Module: Pixlr Tool for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Pixlr Tool
Description: A fantastic online drawing tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:19 PM
% translated: 100.0% (106 out of 106)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Pixlr Authoring Pixlr godkjenning 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Group {0}: Gruppe {0} 02/09/09 01:59 AM erik engh Become a Translator!
Page contains unsaved changes Siden inneholder endringer som ikke er lagret 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Pixlr Monitoring Pixlr kontrollmodus 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Instructions: Innstruksjoner: 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avansert 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å endre innholdet fordi en eller flere studenter har startet å denne akriviteten. 08/12/13 01:24 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Legg til bilde 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit image in Pixlr Rediger bilde i Pixlr 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Click to open full size Klikk for å åpne full størrelse 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Image successfully edited. Bildet er redigert korrekt 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Hide image from other learners Skjul bilde for andre studenter 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Notatbok instruksjoner 02/05/09 01:29 PM erik engh Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Kan ikke finne opplastingsfil {0}. 02/09/09 01:59 AM erik engh Become a Translator!
Enter the comma-separated language key values supported by Pixlr Skriv inn komma separerte språk verdier som støttes av Pixlr 02/09/09 01:59 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
pixlr pixlr 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Edit images in Pixlr image editor Rediger bilder i Pixlr bilde redigerings verktøy 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Pixlr bilde redigerings verktøy 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Pixlr bilde redigerings verktøy 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Allow learners to view other learners images Tillat studentene å se andre studenters bilder 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent til at foreleseren har ferdistillt innholdet for denne aktiviteten 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Number of Learners: Antall studenter: 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Totalt antall studenter i gruppen: 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Number of Finished Learners: Antall studenter som er ferdig: 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
OK OK 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Done Utført 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Next Neste 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Created Opprettet 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist modifisert 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Try Again Forsøk igjen 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Sessions Sesjoner 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Redo activity Gjør om aktiviteten 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Show image to other learners Vis bilde til de andre studentene 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Image hidden by instructor Bildet er skjult av foreleseren 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:54 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Original image Orginalt bilde 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du virkelig å lukke dette vinduet uten å lagre ? 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfigurasjonen er lagret korrekt. 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
When you have finished editing your image, click file/save to return to learner. Når du er ferdig med å redigere bildet, klikk på Fil/lagre for å returnere til student modus 02/05/09 12:45 PM erik engh Become a Translator!
Pixlr Image Editor Pixlr bilde redigerings verktøy 03/24/11 12:20 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edited image Rediger bilde 03/31/11 06:32 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Pixlr Activity Legg til en notatblokk på slutten av Pixlr aktiviteten 05/26/09 01:33 PM erik engh Become a Translator!
Image URL from Pixlr Bildets URL fra Pixir LDEV-2374 09/17/12 03:07 AM erik engh Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold: 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Download Last ned 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Changes saved Endringene er lagret 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
On 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
File can not be blank. File kan ikke være tom 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 02/02/09 12:49 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Skriv notat 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. MERK: En eller flere studenter ha påbegynt denne aktiviteten. Endrer du innholdet vil studentene få tilgang til forskjellig innhold. 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Tillatte fil format er: gif, png, jpg 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Pixlr with the following instructions: legg til en notatblokk å slutten av Pixlr med følgende informasjon: 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View all learners' images Se alle studentbilder 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View all Pixlr images Se alle Pixlr bilder 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
No images to display as no learners have edited their images yet. Ingen bilder kan vises fordi studentene ikke har begynt redigeringen av sine bilder 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 02/08/09 04:18 AM erik engh Become a Translator!
Image upload failed, please check your image file and try again. Opplasting av bilde var mislykket, venligst kontroller bilde og forsøk igjen. 02/08/09 04:22 AM erik engh Become a Translator!
Image not available, either it has not yet been edited or it has been deleted. Bilde er ikke tilgjengelig, enten er det ennå ikke redigert eller det er slettet 02/08/09 04:22 AM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Merk: Etter at du har klikket på "Neste aktivitet" og deretter kommer tilbake til denne Pixlr aktiviteten, så vil du ikke kunne fortsette å redigere bilde ditt. 02/08/09 03:02 PM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "View All Pixlr Images" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Merk: Etter at du har klikket på "Se alle Pixlr bilder" og deretter kommer tilbake til denne Pixlr aktiviteten, så vil du ikke kunne fortsette å redigere bilde ditt 02/08/09 03:02 PM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow image edits after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your image but not edit it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke kan redigere bilder etter at du er ferdig. Når du kommer tilbake til denne aktiviteten, får du se bildene, men ikke redigere disse. 02/08/09 03:02 PM erik engh Become a Translator!
There was an error retrieving the image from pixlr.com, please contact the system administrator. Det oppsto en feil når bilde skulle hentes fra Pixlr.com, vennligst kontakt systemadministrator 02/08/09 03:02 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: There was an error processing the form, please make sure the input text is in comma-separated format: xx,yy,zz Det oppsto en feil ved prossesering av skjemaet, vennligst kontroller at teksten som gis inn er komma separert: xx, yy, zz 02/08/09 03:02 PM erik engh Become a Translator!
Pixlr Admin Pixlr administrasjon 08/30/09 11:44 PM erik engh Become a Translator!
Back to Maintain LAMS Returner for å vedlikeholde LAMS 08/30/09 11:44 PM erik engh Become a Translator!
No notebook entry has been added. Ingen notat fra notatbok er lagt til. LDEV-3433 03/06/16 03:48 PM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ingen status tilgjengelig for dette verktøyet. 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Image options Bildealternativer LDEV-3860 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3860 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size of {0} Opplastet fil overskrider maksimal filstørrelse på:{0} LDEV-4237 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} Opplastet fil må ikke være kjørbar og ikke overskride dfilstørrelse på: {0} LDEV-4237 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:45 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:45 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:45 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations