Module: Gradebook for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Gradebook
Description: Gradebook for teachers and learners
Output: java
Type: core
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/14/09 06:04 PM
% translated: 58.53% (72 out of 123)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Mark Puan 03/07/11 09:12 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Error Hata 03/04/11 05:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
You are not authorised to do this. Bunu yapmak için yetkiniz yok. 03/04/11 05:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Sorry, there has been an error. Üzgünüz, bir hata oluştu. 03/04/11 05:53 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There is a problem processing this request. Close the browser window and try again. Bu işlemi yaparken bir sorun oluştu. Tarayıcı pencerenizi kapatın ve yeniden deneyin. 03/04/11 05:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: If the problem persists please contact your system administrator. Sorun devam ederse sistem yöneticinize ya da LAMS Topluluğundaki teknik forumlara başvurun. 03/04/11 06:01 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
My Gradebook Puan Defterim 03/04/11 06:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Gradebook for {0} {0} için Puan Defteri 03/04/11 04:33 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by learner Öğrenci Ders Görüntüleme 03/04/11 04:33 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook for {0} lesson {0} için Ders Puan Defteri 03/04/11 04:34 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Lesson: {0} Ders: {0} 03/07/11 09:13 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Name İsim 03/04/11 04:36 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Progress İlerleme 03/04/11 04:37 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Start date Başlangıç Tarihi 03/04/11 04:38 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Complete date Bitirme Tarihi 03/04/11 04:38 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson Ders Adı 03/04/11 04:39 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Ders Geribildirimi 03/04/11 04:39 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mark Puan 03/04/11 04:39 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel İptal 03/04/11 04:43 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Find Bul 03/04/11 04:43 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Hide Gizle 03/04/11 04:43 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Subgroup Alt grup 03/06/11 03:24 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Name Öğrenci Adı 03/07/11 09:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Attempted Denendi 03/07/11 09:16 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Competencies Yeterlilikler 03/06/11 03:27 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Name Öğrenci Adı 03/06/11 03:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Show/Hide columns Sütunları Göster/Gizle 03/06/11 03:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Please enter a number value Lütfen bir sayı değeri girin 03/06/11 03:32 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
equal to eşittir 03/06/11 03:35 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
contains içerir 03/06/11 03:35 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
ends with biter 03/06/11 03:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
starts with başlar 03/06/11 03:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
not equal to eşit değildir 03/06/11 03:37 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Search grid Arama 03/06/11 03:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. Sistem yüklenirken bir hata oluştu. Bu sorun devam ederse sistem yöneticinize başvurun 03/06/11 03:40 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
OK Tamam 03/06/11 03:40 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Reset Yeniden Başla 03/06/11 03:41 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: marks to learners bu ders için puanlar 03/06/11 03:46 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mark release failed, please contact your system administrator. Puan yayınlaması başarısız oldu, lütfen sistem yöneticinize başvurun 03/06/11 03:48 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Release Yayınla 03/06/11 03:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Error Hata 03/06/11 03:49 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken Geçen Süre 03/07/11 07:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Tool outputs Araç Çıktıları 03/07/11 07:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken: Ortalama Geçen Süre 03/07/11 07:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook Puan Defteri Ders İzleme 03/07/11 09:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark Ortalama Puan 03/07/11 07:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Grades by activity Etkinlik Görüntüleme 03/07/11 07:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Activity Etkinlik 03/07/11 07:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Activity feedback Etkinlik Geribildirimi 03/07/11 07:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Mark must be lower than maximum mark. Puan, maksimum puandan düşük olmalıdır. 03/07/11 07:19 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Problem saving cell content, please contact your system administrator. Hücre içeriğini kaydederken sorun oluştu, lütfen sistem yöneticinize başvurun. 03/07/11 07:19 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Are you sure you want to release marks for this lesson to learners? Öğrencilere bu dersin puanlarını yayınlamak istediğinizden emin misiniz? 03/07/11 07:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Are you sure you want to hide marks from learners for this lesson? Bu dersin puanlarını öğrencilerden saklamak istediğinizden emin misiniz? 03/07/11 07:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Activity Etkinlik 03/07/11 09:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Activities Etkinlikler 03/07/11 09:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Outputs Çıktılar 03/07/11 09:08 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Median lesson mark: Ortalama ders puanı: 03/07/11 09:08 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Average time taken for lesson: Ders için geçen ortalama süre: 03/07/11 09:08 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks for lesson Dersin Toplam Puanları 03/07/11 09:09 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Total mark Toplam Puan 03/07/11 09:09 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Exported on: Aktarıldı: 03/07/11 09:09 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson summary Ders Özeti 03/07/11 09:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Learner view Öğrenci Görüntüleme 03/07/11 09:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Time taken (seconds) Geçen Süre (saniye) 03/07/11 09:11 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Median time taken (seconds) Ortalama Geçen Süre (saniye) 03/07/11 09:11 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Student Kullanıcı 03/07/11 09:11 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Lesson feedback Ders Geribildirimi 03/07/11 09:12 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Progress İlerleme 03/07/11 09:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Completed Tamamlandı 03/07/11 09:15 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Course summary Eğitim Özeti 03/07/11 09:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
*** UPDATED: Course gradebook for {0} {0} için Ders Puan Defteri 03/08/11 12:20 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Gradebook course monitor Puan Defteri Ders İzleme 03/08/11 12:21 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Help button.help Become a Translator!
Open help button.help.tooltip Become a Translator!
Simplified Export (only scores) label.simplified.export Become a Translator!
Select lessons to export label.select.lessons.to.export Become a Translator!
Show Weights label.button.show.weights Become a Translator!
Lesson mark gradebook.columntitle.lesson.mark Become a Translator!
Lessons label.lessons Become a Translator!
Hide Weights label.button.hide.weights Become a Translator!
Export label.button.export Become a Translator!
Group label.group Become a Translator!
Max mark available label.max.possible Become a Translator!
Total actuals label.total.actuals Become a Translator!
Max mark label.max.mark Become a Translator!
TOTAL label.actuals Become a Translator!
Max mark available label.max Become a Translator!
Overall totals label.overall.totals Become a Translator!
Weights on activity outputs label.weights.title Become a Translator!
Last name gradebook.export.last.name Become a Translator!
Please wait... gradebook.coursemonitor.wait Become a Translator!
First name gradebook.export.first.name Become a Translator!
Current activity: {0} gradebook.exportcourse.current.activity Become a Translator!
Lesson View gradebook.gridtitle.lesson.view Become a Translator!
Grades by learner gradebook.gridtitle.learner.view Become a Translator!
Export gradebook.export.excel Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. Old mark: {2}, new mark: {3} audit.lesson.change.mark Become a Translator!
Changed mark for student {0}. LessonId: {1}. ActivityId:{2}. Old mark: {3}, new mark: {4} audit.activity.change.mark Become a Translator!
Marks have been released for lessonId {0}. audit.marks.released.on Become a Translator!
Marks have been hidden for lessonId {0}. audit.marks.released.off Become a Translator!
Username gradebook.export.login Become a Translator!
Show dates gradebook.monitor.show.dates Become a Translator!
Hide dates gradebook.monitor.hide.dates Become a Translator!
Marks label.marks Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Show marks chart label.show.marks.chart Become a Translator!
Hide marks chart label.hide.marks.chart Become a Translator!
Summary for activity marks gradebook.summary.activity.marks Become a Translator!
Maximum time taken (seconds) gradebook.export.max.time.taken.seconds Become a Translator!
Minimum time taken (seconds) gradebook.export.min.time.taken.seconds Become a Translator!
Select the lessons to export by clicking on the squares next to the lessons in Lesson View and then click 'Export'. You can select lessons across the different pages in the Lesson View area. gradebook.export.desc Become a Translator!
Hide lessons to export label.hide.lessons.to.export Become a Translator!
(Activity Marks Weighted) label.activity.marks.weighted Become a Translator!
Attempt # gradebook.columntitle.attempt Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
not set outcome.result.not.set Become a Translator!
Error! outcome.result.error Become a Translator!
Learning outcomes gradebook.columntitle.outcome Become a Translator!
Previous attempts gradebook.columntitle.attempts Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!