Module: Pixlr Tool for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Pixlr Tool
Description: A fantastic online drawing tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:19 PM
% translated: 87.73% (93 out of 106)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Edit images in Pixlr image editor Pixlr image editörü ile imajları düzenle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Pixlr imaj düzenleme aracı 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Pixlr imaj düzenleme aracı 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Authoring Pixlr yazarı 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Basic Basit 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Advanced İleri seviye 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Title: Başlık 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Content: İçerik 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Lock when finished bittiği zaman kilitle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Download indir 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Changes saved değişiklikler kaydedildi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Page contains unsaved changes sayfa kaydedilmemiş değişiklikler içeriyor 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Image Editor Pixlr imaj düzenleyicisi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Monitoring Pixlr izleme 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Summary Toplam 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Edit Activity düzenleme aktivitesi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Statistics istatistikler 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Summary toplam 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Statistics istatistikler 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Edit Activity düzenleme aktivitesi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Group {0}: Grup {0}: 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Number of Learners: Öğrenci adedi : 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Gruptaki toplam öğrenci adedi: 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Number of Finished Learners: Bitirmiş öğrenciler : 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
There is no summary available for this tool. bu araç için toplam mevcut değil. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
View Görünüm 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Geçersiz 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Learner Öğrenci 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Defter girdisi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Cancel İptal 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
OK Tamam 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Done Tamamlandı 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Save Kaydet 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Next İleri 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Save Kaydet 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Cancel İptal 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Created Eklendi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Last modified Son güncelleme 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Notebook entry Defter girdisi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Try Again Tekrar deneyin 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Next Activity Sonraki aktivite 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Instructions Talimatlar 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Instructions: Talimatlar 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
On 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Off Kapat 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Resim ekle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Kabul edilen dosya formatları : gif,png,jpg 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
File can not be blank. Dosya boş olamaz 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Could not find upload file {0}. yüklenmiş {0} dosyası bulunamadı. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Image upload failed, please check your image file and try again. Resim dosyası yüklenemedi lütfen kontrol edip tekrar deneyin. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Remove Sil 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Edit image in Pixlr Pixlr ile resim düzenle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Click to open full size Tam ekran görmek için tıklayınız. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Continue İlerle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Edit Düzenle 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: View all learners' images Tüm öğrencilerin resimlerini gör 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: View all Pixlr images tüm Pixlr resimlerini gör 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Redo activity Aktiviteyi geri al 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Refresh Yenile 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Image successfully edited. Resim başarılı bir şekilde düzenlendi. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Close Kapat 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Learner Öğrenci 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Edited image Güncellenmiş resim 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Show image to other learners diğer öğrencilere resim göster 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Image hidden by instructor resim öğretmen tarafından kapatıldı 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Sessions Oturum 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Original image Orjinal resim 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Kaydetmeden kapatmak istediğinizden eminmisiniz. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Configuration successfully saved. Ayarlar başarılı bir şekilde kaydedildi 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Pixlr Admin Pixlr Yönetim 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
Back to Maintain LAMS LAMS a geri dön. 02/04/10 03:02 AM Serkan TURNA Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. İçeriğin değiştirilmesine izin verilmedi, çünkü bir veya daha fazla öğreci bu etkinliği çalışmaktadır. 03/02/11 02:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Allow learners to view other learners images Öğrencilere diğer öğrencilerin resimlerini görme izni ver 03/02/11 03:13 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Lütfen öğretmenin etkinliğin içeriğini tamamlamasını bekleyin 03/02/11 03:13 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir veya daha fazla kullanıcı bu etkinliği kullanmaktadır. Bu içeriği değiştirmeniz kullancıların farklı bilgi almasına sebep olabilir. 03/02/11 03:25 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Not: "Sonraki Etkinlik"i tıkladıktan sonra bu Pixlr etkinliğine geri gelirseniz, resminizi düzenlemeye devam edemezsiniz. 03/02/11 03:25 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Note: After you click on "View All Pixlr Images" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Not: "Tüm Pixlr Resimlerini Gör"ü tıkladıktan sonra bu Pixlr etkinliğine geri gelirseniz, resminizi düzenlemeye devam edemezsiniz. 03/02/11 03:25 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow image edits after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your image but not edit it. Eğitmen siz etkinliği bitirdikten sonra resmi değiştirmenize izn vermeyecek şekilde ayarladı. Bu etkinliğe geri geldiğinizde resmi görebileceksiniz ama düzenleyemeyeceksiniz. 03/02/11 03:46 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Pixlr with the following instructions: Şu yönlendirmeyle Pixlr'in sonuna bir not defteri ekle: 03/02/11 03:46 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
No images to display as no learners have edited their images yet. Hiç bir öğrenci resmini düzenlemediği için gösterecek resim yok. 03/02/11 03:46 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
There was an error retrieving the image from pixlr.com, please contact the system administrator. Resmi pixlr.com'dan almaya çalışırken bir hata oluştu, lütfen sistem yöneticinizle görüşün. 03/02/11 03:49 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notdefteri Girişi 03/02/11 03:49 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Hide image from other learners Resmi diğer öğrencilerden gizle 03/02/11 03:49 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Notebook instructions Notdefteri yönlendirmeleri 03/02/11 03:50 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Image not available, either it has not yet been edited or it has been deleted. Resime erişilemiyor, resim ya henüz düzenlenmedi veya silindi. 03/02/11 04:01 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
Enter the comma-separated language key values supported by Pixlr Pixlr tarafından desteklenen virgül ile ayrılmış dil anahtar değerleri girin 03/02/11 04:01 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: There was an error processing the form, please make sure the input text is in comma-separated format: xx,yy,zz Formun çalıştırılmasında bir sorun oluştu, lütfen girilen metnin virgül ile ayrılmış biçimde olduğundan emin olun: xx,yy,zz 03/02/11 04:01 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
When you have finished editing your image, click file/save to return to learner. Resminizi düzenlemeyi bitirdikten sonra, dosya/kaydet'i tıklayarak öğrenciye geri dönün. 03/02/11 04:01 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Pixlr Activity Pixlr Etkinliği'nin sonuna not defteri ekle 03/02/11 04:01 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!
pixlr pixlr 03/06/11 02:15 PM Selçuk Özdemir Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size of {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Image URL from Pixlr output.desc.image.url.definition.pixlr Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!