingen på frågor efter varje fråga. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see right/wrong answers Tillåt de lärande att se rätt/fel svar. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see grades at the end of each attempt Tillåt de lärande att se betyg/omdömen i slutet på varje försök. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Allow learners to see history of responses at the end of each attempt Tillåt de lärande att se historiken av svaren i slutet på varje försök. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Pick up the corresponding answers Plocka upp de motsvarande svaren 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
This submission attracted a penalty of {0}. Inskickningen fick ett avdrag på {0}. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
You are going to participate in activity that has time limitation. Are you ready to start? Du håller på att gå in i en aktivitet som är tidsbegränsad. Är du redo att starta? 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Double click on learner's name to get full individual report. Dubbelklicka på den lärandes namn för att få en fullständig rapport. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Report by question Rapport fråga för fråga 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: History of responses Användarens historik angående svar. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Default mark Standardbetyg/omdöme 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of attempts Antal försök som användare har gjort 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Score for the question: Användarens resultat för frågan: 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have {0} errors in a form. They have been highlighted Du har {0} fel i ett formulär. De har markerats med förstärkt text. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
All the accepted errors should be positive. Alla de accepterade felen bör vara positiva. 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructor when learner completes attempt Meddela (distans)lärare när en lärande avslutat ett försök: 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
LAMS: Learner completed attempt in Assessment tool LAMS: En lärande har fullföljt ett försök i verktyget betygssättningbedömning 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Date attempted Datum för försök: 11/28/10 07:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
You have 1 error in a form. It has been highlighted Det finns ett fel i ett formulär. Det är markerat med stark text. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Best score output.desc.best.score Become a Translator!
Tool Output has been changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
First score output.desc.first.score Become a Translator!
Average score output.desc.average.score Become a Translator!
Leader has not started the activity. Please wait until he/she commences it. label.waiting.for.leader.launch.time.limit Become a Translator!
Time limit set by teacher is over. Please wait until a group leader submits all answers. label.waiting.for.leader.finish Become a Translator!
Summary downloaded label.summary.downloaded Become a Translator!
Disclose learner's and other groups' answers in monitor label.authoring.advance.disclose.answers Become a Translator!
Other teams' answers label.learning.summary.other.team.answers Become a Translator!
Attention: while you edit this assessment students don't have access to it. You must save your changes so students can re-attempt this assessment again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Justification cannot be left blank warn.mark.hedging.wrong.justification Become a Translator!
Selected by: label.learning.summary.selected.by Become a Translator!
Not Answered label.not.answered Become a Translator!
Disclose correct answers label.disclose.correct.answers Become a Translator!
Default question grade should be of numeric format Error default grade wrong format Become a Translator!
Export assessment report failed because of this reason: {0} Error monitoring export excel Become a Translator!
Assessment Label learning title Become a Translator!
One of the answers should have a grade of 100% so it is possible to get full marks for this question. Error form validation hundred score Become a Translator!
The learner {0} completed attempt in Assessment tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Event learner completes attempt body Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Other label.other Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Display name column label.display.name.column Become a Translator!
Disclose groups' answers label.disclose.groups.answers Become a Translator!
Disclose all correct answers label.disclose.all.correct.answers Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to take this assessment after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Assessment passing mark label.authoring.advance.passing.mark Become a Translator!
Choose restriction: label.authoring.advance.choose.restriction Become a Translator!
None label.authoring.advance.passing.mark.none Become a Translator!
Sorry, you haven't scored {0} required to pass the activity. Please, try one more time. label.learning.havent.reached.passing.mark Become a Translator!
Add question label.authoring.basic.add.question.to.pool Become a Translator!
Add question to list label.authoring.basic.add.question.to.list Become a Translator!
Question bank label.authoring.basic.question.bank.title Become a Translator!
Mark label.authoring.basic.list.header.mark Become a Translator!
Random question label.authoring.basic.type.random.question Become a Translator!
Random question from pool label.authoring.basic.select.random.question Become a Translator!
Question label.authoring.basic.random.question Become a Translator!
Too many questions in a list. Please, remove some of them. label.authoring.basic.warning.too.many.questions Become a Translator!
Import tool content result authoring.import.result Become a Translator!
Import questions authoring.title.import Become a Translator!
Please choose questions to import. authoring.import.instruction Become a Translator!
Select file to import button.select.importfile Become a Translator!
The import file must be .xml file exported from assessment tool and not exceed size of {0} msg.import.file.format Become a Translator!
Import xml file label.import.file Become a Translator!
Import button.import Become a Translator!
Import label.authoring.basic.import.questions Become a Translator!
Export label.authoring.basic.export.questions Become a Translator!
Display all questions and answers once the learner finishes. label.authoring.advance.display.summary Become a Translator!
Disclose all groups' answers label.disclose.all.groups.answers Become a Translator!
Mark hedging label.authoring.basic.type.mark.hedging Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.basic.import.qti Become a Translator!
Add a notebook at end of Assessment with the following instructions: advanced.reflectOnActivity Become a Translator!
Add a notebook at end of Assessment monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
Notebook Entries label.export.reflection Become a Translator!
Continue label.continue Become a Translator!
Edit label.edit Become a Translator!
Enable questions' numbering label.authoring.advance.numbered.questions Become a Translator!
Finish label submit Become a Translator!
Correct? label.option.correct Become a Translator!
Answer required? label.authoring.answer.required Become a Translator!
Please, answer highlighted questions in order to continue. warn.answers.required Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.basic.export.qti Become a Translator!
Assessment Monitoring label.monitoring.heading Become a Translator!
Maximum number of words label.maximum.number.words Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
This answer must have a maximum of {0} words. label.info.maximum.number.words Become a Translator!
This answer must have a minimum of {0} words. label.info.minimum.number.words Become a Translator!
This answer must have a minimal of {0} and maximum of {1} words. label.info.max.and.min.number.words Become a Translator!
In order to continue, please note the word limit restrictions. warn.answers.word.requirements.limit Become a Translator!
Words: label.words Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Assigns full mark only when the correct answers are selected. label.incorrect.answer.nullifies.mark Become a Translator!
Assign marks to answers. Max possible mark: {0} label.assign.hedging.mark Become a Translator!
Submit label.learning.submit Become a Translator!
In order to continue, all mark hedging questions should have all available marks assigned. warn.mark.hedging.wrong.total Become a Translator!
Summary label.export.summary Become a Translator!
Please, justify your mark allocation. label.justify.hedging.marks Become a Translator!
Leader selection label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
Ask for hedging justification? label.ask.for.hedging.justification Become a Translator!
Number of learners per session label.number.learners.per.session Become a Translator!
Tool Output label.tool.output Become a Translator!
The import file is not an .xml file. error.import.file.format Become a Translator!
File label.file Become a Translator!
File exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark: label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark: label.highest.mark Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Number of learners label.number.learners Become a Translator!
Percentage label.percentage Become a Translator!
Operation failed. label.operation.failed Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity. Become a Translator!
Confidence label.confidence Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? label.no.question.references Become a Translator!
Hide name column label.hide.name.column Become a Translator!
AE Questions & Marks label.ae.questions.marks Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Teams label.teams Become a Translator!
No questions have been added to the question list. Do you still want to proceed with no questions? label.no.questions.in.question.bank Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Start with branches mapped to highest ordered answers authoring.fla.branch.mapping.ordered.asc Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Ordered answers for the question: output.ordered.answers.for.question Become a Translator!
Answer required label.answer.required Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
Close label.close Become a Translator!
Time attempted label.export.time.attempted Become a Translator!
0 to 100% label.0.to.100 Become a Translator!
Scale label.scale Become a Translator!
Not confident label.not.confident Become a Translator!
Confident label.confident Become a Translator!
Very confident label.very.confident Become a Translator!
Not sure label.not.sure Become a Translator!
Sure label.sure Become a Translator!
Very sure label.very.sure Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
Assessment Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Sorry, someone has allocated this answer already label.someone.allocated.this.answer Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Answer queue label.answer.queue Become a Translator!
drag and drop answer to tick or cross label.drag.and.drop Become a Translator!
Correct label.correct Become a Translator!
Incorrect label.incorrect Become a Translator!
Answer alternatives label.answer.alternatives Become a Translator!
Full name label.monitoring.user.summary.full.name Become a Translator!
Include discussion pads for questions label.authoring.advance.question.etherpad Become a Translator!
Discussion label.etherpad.discussion Become a Translator!
Timing limits label.monitoring.summary.time.limit Become a Translator!
Duration relative to from student start label.monitoring.summary.time.limit.relative Become a Translator!
Set the duration in minutes that the learners will have to have to complete the assessment. The duration will apply from the moment each learner begins the assessment. For example, if set to 5 minutes, all learners will have 5 minutes from the moment each of them start the assessment. label.monitoring.summary.time.limit.relative.desc Become a Translator!
Duration for all learners label.monitoring.summary.time.limit.absolute Become a Translator!
Set the number of minutes to finish the assessment for all learners. This duration applies to all learners regardless when each of them starts the assessment. Set the minutes and click Start for the time to apply. label.monitoring.summary.time.limit.absolute.desc Become a Translator!
Individual extensions label.monitoring.summary.time.limit.individual Become a Translator!
Apply duration extensions for individual learners. Search the learner and then apply extra time. label.monitoring.summary.time.limit.individual.desc Become a Translator!
minutes label.monitoring.summary.time.limit.minutes Become a Translator!
Enabled label.monitoring.summary.time.limit.enabled Become a Translator!
Disabled label.monitoring.summary.time.limit.disabled Become a Translator!
Start label.monitoring.summary.time.limit.start Become a Translator!
Cancel label.monitoring.summary.time.limit.cancel Become a Translator!
Plus 1 minute label.monitoring.summary.time.limit.plus.minute.1 Become a Translator!
Plus 5 minutes label.monitoring.summary.time.limit.plus.minute.5 Become a Translator!
Minus 1 minute label.monitoring.summary.time.limit.minus.minute.1 Become a Translator!
Minus 5 minutes label.monitoring.summary.time.limit.minus.minute.5 Become a Translator!
Finish now label.monitoring.summary.time.limit.finish.now Become a Translator!
Are you sure you want to make all learners finish their work right now? label.monitoring.summary.time.limit.finish.now.confirm Become a Translator!
Type name label.monitoring.summary.time.limit.individual.placeholder Become a Translator!