Module: Video Recorder for Polish Poland

Module Information

Module Name: Video Recorder
Description: A Video Recording tool where learners can have discussions with full audio/video support
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/03/09 12:40 AM
% translated: 97.14% (170 out of 175)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Entry that... Wpisz że... 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry contains word "LAMS" Wpis zawiera słowo LAMS 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entry contains certain words Wpis zawiera słowo 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Type Typ 12/20/09 05:57 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Down W dół 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of Learners: Liczba studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow notes after you have finished it. As you are returning to this Notebook, you are able to see your notes but not allowed to add more. Nie masz uprawnień do komentowania czynności po jej zakończeniu. Jeśli jesteś ponownie w Notatniku możesz przeglądac swoje wcześniejsze komentarze ale nie możesz wpisywać nowych. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructor Wskazówki 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The uploaded file has exceeded the maximum file size limit of {0} bytes Załadowany plik przekracza dopuszczalny limit o {0} bajtów 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Duplicated name. Please choose unique one. Podana nazwa już istnieje. Podaj nową nazwę. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Up W górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner's number of recordings created Liczba studentów którzy nagrali video. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner's number of comments made on recordings Liczba studentów którzy komentowali to nagranie. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa (0) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of Finished Learners: Liczba studentów którzy zakończyli 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Liczba wszytskich studentów w gryupie, 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The content has been locked since it is being used by one or more learners. The modification of the content is not allowed. Modyfikacja zawartości nie jest możliwa, ponieważ jeden lub więcej studentów właśnie z niej korzystają 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Ostzreżenie: Jeden lub więcej studentów rozpoczęło tę czynność. Zmiana zawrtości spowoduje że studenci otrzymają różne informacje. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Zmiana zawartości nie jest możliwa dopóki jeden lub więcej studentów uczestniczy w tej aktywności. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to export their recordings Zezwól studentom na eksportowanie swoich nagrań. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to see each others recordings Zezwól studentom na przeglądanie swoich nagrań. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow rich text editor Edytor zaawansowany 12/25/09 12:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Aby zakończyć zadanie poproś nauczyciela o pomoc 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Sorry, the activity is not ready yet. Please wait for the instructor to finishing defining the activity. Przpepraszamy, dział nie jest jeszcze gotowy. Poczekaj aż nauczyciel zakończy przygotowywanie zadania. 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Video Usuń Video 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Player Odtwarzacz 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. Once a recording is completed, you can review it by clicking the play button. When ready to add the video, click the save button. Używaj przycisku nagrywanie aby rozpocząć i zakończyć nagrywanie. Aby odtworzyć nagranie użyj przycisku odtwarzaj. Jeśli video jest skończone i gotowe do dodania naciśnij przycisk zachowaj. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Start recording Rozpocznij nagrywanie 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Record another recording Nagraj kolejne nagranie 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Start recording again (overwrites previous recording) Rozpocznij nagrywanie od nowa (wcześniejsza wersja zostanie utracona) 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sort recordings by author Sortuj nagrania ze względu na autora 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Play the recording Odtwórz nagranie 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sort recordings by title Sortuj nagrania ze względu na tytuł 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There are no conditions Nie ma warunków 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit conditions Edytuj warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Conditions warunki 01/17/10 10:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK Ok 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Stop recording Zatrzymaj nagrywanie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
An internal error has occured with the Video Recorder Tool. If reporting this error, please report:
{0}
Nastąpił błąd z narzędziem nagrywania video. Wysyłając raport proszę wpisać: {0} 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool that allows audio and video to be recorded via a webcam Narzędzie pomocne do nagrywania przez kamerkę internetową. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Nagrywanie video. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawy 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title: Tytuł 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Content: Zawartość 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zamknij kiedy gotowe, 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow comments Pozwól na komentarze 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Changes saved Zmiany zchowane 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Tool Narzedzie do nagrań video. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Nagrywanie video. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Not Available Niedostępne 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Authoring 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Yes tak 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No nie 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Done zrobione 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save zapisz 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next następne 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save zapisz 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Last modified ostanie zmiany 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try Again Spróbuj ponownie 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On włączone 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off wyłączone 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawnasowane 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add condition Dodaj warunki 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Order Kolejność 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow the use of camera recording Zezwól na nagrywanie kamerą. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/14/09 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow ratings conditions 12/14/09 03:47 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow the use of microphone recording Zezwól na nagrywanie mikrofonem. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Nagrywarka video 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export Video Eksportuj film video 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No camera was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record video. Nie wykryto kamery. Podłącz kamerę i rozpocznij nagrywanie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No microphone was detected. Please connect one and restart your browser if you want to record audio. Nie wykryto mikrofonu. Podłącz mikrofon i rozpocznij nagrywanie audio. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Tool Nagrywanie video 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Refresh the list of recordings Odśwież listę nagrań. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save the recording Zapisz nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete this recording Skasuj nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export this recording Eksportuj nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Stop Recording Przerwij nagrywanie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Start Recording Rozpocznij nagrywanie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
New Recording Details Szczegóły nowego nagrania 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Are you sure you want to delete this recording? Czy jesteś pewien że chcesz skasować to nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Narywanie 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Recording Nagrywanie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Recording complete and added to the list of video recordings. Click the play button to review the last added recording or the record button to record another video. Nagranie skończone i dodane do listy nagrań. Naciśnij ODTWÓRZ żeby obejrzeć ostatnio dodane nagranie, lub NAGRYWANIE jeśłi chcesz nagrać kolejny film. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Recording complete. Click the play button to review, the record button to overwrite the recording or the save button to post the current recording. Nagranie skończone. Naciśnij Odtwórz żeby obejrzeć nagranie, Nagrywanie, by nagrąc materiał od nowa, albo Zapisz żeby wysłać gotowe wideo. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Pause the recording being played Zatrzymaj odtwarzane nagranie. 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Start viewing the camera without recording Naciśnij NAGRYWANIE żeby rozpocząć i zakończyć nagrywanie. Jeśli zakończyłeś nagrywanie możesz je przejrzeć za pomocą 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video information Informacja o video 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Date Data 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Update Aktualizuj 01/04/10 03:51 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sort recordings by date Sortuj nagrania ze względu na datę 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Videos Filmy 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Video 01/04/10 03:46 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Dla tego narzędzia nie ma podsumowania. 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Stop Camera Zatrzymaj kamerę 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Camera Podgląd kamery 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Author Autor 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description Opis 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comment Komentarz 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments Komentarze 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Play Odtwarzaj 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Stop Zatrzymaj 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Pause Pauza 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Refresh Odświerz 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add Comment Dodaj komentarz 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Ready Gotowe 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Buffering Buforowanie 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Waiting Czekaj 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add a comment Dodaj komentarz 12/23/09 04:59 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Video Recorder Monitoring Monitoring nagrań fimowych 01/05/10 09:23 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Resume the recording Wznów nagrywanie 02/05/10 02:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Filename Nazwa pliku 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Created Stworzony 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File size exceeded Przekroczono dozwoloną wielkość pliku 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} field is mandatory. {0} pole jest obowiązkowe. 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} field must be a valid number. Decimal points are not allowed. {0{ pole musi zawierać wartość liczbową. Liczby dziesiętne są niedozwolone. 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknac to okno bez zachowania? 02/05/10 01:17 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Nie napisałeś niczego, Czy jesteś pewien że masz rację? 02/05/10 01:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
An error has occurred when saving/deleting instruction file {0}. The files may not be saved correctly. Nastąpił błąd podczas zapisywania/kasowania pliku {0}. Plik może nie być zapisany prawidłowo. 02/05/10 01:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Export Portfolio Eksportuj portfolio 02/05/10 01:31 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Unable to continue. {0} is missing. Nie można kontynuować. Brakuje {0} 02/05/10 01:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
{0} field must be a valid decimal number. {0} plik musi być liczbą dziesiętną. 02/05/10 01:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
has none of these unwanted words: : nie zawiera żadnego z nieporządanych słów. 02/05/10 01:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Condition name can not be blank. Nazwa warunku nie może być pusta 02/05/10 01:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
has all these words: zawiera wszystkie słowa: 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
has this exact wording or phrase: zawiera to sformułowanie bądź frazę. 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
has one or more of these words: Zawiera jedno lub więcej tych słów: 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Confirm Zatwierdź 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sort by Sortuj ze względu na 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Enter {0} here Wpisz tutaj {0} 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The requested web application is not available Porządana aplikacja web nie jest dostępna 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Playing Odtwarzanie 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Paused Pauza 02/05/10 01:37 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error creating condition. Wystąpił błąd w czasie przygotowywani warunków. 02/05/10 01:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No Session Available Sesja nie jest dostępna. 02/05/10 01:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Stop viewing the camera Zatrzymaj podgląd kamery 02/05/10 01:41 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save the comment Zachowaj komentarz 02/05/10 01:41 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel the comment Skasuj komentarz 02/05/10 01:41 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Recording controls Kontrola nagrywania 02/05/10 01:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Connection to the media server could not be established Połączenie z serwerem mediów nie mogło zostać utworzone. 02/05/10 01:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Connection to the media server closed Połączenie z serverem mediów zostało zamknięte. 02/05/10 01:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add a rating Dodaj ocenę 02/05/10 01:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
You have given this recording a rating of Dałeś nagraniu następującą ocenę 02/05/10 01:48 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Rating Ocena 02/05/10 02:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Resume Wznowienie 02/05/10 02:02 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
LAMS does not have a media server configured. Please contact your system administrator. Nie ustawiono połączenia z sererem dla LAMS. Proszę skontaktować się z administratorem. 02/05/10 02:12 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Notebook, you won't be able to continue adding notes. Uwaga: Jeśli przejdziesz do "Następnej czynności" , nie będziesz mógł dodawać komentarzy w tym notatniku. 02/11/10 05:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click to ready recording Kliknij na gotowe video 02/11/10 05:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Rate the current recording Oceń nideo 02/11/10 05:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Disabled Zablokuj 02/11/10 05:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner's number of ratings given to recordings Ilość ocen dodanych przez studentów do video 02/11/10 05:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Finish button.submit Become a Translator!
Click the record button to start and stop recording. When prompted, enter a title and a description and click the save button. The recording is then automatically added to the list of video recordings. If the Video Recorder does not work, contact your system administrator. Videorecorder instructions author Become a Translator!
Export all recordings on Export Portfolio Advanced exportall Become a Translator!
Locally include recordings in Export Portfolio Advanced exportoffline Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!