Module: Image Gallery for Polish Poland

Module Information

Module Name: Image Gallery
Description: An image gallery tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:36 PM
% translated: 81.45% (123 out of 151)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Cancel Skasuj. 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Onraz 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz zamknąć okno bez zachowania zmian 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add new image Dodaj nowy obraz 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery Galeria obrazów 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Check for new Sprawdź nowe 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Enable feedback Informacja zwrotna 01/05/10 09:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Select as favorite Zaznacz jako ulubione 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Added by: Dodany przez 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistic Statystyka 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Edytuj Akywność 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Suggested by Polecone przez 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide Schowaj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show Pokaż 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Average rating Średnia ocen 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of favourites Ilość ulubionych 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
By Przez 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Add new image Dodaj nowy Obraz 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comments Komentarze 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Obraz 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of comments posted Ilość komentarzy dodanych przez użytkownika: 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images selected as favourite Ilość obrazów wybranych jako ulubione przez użytkownika 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Wymagany format obrazu gif, png, jpg 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File can not be blank. Plik nie może być pusty. 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Comment can not be blank. Pole komentarz nie może być puste. 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Finished Skończone 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Ostrzeżenie: jeden lub więcej studentów rozpoczęło tę aktywność. Zmiana zawartości spowoduje ze studenci otrzymają różne informacje. 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia Zaawansowane 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery settings Ustawienia galeri obrazów 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Configuration successfully saved. Ustawienia zostały pomyślnie zapisane 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zapisz 12/16/09 09:05 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File Plik 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery Galeria Obrazów 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Files Pliki 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Gallery to share images with others. Galeria do dzielenia się obrazami z innymi użytkownikami 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Image Gallery tool Narzędzie Galeri Obrazów 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Tool for sharing images. Narzędzie do dzielenia się obrazami 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title Tytuł 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Dodaj Obraz 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add images Dodaj Obrazy 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Images Lista obrazów 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Description Opis 12/16/09 09:01 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to comment on images Zezwól studentom na dodawanie komentarzy 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to share their own images Zezwól studentom na dzielenie się własnymi plikami 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notify instructors when a learner submits an image Poinformuj nauczyciela jeśli student doda obraz. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to select favorite images Zezwól studentom na wybieranie ulubionych obrazów. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to give a rank to images Zezwól studentom na ocenianie obrazów. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to view or share any more resources after you have finished it. Instruktor nie pozwala na przeglądanie lub udostępnia żadnych większych źródeł po zakończeniu aktywności 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you really want to delete this image? Czy na pewno chcesz usunąć ten obraz? 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Delete Usuń 12/14/09 04:04 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group Grupa 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Wystąpił nieoczekiwany błąd podczas ładowania pliku. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
No resource available for this group. Nie ma żadnych zródeł dla tej grupy. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
InvalidParameterException occured while trying to upload File. Podczas ładowania pliku wsytąpił błąd (błędny parametr) 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Zobacz wpisy do notatnika 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Galeria Obrazów 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
No notebook available Notatnik niedostępny 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nie można odnaleźć załadowanego pliku {0}. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload file failed: {0} Ładownie pliku nie powiodło się {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Error occurred uploading {0}. Allowed file formats: gif, png, jpg Nastąpił błąd podczas ładowania {0}. Dostępne formaty to: gif, png, jpg 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Number of images uploaded Liczba obrazów załadowana przez użytkowika 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Up Przesuń w górę 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload single image Załaduj pojedyńczy obrazek 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Upload multiple images Załaduj kilka obrazków 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Uploading your images to share with others. Załącz obrazy, by podzielić się z innymi. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Autor- Galeria Obrazów 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery - Authoring Autor- Galeria Obrazów 12/15/09 02:58 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Down Przesuń w dół 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Remove as favorite Usuń jako ulubione 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Image Gallery with the following instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu modułu Galeria obrazów według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery - Monitor Galeria obrazów 01/04/10 03:40 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Return to maintain LAMS Powrót do strony głównej LAMS 02/05/10 03:52 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Learners have not reached this activity yet Sesja nie jest dostępna 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show Pokaż 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide Schowaj 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try again Spróbuj ponownie 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowane 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Name Nazwa 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Close Zamknij 02/05/10 03:55 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Please input advance options for image gallery Proszę dołożyć opcje zaawansowane dla galerii obrazów 02/11/10 05:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery Galeria Obrazów 02/11/10 05:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zamknij kiedy skończysz 02/11/10 05:51 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Image summary Podsumowanie grafiki 02/18/10 05:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Favourites for this image? Dodać zdjęcie do ulubionych? 02/18/10 05:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Entered values should be integers Wpisane wartości powinny być liczbami całkowitymi 02/18/10 05:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Maximum dimensions of medium image Maksymalne wymiary nośnika obrazu 02/18/10 05:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Maximum dimensions of thumbnail image Maksymalne wymiary miniatury 02/18/10 05:22 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add multiple images Dodawanie wielu zdjęć 02/18/10 05:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
File not found exception occurs when uploading file. Nie znaleziono pliku, wystąpił bład podczas ładowania pliku. 02/18/10 05:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Repository checked exception occurs when creating a smaller scale image. Repository/repozytorium sprawdzone, wystąpił bła podczas tworzenia zdjęcia w mniejszej skali 02/18/10 05:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Missing values, please make sure all required fields are entered. Brakuje wartości, sprawdż czy wyepłniłeś wszytskie wymagane pola 02/18/10 05:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic input information for image gallery Podstawowe informacje wejściowe dla galeri zdjęć 02/18/10 05:30 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image Gallery Learning Galeria Nauki 02/18/10 05:30 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number format exception occurs when parsing config property. Please set it up correctly in image tool config page. Wystąpił błąd formatu podczas analizowania konfiguracji. Proszę ustawić go prawidłowo w narzędziach obrazu konfiguracji strony 02/19/10 01:54 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Nie można pobrać domyślnej treści rekordu dla tego narzędzia 02/19/10 01:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
IOException occurs when uploading file. Błąd IO podczas przesyłania plików. 02/19/10 01:56 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
IOException occurs during image resizing. Błąd IO podczas zmiany rozmiaru plików. 02/19/10 01:56 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
The learner {0} submitted an image in a image gallery tool.\n\nThis message was send automatically, following tool''s advanced settings. Student (0) umieścił obraz w galerii zdjęć. \n\ n Wiadomość wysłana automatycznie 02/19/10 01:58 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on Next Activity, if you come back to this Image Gallery, you will not be able to share new resources. Uwaga: Po kliknięciu na \u201c Następna aktywność| u201d, po powrocie do galerii zdjęć, nie będziesz mieć możliwości podzielenia się nowymi zasobami. 02/19/10 02:00 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Prosimy poczekać na nauczyciela, aby zakończyć dodawanie zawartości do tej czynności 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image exceeds maximum file size {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Minimum: label.minimum Become a Translator!
Maximum: label.maximum Become a Translator!
No minimum label.no.minimum Become a Translator!
No maximum label.no.maximum Become a Translator!
There is a minimum required number of words in a comment is {0} warning.minimum.number.words Become a Translator!
There is an error with the minimum and/or maximum set for ratings. Please check and try again. js.warning.max.min.limit Become a Translator!
Minimum number of words label.minimum.number.words Become a Translator!
Average rating {0}/{1} votes label.average.rating Become a Translator!
Your rating {0}, average rating {1}/{2} votes label.your.rating Become a Translator!
Type your comment here then click on the green tick label.comment.textarea.tip Become a Translator!
Rating criterias label.rating.criterias Become a Translator!
Add criteria label.add.criteria Become a Translator!
Rating limitation: Minimum {0} and Maximum {1}. label.rate.limits.reminder Become a Translator!
You have rated {0} images already. label.rate.limits.topic.reminder Become a Translator!
You must rate at least {0} images. label.rate.limits.reminder.min Become a Translator!
You can only rate up to {0} images. label.rate.limits.reminder.max Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Delete image label.learning.delete.image Become a Translator!
{0} on {1} label.posted.by Become a Translator!
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Uploaded file must not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!