Module: Pixlr Tool for Polish Poland

Module Information

Module Name: Pixlr Tool
Description: A fantastic online drawing tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 01/30/09 06:19 PM
% translated: 79.24% (84 out of 106)

Translated Labels

English Polish Translation Dev task Last updated By Action
Close Zamknij 12/20/09 05:28 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edited image Edytuj obraz 12/20/09 05:28 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Image hidden by instructor Obraz schowany przez nauczyciela 12/20/09 05:28 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Zmiana zawartości nie jest możliwa dopóki jeden lub więcej studentów uczestniczy w tej aktywności. 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Warning: One or more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Ostrzeżenie: jeden lub więcej studentów rozpoczęło tę aktywność. Zmiana zawartości spowoduje ze studenci otrzymają różne informacje. 01/05/10 09:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Czy chcesz opuścić stronę bez zachowania zmian? 12/20/09 05:28 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Configuration successfully saved. Konfiguracja zapisana. 12/20/09 05:28 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Title: Tytuł 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Could not find upload file {0}. Nie można odnaleźć załadowanego zdjęcia:{0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Group {0}: Grupa {0} 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image upload failed, please check your image file and try again. Nie powidiodło się załadowanie zdjęcia. Proszę sprawdzić zdjęcie i spróbować ponownie. 12/16/09 07:42 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Czekaj na nauczyciela aby zakończyć na tym etapie 02/19/10 03:55 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Show image to other learners Pokaż zdjecie innym studentom 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Basic Podstawowy 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of Learners: Liczba studentów: 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Total Number of Learners in Group: Całkowita liczba studentów w grupie 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Number of Finished Learners: Liczba studentów, którzy zakończyli 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View all learners' images Podgląd wszystkich obrazów studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Learner Student 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Hide image from other learners Ujryj obraz przed innymi studentami 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
When you have finished editing your image, click file/save to return to learner. Jeśli zakończyłeś edycję obrazu, naciśnij plik/zachowaj aby powrócić do studenta. 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allow learners to view other learners images Zezwól studentom na przeglądanie zdjęć innych studentów 01/05/10 09:45 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Advanced Zaawansowany 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Download Pobierz 12/15/09 11:26 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Changes saved Zachowaj zmiany 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Page contains unsaved changes Strona zawiera niezachowane zmiany 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Statistics Statystyki 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Activity Edytuj czynność 12/20/09 05:26 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
OK ok 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at the end of Pixlr Activity Wpis do notatnika po zakończeniu modułu narzędzia PIXLR 12/20/09 05:21 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Instructions: Instrukcje 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook instructions Notatnik wskazówki 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Pixlr with the following instructions: Wpis do notatnika po zakończeniu modułu narzędzia PIXLR według następujących instrukcji: 12/25/09 12:20 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow image edits after you have finished it. As you are returning to this activity, you are able to see your image but not edit it. Instruktor nie zezwala na dokonywanie zmian po zakończeniu tej czynności. Możesz oglądać wszystkie zdjęcia, ale nie wolno ich już zmieniać. 02/19/10 04:04 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Remove Usuń 12/16/09 07:19 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Nie mapodsumowania dla tego narzędzia 01/04/10 03:49 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Summary Podsumowanie 12/20/09 04:34 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Komentarz 01/05/10 09:50 AM Monika Tomczyk Become a Translator!
Done Gotowe 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Następne 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
pixlr pixlr 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit images in Pixlr image editor Edytuj zdjęcie w edytorze zdjęć Pixlr 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Narzędzie Pixlr do edycji zdjęć 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Pixlr Pixlr 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Pixlr image editing tool Pixlr edytor zdjęć 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Content: Zawartość: 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Lock when finished Zablokuj kiedy skończysz 02/05/10 03:27 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Save Zachowaj 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Cancel Skasuj 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Created Zrobione 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Last modified Ostatnia modyfikacja 02/05/10 03:29 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Refresh Odśwież 02/05/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image successfully edited. Edycja zdjęcia powiodła się 02/05/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Sessions Sesje 02/05/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Original image Zdjęcie oryginalne 02/05/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Image not available, either it has not yet been edited or it has been deleted. Zdjęcie niedostępne, albo nie zostało jeszcze zmienione, albo zostało skasowane. 02/05/10 03:33 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
View Podgląd 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Niedostępne 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Try Again Spróbuj ponownie 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Next Activity Następna czynność 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Ustawienia zaawansowane 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Add image Dodaj Obraz 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Click to open full size Kliknij aby otoworzyć obraz w pełnym rozmiarze 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Continue Kontynuuj 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Edit Edytuj 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Pixlr Admin Administrator Pixlr 02/05/10 03:36 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
On Włączone 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Off Wyłączone 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Allowed file formats: gif, png, jpg Dozwolone formaty: gif, png, jpg 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
File can not be blank. Pole nie może być puste. 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Edit image in Pixlr Edytuj Obraz w Pixlr 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: View all Pixlr images Zobacz wszystkie obrazy Pixlr 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
Back to Maintain LAMS Powrót do strony głównej LAMS 02/05/10 03:39 PM Monika Tomczyk Become a Translator!
*** UPDATED: Redo activity Cofnij 02/19/10 03:52 AM Monika Tomczyk Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Image options label.image.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Uploaded file exceeded maximum size of {0} errors.maxfilesize Become a Translator!
Uploaded file must not be executable and not exceed size of {0} label.upload.info Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Pixlr Authoring Pagetitle authoring Become a Translator!
Pixlr Image Editor Pagetitle learning Become a Translator!
Pixlr Monitoring Pagetitle monitoring Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Message warnlockonfinish Become a Translator!
Note: After you click on "View All Pixlr Images" and you come back to this Pixlr activity, you won't be able to continue editing your image. Message warnlockonfinishviewall Become a Translator!
No images to display as no learners have edited their images yet. Message imagelistempty Become a Translator!
There was an error retrieving the image from pixlr.com, please contact the system administrator. Error retreiving image Become a Translator!
Enter the comma-separated language key values supported by Pixlr Admin pixlrlanguagecsv Become a Translator!
There was an error processing the form, please make sure the input text is in comma-separated format: xx,yy,zz Admin formerror Become a Translator!
Image URL from Pixlr output.desc.image.url.definition.pixlr Become a Translator!
No notebook entry has been added. message.no.reflection.available Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!