Module: Image Gallery for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Image Gallery
Description: An image gallery tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:36 PM
% translated: 100.0% (151 out of 151)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Edit Rediger 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
File Fil 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Files Filer 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Show Vis 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to share their own images Tillat studentene til a dele egne bilder med andre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to comment on images Tillat studentene å kommentere bildene 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Enable feedback Kobl til tilbakemelding 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to select favorite images Tillat studentene å velge favorittbilder 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to give a rank to images Tillat studente å rangere bildene 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Image Bilde 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Add new image Legg til nytt bilde 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Image Gallery Learning Billedgalleri for studenter 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Image Gallery Billedgalleri 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Check for new Kontroller om det er noe nytt 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Select as favorite Veld som favoritt 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Remove as favorite Fjern som favoritt 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Added by: Lagt til av: 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Foreslått av 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Show Vis 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
By Av 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Image Bilde 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Save lagre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Hide Skjul 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Name Navn 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Finished ferdig 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
On 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Return to maintain LAMS Returner for vedlikehold av LAMS 07/11/13 03:01 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:55 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Image Gallery Bilde galleri 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Gallery to share images with others. Galleri for å dele bilder med andre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery tool Verktøy for billedgalleri 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Tool for sharing images. Verktøy for å dele bilder med andre 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images selected as favourite Antall bilder som er valgt som favoritt/bruker 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images uploaded Antall bilder som er lastet opp/bruker 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of comments posted Antall kommentarer som er gitt/bruker 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Delete image Slett bilde LDEV-1957 12/23/12 01:44 PM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Legg til bilde 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add images Legg til bilder 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple images Legg til flere bilder 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Upload multiple images Last opp flere bilder 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
Upload single image Last opp et enkelt billde 02/05/09 12:58 PM erik engh Become a Translator!
{0} on {1} {0} på {1} LDEV-3606 03/06/16 04:28 PM erik engh Become a Translator!
The learner {0} submitted an image in a image gallery tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Studenten {0} har sendt inn et bilde gjennom bilde galleri verktøyet.\n\n Denne meldingen blir sendt automatisk, pga systeminnstillingene. 04/15/12 10:55 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Image summary Status for bilder 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for image gallery Grunndata for bilde galleri 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
Maximum dimensions of thumbnail image Maksimum dimensjon for ikon bilde 02/09/09 02:05 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Uploading your images to share with others. Last opp dine bilder for å dele det med andre 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Statistic Statestikk 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Average rating Gjennomsnitt vurdering 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Add new image Legg til nytt bilde 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Tillatte fil formater: gif, png, pg 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Error occurred uploading {0}. Allowed file formats: gif, png, jpg En fei oppsto ved opplasting {0}. Tillatte fil formater: gif, png, pg 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
File can not be blank. Fil kan ikke være tom 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Comment can not be blank. Kommentar kan ikke være tom 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Mislykket opplasting av fil:{0} 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kan ikke finne fil for opplasting: {0} 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
No resource available for this group. Det er ingen ressurser tilgjengelig for denne gruppen. 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfigurasjonen er lagret korrekt 02/06/09 03:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se notater 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen niotatbok tilgjengelig 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Det oppsto en databasefeil ved opplasting 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. MERK: En eller fler studenter har påbegynt denne aktiviteten. Hvis du enderer innholdet vil studentene få tilgang til forskjellig innhold. 02/08/09 03:42 AM erik engh Become a Translator!
Description Beskrivelse 02/08/09 04:02 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an image Varsl foreleser i kontrollmodus når studenten har sendt inn et bilde 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
Do you really want to delete this image? Vil du virkelig slette dette bilde ? 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Vennligst vent til at foreleseren ferdigstiller innholdet for denne aktiviteten 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Foreleseren har satt opp denne aktivitien slik at du ikke får se eller dele flere ressurser før du har har gjort den ferdig. 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok informasjon 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
Entered values should be integers Gitt verdi må være integer 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
Maximum dimensions of medium image Maksimal dimensjon for bilde 02/08/09 04:12 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke gjenskape standard innhold for dette verktøyet 02/08/09 04:14 AM erik engh Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Det mangler verdier, vennligst kontroller at alle felt er fylt ut 02/08/09 04:14 AM erik engh Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Fil ikke funnet handling oppstår ved opplasting 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOE handling oppstår ved opplasting av fil. 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
IOException occurs during image resizing. IOE handling oppstår ved endring av bildestørrelse 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Repository checked exception occurs when creating a smaller scale image. Databasekontroller handling oppstår når en mindre bildestørrelse lages. 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
Number format exception occurs when parsing config property. Please set it up correctly in image tool config page. Nummer format handling oppstår når konfigurering settes opp. Vennligst sett opp bilde verktøyets konfigurerings side. 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Ugyldig parameter handling oppstår ved opplasting av fil 02/08/09 03:13 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery Legg til en notatbok på slutten av bilde galleriet 03/24/11 12:19 PM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/05/17 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/05/17 08:09 AM erik engh Become a Translator!
Number of favourites Antall favoritter 11/12/10 10:31 AM erik engh Become a Translator!
Favourites for this image? Favoritter til dette bilde ? 11/12/10 10:31 AM erik engh Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Billded galleri -godkjenning 11/29/10 03:44 AM erik engh Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Billded galleri -godkjenning 11/29/10 03:44 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on Next Activity, if you come back to this Image Gallery, you will not be able to share new resources. Merk: Etter at du har klikket på \u201cNeste aktivitet\u201d, og du kommer tilbake til bilde galleriet, så vil du \u2019t ikke være istand til å dele nye ressurser. 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
Image Gallery - Monitor Bilde galleri-kontrollmodus 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
Image Gallery Bilde galleri 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery settings Oppsett av bilde galleri 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for image gallery Vennligst definer avanserte funksjoner for bilde galleri 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery with the following instructions: Legg til en notatbok til sist i bilde galleriet med følgende informasjon: 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
Images Bilder 07/05/17 08:08 AM erik engh Become a Translator!
Learners have not reached this activity yet Studentene har ikke kommet til denne aktiviteten enda 07/05/17 08:10 AM erik engh Become a Translator!
Image options Bilde alterntiver LDEV-3851 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3851 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Image exceeds maximum file size {0} Bilde overstiger maksimal filstørrelse {0} LDEV-4059 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Rating criterias Vurderingskriteria LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Add criteria Legg tilkriteria LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. Begrensning for vurdering: Minimum {0} og maksimum {1}. LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
You have rated {0} images already. Du har vurdert {0} bilder allerede LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
You must rate at least {0} images. Du må minst vurdere {0} bilder LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Minimum: Minimum. LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Maximum: : LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
No minimum Ingen minimum LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
No maximum Ingen maksimum LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Minimum number of words Minimum antall ord LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes Gjennomsnittlig vurdering {0}/{1} stemmer LDEV-3450 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not exceed size of {0} Opplastet filstørrelse kan ikke være større enn {0} LDEV-4237 07/05/17 08:18 AM erik engh Become a Translator!
You can only rate up to {0} images. Du kan kun vurdere opp til {0} bilder LDEV-3450 07/05/17 08:22 AM erik engh Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. Det er en feil med minimum og/eller maksimum antall vurderinger. Vennligst kontroller og prøv igjen LDEV-3450 07/05/17 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes Din vurdering {0}, gjennomsnittlig vurdering {1}/{2} stemmer LDEV-3450 07/05/17 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick Skriv kommentaren din her ogclikk på den grønne krysset LDEV-3450 07/05/17 08:22 AM erik engh Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0} Det må være et minimum antall ord på {0} i kommentaren LDEV-3450 07/05/17 08:22 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:46 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:46 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:46 AM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations