Module: Gradebook for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Gradebook
Description: Gradebook for teachers and learners
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/14/09 06:04 PM
% translated: 58.53% (72 out of 123)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
not equal to ni enak 04/19/10 11:34 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson Ime lekcije 04/19/10 11:35 PM Matej Dobnik Become a Translator!
equal to enak 04/19/10 11:34 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Name Ime učenca 04/19/10 11:35 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Search grid Iskalna mreža 04/19/10 11:41 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Error Napaka 04/19/10 11:23 PM Matej Dobnik Become a Translator!
You are not authorised to do this. Nimaš pooblastitve storiti tega. 04/19/10 11:25 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Oprosti, zgodila se je napaka. 04/19/10 11:25 PM Matej Dobnik Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Pri tem obdelovanju prošnje je problem. Zaprite brskalnik in poskusite znova. 04/19/10 11:28 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Activity Dejavnost 04/19/10 11:28 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Start date Začetni datum 04/19/10 11:28 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Mark Ocena 04/19/10 11:28 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Name Ime 04/19/10 11:28 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Subgroup Podskupina 04/19/10 11:29 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Progress Napredek 04/19/10 11:30 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Gradebook for {0} Redovalnica za {0} 04/19/10 11:36 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Complete date Končni datum 04/19/10 11:30 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken: Povprečni porabljen čas 04/19/10 11:32 PM Matej Dobnik Become a Translator!
My Gradebook Moja redovalnica 04/19/10 11:37 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by activity Pogled dejavnosti 04/19/10 11:33 PM Matej Dobnik Become a Translator!
contains Vsebuje 04/19/10 11:33 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Find Najdi 04/19/10 11:33 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Reset Ponastavi 04/19/10 11:34 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken Čas porabljen 04/19/10 11:35 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Activity feedback Povratne informacije dejavnosti 04/19/10 11:42 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Total mark Skupna ocena 04/19/10 11:42 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Povratne informacije lekcije 04/19/10 11:37 PM Matej Dobnik Become a Translator!
OK V redu 04/19/10 11:37 PM Matej Dobnik Become a Translator!
ends with se konča z 04/19/10 11:37 PM Matej Dobnik Become a Translator!
starts with se začne z 04/19/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark Povprečna ocena 04/19/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/19/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Hide Skrij 04/19/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Release Izid 04/19/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: marks to learners ocena za to lekcijo. 04/19/10 11:39 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Activities Dejavnosti 04/19/10 11:39 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Error Napaka 04/19/10 11:39 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Activity Dejavnost 04/19/10 11:41 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Outputs Izhodi 04/19/10 11:41 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Student Uporabnik 04/19/10 11:43 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Tool outputs Orodni izhodi 04/19/10 11:44 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Median lesson mark: Povprečna ocena lekcije: 04/19/10 11:45 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson summary Povzetek lekcije 04/19/10 11:46 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken (seconds) Čas porabljen (sekunde) 04/19/10 11:46 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Exported on: Izvoženo: 04/19/10 11:47 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Learner view Učencev pogled 04/19/10 11:47 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Average time taken for lesson: Povprečni čas porabljen za to lekcijo: 04/19/10 11:48 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks for lesson Skupne ocene za lekcijo 04/19/10 11:49 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Mark must be lower than maximum mark. Ocena more biti manjša od maximalne ocene. 05/17/10 11:32 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Are you sure you want to hide marks from learners for this lesson? Si prepričan, da hočeš skriti ocene pred učenci za to lekcijo? 05/17/10 11:33 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Are you sure you want to release marks for this lesson to learners? Si prepričan, da hočeš izdati ocene za to lekcijo učencem? 05/17/10 11:34 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Show/Hide columns Pokaži/Skrij stolpce 05/17/10 11:35 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Please enter a number value Prosim vnesi številčno vrednost 05/17/10 11:36 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: If the problem persists please contact your system administrator. Če se napaka še naprej pojavlja, potem prosim obvesti tvojega sistemskega administratorja ali tehnični forum na LAMS Community. 05/17/10 11:38 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken (seconds) Povprečni čas uporabljen (sekunde) 05/17/10 11:39 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook for {0} lesson Redovalnica lekcije za {0} 05/17/10 11:42 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by learner Učencev pogled lekcije 05/17/10 11:43 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Mark release failed, please contact your system administrator. Izdaja ocen neuspešna, prosim kontaktiraj tvojega sistemskega administratorja. 05/17/10 11:44 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Competencies Zmožnosti 05/17/10 11:45 PM Matej Dobnik Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Zgodila se je napaka pri nalaganju ogrodja. Če se ta napaka še naprej pojavlja, potem prosim kontaktiraj tvojega sistemskega administratorja. 05/17/10 11:47 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Problem saving cell content, please contact your system administrator. Napaka pri shranjevanju vsebine celic, prosim kontaktiraj tvojega sistemskega administratorja. 05/17/10 11:49 PM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook Nadzor redovalnice za lekcijo 05/17/10 11:50 PM Matej Dobnik Become a Translator!
Mark Ocena 12/14/10 12:25 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Progress Napredek 12/14/10 12:26 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Completed Opravljeno 12/14/10 12:27 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Lesson: {0} Lekcija: {0} 12/14/10 12:27 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Course summary Povzetek krožka 12/14/10 12:30 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Course gradebook for {0} Redovalnica krožka za {0} 12/14/10 12:31 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook course monitor Nadzor redovalnice za krožek 12/14/10 12:31 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Povratne informacije lekcije 12/14/10 12:32 AM Matej Dobnik Become a Translator!
*** UPDATED: Name Ime učenca 12/14/10 12:32 AM Matej Dobnik Become a Translator!
Attempted Poskusil/a 12/14/10 12:33 AM Matej Dobnik Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Help button.help Become a Translator!
Open help button.help.tooltip Become a Translator!
Simplified Export (only scores) label.simplified.export Become a Translator!
Select lessons to export label.select.lessons.to.export Become a Translator!
Show Weights label.button.show.weights Become a Translator!
Lesson mark gradebook.columntitle.lesson.mark Become a Translator!
Lessons label.lessons Become a Translator!
Hide Weights label.button.hide.weights Become a Translator!
Export label.button.export Become a Translator!
Group label.group Become a Translator!
Max mark available label.max.possible Become a Translator!
Total actuals label.total.actuals Become a Translator!
Max mark label.max.mark Become a Translator!
TOTAL label.actuals Become a Translator!
Max mark available label.max Become a Translator!
Overall totals label.overall.totals Become a Translator!
Weights on activity outputs label.weights.title Become a Translator!
Last name gradebook.export.last.name Become a Translator!
Please wait... gradebook.coursemonitor.wait Become a Translator!
First name gradebook.export.first.name Become a Translator!
Current activity: {0} gradebook.exportcourse.current.activity Become a Translator!
Lesson View gradebook.gridtitle.lesson.view Become a Translator!
Grades by learner gradebook.gridtitle.learner.view Become a Translator!
Export gradebook.export.excel Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. Old mark: {2}, new mark: {3} audit.lesson.change.mark Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. ActivityId:{2}. Old mark: {3}, new mark: {4} audit.activity.change.mark Become a Translator!
Marks have been released for lessonId {0}. audit.marks.released.on Become a Translator!
Marks have been hidden for lessonId {0}. audit.marks.released.off Become a Translator!
Username gradebook.export.login Become a Translator!
Show dates gradebook.monitor.show.dates Become a Translator!
Hide dates gradebook.monitor.hide.dates Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Show marks chart label.show.marks.chart Become a Translator!
Hide marks chart label.hide.marks.chart Become a Translator!
Summary for activity marks gradebook.summary.activity.marks Become a Translator!
Maximum time taken (seconds) gradebook.export.max.time.taken.seconds Become a Translator!
Minimum time taken (seconds) gradebook.export.min.time.taken.seconds Become a Translator!
Select the lessons to export by clicking on the squares next to the lessons in Lesson View and then click 'Export'. You can select lessons across the different pages in the Lesson View area. gradebook.export.desc Become a Translator!
Hide lessons to export label.hide.lessons.to.export Become a Translator!
(Activity Marks Weighted) label.activity.marks.weighted Become a Translator!
Attempt # gradebook.columntitle.attempt Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
not set outcome.result.not.set Become a Translator!
Error! outcome.result.error Become a Translator!
Learning outcomes gradebook.columntitle.outcome Become a Translator!
Previous attempts gradebook.columntitle.attempts Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!