Module: Image Gallery for Slovenian Slovenia

Module Information

Module Name: Image Gallery
Description: An image gallery tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:36 PM
% translated: 81.45% (123 out of 151)

Translated Labels

English Slovenian Translation Dev task Last updated By Action
Image Gallery - Authoring Galerija slik - ustvarjanje 04/01/10 02:12 AM Luka Krančan Become a Translator!
Remove as favorite Odstrani kot priljubljeno 04/01/10 02:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
Comments Komentarji 04/01/10 02:10 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Enable feedback Omogoči odziv 04/01/10 02:13 AM Luka Krančan Become a Translator!
Basic Osnovno 04/01/10 12:27 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images uploaded Število slik naloženih od uporabnika 04/19/10 11:34 PM Luka Krančan Become a Translator!
Edit Uredi 03/31/10 11:54 PM Luka Krančan Become a Translator!
Show Prikaži 03/31/10 11:55 PM Luka Krančan Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ali želite zapreti okno brez shranjevanja? 04/01/10 02:14 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery Galerija slik 03/31/10 11:55 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Learners have not reached this activity yet Seja ni navoljo 03/31/10 11:57 PM Luka Krančan Become a Translator!
Show Prikaži 03/31/10 11:57 PM Luka Krančan Become a Translator!
Hide Skrij 03/31/10 11:58 PM Luka Krančan Become a Translator!
Cancel Prekliči 03/31/10 11:58 PM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosim počakajte, da učitelj dokonča vsebino dejavnosti. 03/31/10 11:59 PM Luka Krančan Become a Translator!
Tool for sharing images. Orodje za izmenjavo slik. 04/01/10 02:15 AM Luka Krančan Become a Translator!
No resource available for this group. Viri za to skupino niso na voljo. 04/01/10 12:02 AM Luka Krančan Become a Translator!
Gallery to share images with others. Galerija za izmenjavo slik. 04/01/10 02:16 AM Luka Krančan Become a Translator!
Try again Poskusi znova 04/01/10 12:03 AM Luka Krančan Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nemorem najti naložene datoteke {0}. 04/01/10 02:17 AM Luka Krančan Become a Translator!
Close Zapri 04/01/10 12:06 AM Luka Krančan Become a Translator!
Allow learners to share their own images Dovoli učencem, da delijo svoje lastne slike 04/01/10 02:18 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery Galerija slik 04/01/10 12:06 AM Luka Krančan Become a Translator!
Number of favourites Število priljubljenih 04/01/10 02:19 AM Luka Krančan Become a Translator!
No notebook available Nobena beležnica ni na voljo 04/01/10 12:07 AM Luka Krančan Become a Translator!
On Vključi 04/01/10 12:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save Shrani 04/01/10 12:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
Group skupina 04/01/10 12:10 AM Luka Krančan Become a Translator!
Name Ime 04/01/10 12:10 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save Shrani 04/01/10 12:11 AM Luka Krančan Become a Translator!
Next Activity Naslednja dejavnost 04/01/10 12:11 AM Luka Krančan Become a Translator!
Notebook instructions Navodila beležnice 04/01/10 12:12 AM Luka Krančan Become a Translator!
Upload single image Naloži posamezno sliko 04/01/10 02:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
View Pogled 04/01/10 12:12 AM Luka Krančan Become a Translator!
Title Naslov 04/01/10 12:13 AM Luka Krančan Become a Translator!
Delete Izbriši 04/01/10 12:13 AM Luka Krančan Become a Translator!
Cancel Prekliči 04/01/10 12:19 AM Luka Krančan Become a Translator!
Files Datoteke 04/01/10 12:26 AM Luka Krančan Become a Translator!
Title Naslov 04/01/10 12:26 AM Luka Krančan Become a Translator!
Continue Nadaljuj 04/01/10 12:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
Finished Končano 04/01/10 12:10 AM Luka Krančan Become a Translator!
Off Izključi 04/01/10 12:11 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Slika 04/01/10 12:14 AM Luka Krančan Become a Translator!
Edit Uredi 04/01/10 12:14 AM Luka Krančan Become a Translator!
Hide Skrij 04/01/10 12:15 AM Luka Krančan Become a Translator!
Title Naslov 04/01/10 12:15 AM Luka Krančan Become a Translator!
Advanced Napredno 04/01/10 12:16 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery settings Nastavitve galerije slik 04/01/10 12:17 AM Luka Krančan Become a Translator!
Summary Povzetek 04/01/10 12:18 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Uredi aktivnost 04/01/10 12:18 AM Luka Krančan Become a Translator!
Instructions Navodila 04/01/10 12:18 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Dodaj sliko 04/01/10 12:19 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save Shrani 04/01/10 12:20 AM Luka Krančan Become a Translator!
Delete Zbriši 04/01/10 12:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add images Dodaj sliko 04/01/10 12:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Slika 04/01/10 12:22 AM Luka Krančan Become a Translator!
Save Shrani 04/01/10 12:23 AM Luka Krančan Become a Translator!
Learner Učenec 04/01/10 12:24 AM Luka Krančan Become a Translator!
File Datoteka 04/01/10 12:25 AM Luka Krančan Become a Translator!
Edit Spremeni 04/01/10 12:26 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Up Premakni gor 04/01/10 12:27 AM Luka Krančan Become a Translator!
Description Opis 04/01/10 12:28 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Down Premakni navzdol 04/01/10 12:30 AM Luka Krančan Become a Translator!
Add new image Dodaj novo sliko 04/01/10 12:31 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery Galerija slik 04/01/10 12:32 AM Luka Krančan Become a Translator!
Select as favorite Izberi kot priljubljeno 04/01/10 12:38 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Image summary Povzetek slik 04/01/10 12:39 AM Luka Krančan Become a Translator!
Statistic Statistika 04/01/10 12:32 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Images Seznam slik 04/01/10 12:34 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Napredne nastavitve 04/01/10 12:34 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery tool Orodja galerije slik 04/01/10 12:36 AM Luka Krančan Become a Translator!
Do you really want to delete this image? Ali ste prepirčani, da želite izbrisati to sliko? 04/01/10 12:37 AM Luka Krančan Become a Translator!
Check for new Poglej za novo 04/01/10 12:41 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vnos v beležnico 04/01/10 12:42 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vnos v beležnico 04/01/10 12:42 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Vnos v beležnico 04/01/10 12:42 AM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Galerija slik - urejanje 04/01/10 12:44 AM Luka Krančan Become a Translator!
Add new image Dodaj novo sliko 04/01/10 12:44 AM Luka Krančan Become a Translator!
Upload file failed: {0} Nalaganje datoteke spodletelo: {0} 04/07/10 07:57 AM Luka Krančan Become a Translator!
Allow learners to select favorite images Dovoli učencem da izberejo najljubšo sliko 04/07/10 07:58 AM Luka Krančan Become a Translator!
Lock when finished Zakleni ko je končano 04/07/10 07:59 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple images Dodajte več slik hkrati 04/07/10 08:02 AM Luka Krančan Become a Translator!
Upload multiple images Naloži več slik hkrati 04/07/10 08:03 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Poglej vstope v beležnico 04/07/10 08:04 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Predlagano od 04/07/10 08:08 AM Luka Krančan Become a Translator!
Allow learners to comment on images Dovoli učencem da komentirajo sliko 04/07/10 08:09 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery with the following instructions: Dodaj Beležnico na konec Galerije slik s sledečimi navodili: 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Average rating Povprečna ocena 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Dovoljeni formati datotek: gif, png, jpg 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Error occurred uploading {0}. Allowed file formats: gif, png, jpg Napaka med nalaganjem {0}. Dovoljeni formati datotek: gif, png, jpg 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Opozorilo: Eden ali več učencev je vstopilo v to dejavnost. Spreminjanje vsebine bo imelo posledico, da učenci dobijo različne informacije. 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery Dodaj beležnico na konec Galerije slik 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Entered values should be integers Vnešene vrednosti morajo biti cela števila 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfiguracija uspešno shranjena. 04/07/10 08:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
By Od 04/19/10 11:22 PM Luka Krančan Become a Translator!
Added by: Dodano od: 04/19/10 11:24 PM Luka Krančan Become a Translator!
Favourites for this image? Priljubljeno za to sliko? 04/19/10 11:28 PM Luka Krančan Become a Translator!
Return to maintain LAMS Vrnite se da ohranite LAMS 04/19/10 11:36 PM Luka Krančan Become a Translator!
Maximum dimensions of medium image Največje dimenzije srednje slike 04/19/10 11:30 PM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery - Monitor Galerija slik - nadzorovanje 04/19/10 11:31 PM Luka Krančan Become a Translator!
Image Gallery Learning Učna galerija slik 04/19/10 11:33 PM Luka Krančan Become a Translator!
File can not be blank. Datoteka ne sme biti prazna 04/19/10 11:38 PM Luka Krančan Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Učitelj je nastavil to dejavnost, da ne dovoljuje gledati ali deliti sredstev ko ste dokončali. 04/19/10 11:41 PM Luka Krančan Become a Translator!
Comment can not be blank. Komentar ne sme biti prazen. 04/19/10 11:42 PM Luka Krančan Become a Translator!
Allow learners to give a rank to images Dovoliti učencem da razvrščajo slike 04/19/10 11:48 PM Luka Krančan Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Med nalaganjem datoteke je prišlo do napake skladišča. 05/15/10 08:51 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on Next Activity, if you come back to this Image Gallery, you will not be able to share new resources. Opomba: Potem ko kliknete \u201cNaslednjo dejavnost\u201d ob naslednjem prihodu na to slikovno galerijo ne boste mogli deliti novih virov. 05/15/10 08:55 AM Luka Krančan Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Mankajoče vrednosti, prepričajte se da so vsa potreba polja polna. 05/15/10 08:56 AM Luka Krančan Become a Translator!
Maximum dimensions of thumbnail image Največja dimenzija predogledne sličice 05/15/10 08:58 AM Luka Krančan Become a Translator!
The learner {0} submitted an image in a image gallery tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Učenec {0} je oddal sliko v slikovni galeriji orodij.\n\n To sporočilo je bilo poslano avtomatsko, orodja naprednih nastavitev 05/15/10 09:02 AM Luka Krančan Become a Translator!
Uploading your images to share with others. Naložite slike, da jih delite z ostalimi. 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Basic input information for image gallery Osnovni vnos informacij za slikovno galerijo 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Please input advance options for image gallery prosim vnesite napredne nastavitve za galerijo slik 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an image Obesti učitelje kadar učenec predlaga 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Number of comments posted Število komentarjev dodanih od uporabnika 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images selected as favourite Število priljubljenih slik uporabnika 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Poljavila se je napaka pri nalaganju datoteke. Datoteka ni bila najdena. 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Repository checked exception occurs when creating a smaller scale image. Skladišče je našlo napako pri pomanjšavi slike. 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Napačni parameter izjeme se je pojavil pri nalaganju datoteke. 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nemorem prejeti osnovne vsebine posnetka za to orodje. 05/15/10 09:21 AM Luka Krančan Become a Translator!
Number format exception occurs when parsing config property. Please set it up correctly in image tool config page. Pojavila se je številska oblikovna izjema pri razćlenevanju konfiguracije lasnosti. Prosim nastavite jih pravilno na strani konfiguracije slikovnih orodij. 05/15/10 09:24 AM Luka Krančan Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. IOIzjema se je pojavila med nalaganjem datoteke 05/17/10 11:36 PM Luka Krančan Become a Translator!
IOException occurs during image resizing. IOIzjema se je pojavila med doložanjem velikosti slike 05/17/10 11:38 PM Luka Krančan Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0} warning.minimum.number.words Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} images already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} images. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} images. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Delete image label.learning.delete.image Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file must not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!