Module: Gradebook for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Gradebook
Description: Gradebook for teachers and learners
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/14/09 06:04 PM
% translated: 100.0% (123 out of 123)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Max mark available Maks tilgjengelig karakter LDEV-3144 07/10/17 04:11 AM erik engh Become a Translator!
marks to learners studentenes karakterer 07/10/17 04:12 AM erik engh Become a Translator!
If the problem persists please contact your system administrator. Hvis problemet fortsetter så kontakt systemadministrator. 07/10/17 04:11 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by activity Sekvensoversikt 09/11/13 07:54 AM erik engh Become a Translator!
Export Eksporter LDEV-3144 11/12/13 03:06 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe LDEV-3144 11/12/13 03:06 PM erik engh Become a Translator!
Max mark Maks karakter LDEV-3144 11/12/13 03:06 PM erik engh Become a Translator!
Lessons Leksjoner LDEV-3144 11/12/13 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Total actuals Totalt faktiske LDEV-3144 11/12/13 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Overall totals Samlet resultatet LDEV-3144 11/12/13 03:07 PM erik engh Become a Translator!
Lesson View Leksjonens innfallsvinkel LDEV-2894 09/17/12 03:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by learner Studentens innfallsvinkel LDEV-2894 09/17/12 03:09 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total mark Totalt antall karakterer 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Exported on: Eksportert til: 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Learner view Studentens syn 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by learner Studenter og sekvenser 09/11/13 07:57 AM erik engh Become a Translator!
Course summary Status for kurs 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson summary Status for leksjon 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken (seconds) Tidsforbruk (sekunder) 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Error Feil 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
You are not authorised to do this. Du har ikke tilgang til å gjøre dette 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Beklager, en feil har oppstaått 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Det har oppstått et problem i forbindelse med denne forespørselen. Lukk nettleseren og forsøk igjen. 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Gradebook for {0} Karakterbok for {0} 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Progress Fremdrift 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Subgroup Under-gruppe 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Start date Start dato 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Activity Aktivitet 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark Gjennomsnitts karakter 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
contains inneholder 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
ends with slutter med 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
starts with begynner med 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
equal to likt med 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
not equal to ulikt 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Find Finn 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
Reset Sette tilbake 04/15/09 12:47 AM erik engh Become a Translator!
My Gradebook Min karakterbok 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Course gradebook for {0} Kurs karakterbok for {0} 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook for {0} lesson Leksjons karakterbok for {0} 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken Tidsforbruk 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Tilbakemelding på leksjon 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken: Gjennomsnitts tid 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Show/Hide columns Vis/skjul kolonner 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
Please enter a number value Vennligst skriv inn en tallverdi 04/15/09 12:50 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook course monitor Kontroll, kurs karakterbok oversikt 04/15/09 12:56 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Tool outputs Utgangsdata for verktøyet 04/15/09 12:56 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Search grid Søkenett 04/15/09 12:56 AM erik engh Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Det oppsto en feil ved opplasting av søkenettet. Hvis problemet fortsetter så kontakt systemadminisstrator. 04/15/09 12:56 AM erik engh Become a Translator!
Release Publiser 04/20/09 09:48 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to release marks for this lesson to learners? Er du sikker på at du vil publisere karakterene for studentene for denne leksjonen ? 04/20/09 09:48 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to hide marks from learners for this lesson? Er du sikke på at du vil holde tilbake karakterene for studentene for denne leksjonen 04/20/09 09:48 AM erik engh Become a Translator!
Mark must be lower than maximum mark. Karakteren må være lavere enn maksimum karakteren. 04/21/09 09:39 AM erik engh Become a Translator!
Problem saving cell content, please contact your system administrator. Det er problemer med å lagre alle verdier. Vennligst kontakt systemadministrator. 04/21/09 09:39 AM erik engh Become a Translator!
Error Feil 04/21/09 09:39 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken (seconds) Gjennomsnitts tidsforbruk (sekunder) 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Student Bruker 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Activity Aktivitet 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Activities Aktiviteter 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Outputs Utgangadata 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Median lesson mark: Gjennomsnittlig karakter for leksjonen 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Average time taken for lesson: Gjennomsnittlig tid for å gjennomføre en leksjon 06/15/09 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Marks have been released for lessonId {0}. Karakterer har blitt publisert for leksjonsid {0}. LDEV-3286 10/23/14 03:18 PM erik engh Become a Translator!
Marks have been hidden for lessonId {0}. Karakterer har blitt skjult for leksjonsid {0}. LDEV-3286 10/23/14 03:18 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. Old mark: {2}, new mark: {3} Endret karakter for bruker {0}. Leksjonsid: {1}. Eldre karakter: {2}, ny karakter: {3} LDEV-3286 10/23/14 03:21 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. ActivityId:{2}. Old mark: {3}, new mark: {4} Endret karakter for bruker {0}. Leksjonsid: {1}. Aktivitetid: {2}. Eldre karakter {3}. Ny karakter {4} LDEV-3286 10/23/14 03:21 PM erik engh Become a Translator!
Max mark available Maks mulig karakter LDEV-3144 07/05/17 07:17 AM erik engh Become a Translator!
TOTAL Totalt LDEV-3144 07/05/17 07:18 AM erik engh Become a Translator!
Username Brukernavn LDEV-3752 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Help Hjelp LDEV-3962 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Open help Åpne Hjelp LDEV-3962 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Show dates Vis datoer LDEV-4200 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Hide dates Skjul datoer LDEV-4200 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Export Eksporter LDEV-3962 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Select lessons to export Velg leksjoner som skal eksporteres LDEV-3962 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Marks Karakter LDEV-4334 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Number of learners in mark range Antall studenter i karakterområdet LDEV-4334 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Show marks chart Vis karakter diagram LDEV-4334 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Hide marks chart Skjul karakter diagram LDEV-4334 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Activity feedback Tilbakemelding på aktivitet 07/05/17 07:21 AM erik engh Become a Translator!
Lesson Leksjon 07/05/17 07:22 AM erik engh Become a Translator!
Complete date Ferdig dato 07/05/17 07:22 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 07/05/17 07:23 AM erik engh Become a Translator!
Gradebook Karakterbok 07/05/17 07:23 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn 07/05/17 07:23 AM erik engh Become a Translator!
Total marks for lesson Karakterer for leksjon 07/05/17 07:24 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Tilbakemelding på leksjon 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Lesson: {0} Leksjon: {0} 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Progress Fremdrift 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Completed Ferdig 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Attempted Forsøk 11/12/10 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Competencies Kompetanse-bredde 11/12/10 08:10 AM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 11/12/10 08:10 AM erik engh Become a Translator!
Mark release failed, please contact your system administrator. Publisering av karakterer feilet, vennligst kontakt din systemadministrator. 11/12/10 08:11 AM erik engh Become a Translator!
Last name Etternavn 07/13/11 01:40 AM erik engh Become a Translator!
First name Fornavn 07/13/11 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Please wait... Vennligst vent .... 07/13/11 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Current activity: {0} Aktiv aktivitet: {0} 07/13/11 01:40 AM erik engh Become a Translator!
Show Weights Vis vekttall LDEV-4415 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
Hide Weights Skjul vekttall LDEV-4415 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
Weights on activity outputs Vekttall på utgangsdata LDEV-4415 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
Select the lessons to export by clicking on the squares next to the lessons in Lesson View and then click 'Export'. You can select lessons across the different pages in the Lesson View area. Velg leksjonen som skal eksporteres ved å klikke ved siden av leksjonen i leksjons-oversikten og deretter på "Eksporter". Du kan velge leksjoner over flere sider fra leksjonsområdet. LDEV-4434 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
Hide lessons to export Skjul leksjoner som skal eksporteres LDEV-4434 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
(Activity Marks Weighted) (Aktivitets karakterer er vektet) LDEV-4449 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Maximum time taken (seconds) *** Oversettelse mangler*** LDEV-4481 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Minimum time taken (seconds) *** Oversettelse mangler*** LDEV-4481 03/26/18 01:30 PM erik engh Become a Translator!
Summary for activity marks Oppsummering av karakterer LDEV-4433 04/02/18 12:17 AM erik engh Become a Translator!
Simplified Export (only scores) Forenklet eksport (kun resultater) LDEV-4275 04/02/18 12:17 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
not set Ikke definert LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Error! Feil ! LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Attempt # Forsøk # LDEV-4609 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Lesson mark Karakter for leksjon LDEV-4440 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Previous attempts Forrige forsøk LDEV-4609 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:54 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations