Module: Image Gallery for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Image Gallery
Description: An image gallery tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:36 PM
% translated: 80.79% (122 out of 151)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: Notebook entry Not Defteri Girişi 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery Resim Galerisi 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Gallery to share images with others. Resimleri başkaları ile paylaşmak için galeri oluştur. 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery Resim Galerisi 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Continue Devam 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Lock when finished Sona erdiğinde kilitle 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to share their own images Öğrencilere resimlerini paylaşma izni ver 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Instructions Yönlendirmeler 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Uploading your images to share with others. Resimlerinizi başkalarıyla paylaşmak için yüklemek. 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery tool Resim Galerisi Aracı 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Tool for sharing images. Resimleri paylaşmak için araç. 03/02/11 04:06 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Resim Galerisi - Yazarlık 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Resim Galerisi - Yazarlık 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Basic Temel 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Basic input information for image gallery Resim galerisi için temel giriş bilgisi 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Please input advance options for image gallery Lütfen resim galerisi için gelişmiş seçenekleri giriniz 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Title Başlık 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Resim Ekle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add images Resimler Ekle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple images Çoklu Resim Ekle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Upload multiple images Çoklu resim yükle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Upload single image Tek resim yükle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Images Resim listesi 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Edit Düzenle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Delete Sil 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery with the following instructions: Resim Galerisi'nin sonuna aşağıdaki yönlendirmelerle Not Defteri ekle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Title Başlık 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
File Dosya 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Files Dosyalar 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Description Tanım 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to comment on images Öğrencilere resimleri yorumlama izni ver 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an image Bir öğrenci resim gönderdiğinde izleyici öğretmenleri bilgilendir 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Enable feedback Dönüt vermeyi etkinleştir 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to select favorite images Öğrencilere favori resimleri seçmelerine izin ver 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to give a rank to images Öğrencilerin resimleri değerlendirmesine izin ver 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Cancel İptal 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Up Yukarı taşı 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Down Aşağı taşı 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Resim 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu sayfayı kaydetmeden kapatmak istediğinizden emin misiniz? 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Add new image Yeni resim ekle 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery Learning Resim Galerisini Öğrenmek 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery Resim Galerisi 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Check for new Yenileri kontrol et 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Select as favorite Favori olarak seç 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Remove as favorite Favori olmaktan çıkar 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Added by: Ekleyen: 03/04/11 02:40 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Summary Özet 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Statistic İstatistik 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinliği düzenle 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Group Grup 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Title Başlık 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Öneren 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Hide Gizle 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Show Göster 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Gallery - Monitor Resim Galerisi - İzleyici 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Average rating Ortalama değerlendirme 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Number of favourites Favori sayısı 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
By Tarafından 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Edit Düzenle 03/04/11 02:57 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not Defteri Girişi 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Add new image Yeni resim ekle 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Image summary Resim Özeti 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Learner Öğrenci 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Comments Yorumlar 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image Resim 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/04/11 03:11 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images uploaded Kullanıcılar tarafından yüklenen resim sayısı 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Number of comments posted Kullanıcılar tarafından gönderilen yorum sayısı 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images selected as favourite Kullanıcılar tarafından favori olarak seçilen resim sayısı 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg İzin verilen dosya türleri: gif, png, jpg 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Error occurred uploading {0}. Allowed file formats: gif, png, jpg Yükleme sırasında {0} hata oluştu. İzin verilen dosya türleri: gif, png, jpg 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
File can not be blank. Dosya boş olamaz. 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Comment can not be blank. Yorum boş bırakılamaz. 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Upload file failed: {0} Başarısız dosya yükleme: {0} 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Could not find upload file {0}. {0} dosya yükleme bulunamadı. 03/05/11 04:27 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Yüklme sırasında hata oluşan dosya bulunamadı. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Yükleme sırasında Yazma/Okuma hatası oluştu. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
IOException occurs during image resizing. Resimi yeniden boyutlandrma sırasında Yazma/Okuma hatası oluştu. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Repository checked exception occurs when creating a smaller scale image. Daha küçük ölçekli resim oluştururken ambar kontrol hatası oluştu. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Number format exception occurs when parsing config property. Please set it up correctly in image tool config page. Ayar özelliği incelemesi sırasında sayı formatı hatası oluştu. Lütfen resim aracı ayar sayfasında gerekli düzeltmeyi yapınız. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Dosyayı yüklemeye çalışırken Geçersiz Parametre Hatası oluştu. 03/05/11 04:39 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik kaydı getirilemiyor. 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Do you really want to delete this image? Bu resmi silmek istediğinizden emin misiniz? 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Delete Sil 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
View Görüntüle 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Edit Düzenle 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Learners have not reached this activity yet Aktif bir oturum bulunmamaktadır 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Show Göster 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Hide Gizle 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Cancel İptal 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Lütfen öğretmenin bu etkinliğe ait içeriği tamamlamasını bekleyin. 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
No resource available for this group. Bu grup için hehangi bir içerik bulunmamaktadır. 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Try again Tekrar dene 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not Defteri Girişleri'ni görüntüle 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri bulunmamaktadır 03/05/11 04:49 AM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not Defteri Girişi 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Name İsim 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Close Kapat 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Next Activity Sonraki etkinlik 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Finished Tamamlandı 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Dosya yükleme sırasında bir depolama hatası oluştu. 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Birden fazla öğrenci bu etkinliği kullanıyor. İçeriği değiştirmek öğrencilerin farklı bilgi görmelerine sebep olacak. 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Eğitmen bu etkinliği siz bitirdikten sonra herhangi bir kaynağı paylaşmayacağınız ve göremeyeceğiniz şekilde ayarlamıştır. 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
On Açık 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Off Kapalı 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş Ayarlar 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery Resim Galerisi'nin sonuna Not Defteri ekle 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Notebook instructions Not Defteri yönlendirmeleri 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery settings Resim Galerisi Ayarları 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Kayıp değerler, lütfen gerekli tüm alanları doldurduğunuzdan emin olun. 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Entered values should be integers Girilen değerler tam sayı olmalıdır 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Maximum dimensions of medium image Ortam resminin maksimum boyutları 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Maximum dimensions of thumbnail image Pul resmin maksimum değerleri 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Configuration successfully saved. Ayarlar başarıyla kaydedildi 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Return to maintain LAMS LAMS bakımı için geri dön 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Save Kaydet 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The learner {0} submitted an image in a image gallery tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. LAMS: Öğrenci {0} resim galerisi aracında bir resim gönderdi. \n\nBu mesaj, aracın gelişmiş ayarlarına bağlı olarak otomatik gönderildi. 03/06/11 01:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Note: After you click on Next Activity, if you come back to this Image Gallery, you will not be able to share new resources. Sonraki Etkinlik'i tıkladıktan sonra, bu Resim Galerisi'ne geri gelirseniz, yeni kaynakarı paylaşamayacaksınız. 03/06/11 01:54 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0} warning.minimum.number.words Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} images already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} images. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} images. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Favourites for this image? Label monitoring imagesummary voted for this image Become a Translator!
Delete image label.learning.delete.image Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file must not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!