Module: Image Gallery for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Image Gallery
Description: An image gallery tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:36 PM
% translated: 75.49% (114 out of 151)

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an image Meddela den övervakande (distans)läraren när en lärande skickar in en bild 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery - Monitor Övervakare av bildgalleri 11/29/10 02:07 PM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery Bildgalleri 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Gallery to share images with others. Galleri för att dela bilder med andra 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Uploading your images to share with others. Laddar upp dina bilder för att de ska delas med andra. 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery tool Verktyg för bildgalleri 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for sharing images. Verktyg för att dela bilder 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Bildgalleri - författande 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Bildgalleri - författande 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for image gallery Grundläggande ingående information för bildgalleri 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for image gallery Var snäll och skriv in avancerade alternativ för bildgalleri 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Lägg till bild 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add images Lägg till bilder 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple images Lägg till ett flertal bilder 11/09/10 07:46 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Images Lista över bilder 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
File Fil 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Files Filer 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Description Beskrivning 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Enable feedback Aktivera återkoppling 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flytta uppåt 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flytta nedåt 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Bild 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add new image Lägg till ny bild 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery Bildgalleri 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Check for new Kolla efter ny 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Added by: Tillagd av: 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Sammanfattning 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Statistic Statistik 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Redigera aktivitet 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Föreslagen av 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
By Av 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Bild 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Show Visa 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Hide Dölj 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Name Namn 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Avslutad 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 08:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload multiple images Ladda upp ett flertal bilder 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload single image Ladda upp en enskild bild 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to share their own images Tillåt lärande att dela med sig av sina egna bilder 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to comment on images Tillåt lärande att kommentera bilder 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to select favorite images Tillåt lärande att välja sina favoritbilder 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allow learners to give a rank to images Tillåt lärande att rangordna bilder 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery Learning Inlärning ang bildgalleri 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Select as favorite Välj som favorit 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Remove as favorite Ta bort som favorit 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Average rating Genomsnittsligt omdöme 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Number of favourites Antal favoriter 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Add new image Lägg till en ny bild 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Image summary Sammanfattning av bild 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Favourites for this image? Favoriter för den här bilden? 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images uploaded Antal bilder som har laddats upp av användare 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of comments posted Antal kommentarer av användare 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images selected as favourite Antal bilder som har valts som favoriter av användare 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Tillåtna filformat: gif, png, jpg 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Error occurred uploading {0}. Allowed file formats: gif, png, jpg Fel i sb m uppladdning {0}: tillåtna filformat: gif, png, jpg 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
File can not be blank. Fil kan inte vara tomt. 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Comment can not be blank. Kommentar kan inte vara tomt. 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp fil: {0} 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Det gick inte att hitta uppladdad fil: {0} 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you really want to delete this image? Vill du verkligen ta bort den här filen? 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Learners have not reached this activity yet Det finns ingen tillgänglig session. 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är färdigt 11/15/10 06:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Undantaget 'Det gick inte att hitta filen' uppstår när en fil ska laddas upp. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Undantaget 'IOException' uppstår när en fil ska laddas upp. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
IOException occurs during image resizing. Undantaget 'IOException' uppstår i sb med förändring av bildens storlek. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och avvakta tills (distans)läraren har lagt in allt innehåll i den här aktiviteten. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
No resource available for this group. Det finns ingen tillgänglig resurs för den här gruppen. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa noteringar i anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Image Gallery Bildgalleri 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery Lägg till en anteckningsbok i slutet på bildgalleri 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Notebook instructions Instruktioner för anteckningsbok 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery settings Inställningar för bidlgalleri 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Det saknas värden, var snäll och kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfigurationen sparades framgångsrikt. 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Return to maintain LAMS Återgå till underhåll av LAMS 11/18/10 12:04 PM Anders Berggren Become a Translator!
Entered values should be integers De inskrivna värdena bör vara heltal 11/18/10 12:09 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on Next Activity, if you come back to this Image Gallery, you will not be able to share new resources. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till det här bildgalleriet så kan du inte dela med dig av nya gemensamma resurser. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av bildgalleriet med följande instruktioner: 11/27/10 11:50 AM Anders Berggren Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Det uppstod ett 'arkiv'-fel när filen skulle laddas upp. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0} warning.minimum.number.words Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} images already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} images. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} images. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Message alertcontentedit Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Message activitylocked Become a Translator!
Maximum dimensions of medium image Admin maximum dimensions medium image Become a Translator!
Maximum dimensions of thumbnail image Admin maximum dimensions thumbnail image Become a Translator!
The learner {0} submitted an image in a image gallery tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Event imagesubmit body Become a Translator!
Repository checked exception occurs when creating a smaller scale image. Error msg repository checked exception Become a Translator!
Number format exception occurs when parsing config property. Please set it up correctly in image tool config page. Error msg number format exception Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Error msg invaid param upload Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Error msg default content not find Become a Translator!
Delete image label.learning.delete.image Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file must not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!