Module: Video Recorder for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Video Recorder
Description: A Video Recording tool where learners can have discussions with full audio/video support
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/03/09 12:40 AM
% translated: 98.85% (173 out of 175)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Start viewing the camera without recording Kaydetmeden kamerayı izlemeye başla 03/07/11 09:43 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Stop viewing the camera Kamerayı izlemeyi durdur 03/07/11 09:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Start recording Kaydetmeye başla 03/07/11 09:44 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Start recording again (overwrites previous recording) Yeniden kaydetmeye başla (eski kaydı silerek üstüne yazar) 03/07/11 09:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Record another recording Başka bir kayıt kaydet 03/07/11 09:45 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Stop recording Kaydetmeyi durdur 03/07/11 04:25 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add a comment Yorum ekle 03/07/11 04:25 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add a rating Değerlendirme ekle 03/07/11 04:28 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Refresh the list of recordings Kayıt listesini yenile 03/07/11 04:29 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save the comment Yorumu kaydet 03/07/11 04:29 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Save the recording Kaydı kaydet 03/07/11 04:30 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Cancel the comment Yorumu iptal et 03/07/11 04:30 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Delete this recording Bu kaydı sil 03/07/11 04:30 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Export this recording Bu kaydı aktar 03/07/11 04:31 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Click to ready recording Kaydı hazırlamak için tıklayın 03/07/11 04:31 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Rate the current recording Geçerli kaydı oyla 03/07/11 04:32 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
You have given this recording a rating of Bu kaydı derecelendirdiniz 03/07/11 04:33 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Disabled Devre dışı 03/07/11 04:33 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Instructor Eğitmen 03/07/11 04:34 PM Ekmel Çetin Become a Translator!
Learner's number of recordings created Öğrencinin oluşturduğu video kayıtların sayısı 03/08/11 04:06 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Learner's number of comments made on recordings Öğrencinin videolara yaptığı yorumların sayısı 03/08/11 04:07 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Learner's number of ratings given to recordings Öğrencinin videolara verdiği oyların sayısı 03/08/11 04:08 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
There are no conditions Koşullar yok 03/08/11 04:08 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Name İsim 03/08/11 04:09 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit conditions Koşulları düzenle 03/08/11 04:09 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Up Yukarı 03/08/11 04:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Down Aşağı 03/08/11 04:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Edit Düzenle 03/08/11 04:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Condition name can not be blank. Koşul adı boş bırakılamaz 03/08/11 04:10 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Aynı isim mevcut. Lütfen başka bir isim seçin. 03/08/11 04:11 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Error creating condition. Koşul oluştururken hata. 03/08/11 04:12 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Öğe, "LAMS" sözcüğünü içeriyor 03/08/11 04:13 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Entry contains certain words Öğe, bazı kelimeler içeriyor 03/08/11 04:13 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Entry that... Öğe... 03/08/11 04:14 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
has all these words: tüm bu sözcükleri içerir: 03/08/11 04:15 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
has one or more of these words: bu sözcüklerden bir ya da daha fazlasını içerir: 03/08/11 04:17 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bir ya da daha fazla öğrenci etkinliğe katıldığı için içerik düzenlemeye izin verilmez. 03/08/11 04:18 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir ya da daha fazla öğrenci bu etkinliğe katıldı. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı bilgi almalarına neden olur. 03/08/11 04:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Confirm Onayla 03/08/11 04:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Stop Recording Kaydetmeyi Durdur 03/08/11 04:20 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Start Recording Kaydetmeye Başla 03/08/11 04:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Stop Camera Kamerayı Durdur 03/08/11 04:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
View Camera Kamerayı İzle 03/08/11 04:21 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Author Eser sahibi 03/08/11 04:22 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Description Açıklama 03/08/11 04:22 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Title Başlık 03/08/11 04:23 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Resume Devam et 03/08/11 04:23 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Sort by Sırala 03/08/11 04:23 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
New Recording Details Yeni Kayıt Detayları 03/08/11 04:24 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Comment Yorum 03/08/11 04:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Comments Yorumlar 03/08/11 04:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Date Tarih 03/08/11 04:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Rating Rating 03/08/11 04:25 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Play Yürüt 03/08/11 04:26 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Stop Durdur 03/08/11 04:26 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Pause Duraklat 03/08/11 04:26 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Video information Video bilgileri 03/08/11 04:26 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
has this exact wording or phrase: bu kesin ifadeler veya ifadeyi içerir: 03/08/11 04:30 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Update Güncelle 03/08/11 04:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Refresh Yenile 03/08/11 04:31 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Recording controls Kayıt kontrolleri 03/08/11 04:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Videos Videolar 03/08/11 04:37 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Add Comment Yorum Ekle 03/08/11 04:37 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Video Video 03/08/11 04:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Export Video Videoyu Aktar 03/08/11 04:38 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Delete Video Videoyu Sil 03/08/11 04:39 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Öğretim dosyası {0} kaydedilirken/silinirken bir hata oluştu. Dosya düzgün bir biçimde kaydedilmemiş olabilir. 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Tool that allows audio and video to be recorded via a webcam Webcam üzerinden ses ve video kaydına izin veren araç 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. İçerik, bir veya daha fazla kullanıcı tarafından kullanıldığı için kilitlendi. İçeriğin değiştirilmesine izin verilmemektedir. 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Video Kaydedici 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Tool Video Kaydetme Aracı 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Video Kaydedici 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Tool Video Kaydetme Aracı 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Authoring Video Kaydetme Yazarlık 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Basic Temel 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Title: Başlık 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Content: İçerik 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow rich text editor Zengin metin düzenleyiciye izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow comments Yorumlara izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow ratings Değerlendirmeye izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow the use of camera recording Kamera kaydını kullanmaya izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow the use of microphone recording Mikrofon kaydını kullanmaya izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to export their recordings Öğrencilerin kayıtlarını dışa aktarmasına izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to see each others recordings Öğrencilerin birbirlerinin kayıtlarını görmelerine izin ver 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Export all recordings on Export Portfolio Tüm kayıtları Dış Aktarım Dosyası'na aktar 03/08/11 06:19 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
No microphone was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record audio. Mikrofon bulunamadı. Ses kaydetmek istiyorsanız lütfen bir mikrofon bağlayın ve tarayıcınızı yeniden başlatın. 03/08/11 07:56 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No Session Available Açık hiç bir oturum yok. 03/08/11 12:19 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Locally include recordings in Export Portfolio Kayıtları lokal olarak Dışa Aktarım Dosyası'nda bulunsun 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Filename Dosya adı 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Type Tür 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Delete Sil 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Changes saved Değişiklikler kaydedildi 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Video kaydedici 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Lütfen öğretmenin bu etkinliğin içeriğini tamamlamasını bekleyin 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Monitoring Video Kaydedici İzleme 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Summary Özet 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Edit Activity Etkinliği düzenle 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Statistics İstatistikler 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Summary Özet 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Statistics İstatistikler 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Edit Activity Etkinliği düzenle 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Export Portfolio Dosyayı dışa aktar 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Group {0}: Grup {0} 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Number of Learners: Öğrenci Sayısı: 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Gruptaki Toplam Öğrenci Sayısı: 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Number of Finished Learners: Tamamlanmış Öğrenci Sayısı: 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Bu araç için özet bulunmamaktadır. 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
View Görüntüle 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Not Available Mevcut değil 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Learner Öğrenci 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Cancel İptal 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
OK Tamam 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Yes Evet 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
No Hayır 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Done Tamamlandı 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Next Sonraki 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Created Oluşturuldu 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Last modified Son değiştirilme tarihi 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Devam edemiyor. {0} kayıp. 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
File size exceeded Dosya büyüklüğü aşıldı 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
An internal error has occured with the Video Recorder Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Video Kaydedici Araçla ilgili bir sorun oluştu. Hatayı {0} numarasıyla raporlayabilirsiniz. 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the activity. Üzgünüz, etkinlik henüz hazır değil. Lütfen öğretmenin etkinliğin tanımını tamamlamasını bekleyin. 03/08/11 06:37 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Yüklenen dosya büyüklüğü maksimum {0} byte sınırını aştı. 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} alan zorunludur. 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0} alan sayısı geçerli bir sayı olmalıdır. Ondalık noktalarına izin verilmemektedir. 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} alan geçerli bir ondalık sayı olmalıdır. 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istediğinize emin misiniz? 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Try Again Tekrar Dene 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? herhangi bir şey yazmadınız. Bunun doğru olduğuna emin misiniz? 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Next Activity Sonraki Etkinlik 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Continue Devam et 03/08/11 06:55 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Recording complete. Click the play button to review, the record button to overwrite the recording or the save button to post the current recording. Kaydetme işlemi tamamlandı. Tekrar izlemek için oynat düğmesini, üzerine yeniden yazmak için kayıt düğmesini veya mevcut kaydı göndermek için kaydet düğmesini tıklayın. 03/08/11 07:35 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. Once a recording is completed, you can review it by clicking the play button. When ready to add the video, click the save button. Kaydı başlatmak veya durdurmak için kyıt düğmesini tıklayın. Bir kayıt tamamlandığında oynat düğmesini tıklayarak yeniden izleyebilirsiniz. Video eklenmeye hazır olduğunda, kaydet düğmesini tıklayın. 03/08/11 07:35 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Recording complete and added to the list of video recordings. Click the play button to review the last added recording or the record button to record another video. Kayıt tamamlandı ve video kayıtları listesine eklendi. Son eklenen kaydı izlemek için Yürüt düğmesine ya da başka bir video kaydetmek için Kayıt düğmesine tıklayın. 03/08/11 07:36 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Sonraki Etkinlik'i tıkladıktan sonra Not Defteri'ne geri gelirseniz, not ekleyemeye devam edemeyeceksiniz. 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Eğitmen, bu etkinliği tamamlamanızın ardından not girmenize izin vermeyecek şekilde ayarlamıştır. Not Defterine geri dönerseniz, notlarınızı görebileceksiniz ancak yeni not ekleyemeyeceksiniz. 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Instructions Yönlendirmeler 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Instructions: Yönlendirmeler 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
On Açık 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Off Kapalı 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
has none of these unwanted words: İstenmeyen kelimelerin hiç biri yok. 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Add condition Koşul ekle 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Conditions Koşullar 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Order Sıra 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Enter {0} here Buraya {0} girin 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Are you sure you want to delete this recording? Bu kaydı silmek istediğinizden emin misiniz? 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Player Video Oynatıcı 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Video Recorder Video Kaydedici 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The requested web application is not available İstenilen web uygulaması çalışmamaktadır. 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Connection to the media server could not be established Ortam sunucusu ile bağlantı kurulamadı 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Connection to the media server closed Ortam sunucusu bağlantısı kapatıldı. 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Playing Oynuyor 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Ready Hazır 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Recording Kaydediyor 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Buffering Ara belleğe kaydediyor 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Waiting Bekliyor 03/08/11 07:26 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. When prompted, enter a title and a description and click the save button. The recording is then automatically added to the list of video recordings. If the Video Recorder does not work, contact your system administrator. Kaydı başlatmak veya durdurmak için kayıt düğmesini tıklayın. İstendiğinde, Bir başlık ve tanım girerek kaydet düğmesini tıklayın. Bunun ardından kayıt otomatik olarak video kayıtları listesine eklenir. Video Kaydedici çalışmazsa, sistem yöneticinizle temasa geçin. 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Sort recordings by author Kayıtları yazar adına göre sırala 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Sort recordings by title Kayıtları başlığına göre sırala 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Sort recordings by date Kayıtları tarihe göre sırala 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Play the recording Kaydı oynat 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Pause the recording being played Oynatılan kaydı duraksat 03/08/11 07:40 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Paused Duraksatıldı 03/08/11 07:41 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Resume the recording Kaydetmeye Devam Et 03/08/11 07:54 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
LAMS does not have a media server configured. Please contact your system administrator. LAMS'in yapılandırılmış bir medya sunucusu yok. Lütfen sistem yöneticinize başvurun. 03/08/11 07:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!
No camera was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record video. Kamera bulunamadı. Video kaydetmek isterseniz lütfen bir kamera bağlayın ve tarayıcınızı yeniden başlatın. 03/08/11 07:55 AM Ekmel Çetin Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submit Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!