Module: Multiple Choice Questions for Dutch Belgium

Module Information

Module Name: Multiple Choice Questions
Description: Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores.
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 04/01/06 01:35 AM
% translated: 57.72% (142 out of 246)

Translated Labels

English Dutch Translation Dev task Last updated By Action
*** UPDATED: All correct Helemaal goed 03/07/08 08:27 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Not all correct Niet helemaal goed 03/07/08 08:27 AM Rob Joris Become a Translator!
Multiple Choice Meerkeuzevraag 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Creates automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Can provide feedback and scores. Creëert geautomatiseerde beoordelingvragen. b.v. Meerkeuzevragen en waar/niet-waar vragen. Kan terugkoppeling en scores geven. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Learner answers a series of automated assessment questions. e.g. Multiple choice and true/false questions. Optional features include feedback on each question and scoring. Questions are weighted for scoring. De leerling antwoordt een reeks van geautomatiseerde beoordelingvragen b.v. meerkeuze- en ware/niet-waar vragen. Optioneel bsetaat de mogelijkheid omvatten terugkoppeling en waardering voor elke vraag in te stellen. Per vraag kan aanvullend een weging worden ingesteld. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Multiple Choice Tool Meerkeuzevraag 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Tool for learners to answer a series of automated assessment questions. Omgeving waar de leerlingen een serie geautomatiseerde beoordelingsvragen kunnen beantwoorden 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
MCQ MKV 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Basic Basis 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Advanced Uitgebreid 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Summary Samenvatting 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Stats Statistieken 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity Activiteit bewerken 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
MCQ Authoring MKV 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
MCQ Learning MKV leren 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
MCQ Monitoring MKV monitoring 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Title Titel 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions Instructies 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Questions Vragen 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Wil je dit venster sluiten zonder te bewaren ? 08/06/06 08:10 AM Rob Joris Become a Translator!
MCQ Summary MKV Samenvatting 08/06/06 08:11 AM Rob Joris Become a Translator!
Stats Statistieken 08/06/06 08:20 AM Rob Joris Become a Translator!
Response Antwoord 08/06/06 08:27 AM Rob Joris Become a Translator!
Answers: Antwoorden : 08/06/06 08:27 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Add new question Voeg een nieuwe vraag toe 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Down Onder 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Add New Voeg toe 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Add New Voeg toe 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answers: Mogelijke antwoorden 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: You can only proceed to the activity after you have reached the passing mark Beantwoord de vragen tot U het drempelniveau bereikt 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Summary of responses Vorige antwoorden 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Top mark: Hoogste score: 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Average mark: gemiddelde score 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Lowest mark: laagste score: 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Total users count: Totaal aantal gebruikers: 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Mark: Score: 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Redo questions Beantwoord de vragen opnieuw 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
View Bekijk 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Klaar 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Submit Bevestig 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Continue Doorgaan 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Correct? Correct ? 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Question Vraag 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Question Vraag 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Pass mark drempelwaarde 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Allow retries Sta herkansing toe 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Correct Correct 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
out of van 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Save Bewaar 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Cancel Annuleren 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Please address the following issues before submit.
Bekijk volgende problemen alvorens te verzenden 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can not be empty. Corrigeer a.u.b.: De drempelwaarde kan niet leeg zijn. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Please correct this: There must be at least one candidate answer. Corrigeer a.u.b.: Er moet ten minste één mogelijk antwoord zijn. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Pass mark can only be an integer. Corrigeer a.u.b.: De drempelwaarde kan enkel een geheel getal zijn. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
An error occurred: The file is not viewable yet. Please save all the content first and check back. Er is een fout opgetreden : Het bestand kan nog niet worden bekeken. Bewaar eerst alle inhoud en probeer opnieuw. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please correct this: Under "Instructions", the file(name) to upload can not be empty. Corrigeer a.u.b. Onder "Instructies", de naam van het op te laden bestand kan niet leeg zijn. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Please note: The questions with no candidate answers have been automatically removed for you. Please check total question weight. Opmerking : Vragen zonder mogelijke antwoorden zijn automatisch verwijderd. Controleer de totaalweging. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Please correct this: Candidate answers can not be empty. Corrigeer a.u.b.: Mogelijke antwoorden mogen niet leeg zijn. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Please correct this: The passmark can not be greater than 100% Corrigeer a.u.b.: De drempelwaarde kan niet meer zijn dan 100% 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
The question text can not be modified in this screen since it has options attached . Please use the "Options" button to edit the question text. De vraagtekst kan niet worden aangepast in dit scherm omdat er opties zijn ingeschakeld. Klik op "Opties" om deze vraag te bewerken. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
The question can not be removed since one or more of the question texts has been modified. Please try again without any text modifications. Deze vraag kan niet verwijderd worden omdat één of meedere vraagtekst(en) werden gewijzigd. Probeer opnieuw zonder tekstwijzigingen. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
Can not continue. Please select the correct answer and click "Done". Onmogelijk om verder te gaan. Selecteer het juiste antwoord en klik op "Klaar". 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: The content has been locked since it is being used by one mor more learners.
The modification of the content is not allowed.
De inhoud is vergrendeld omdat hij in gebruik is door één of meer deelnemer(s). Het wijzigen van de inhoud is niet toegelaten. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: modification of the content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Wijzigen van de inhoud niet toegelaten omdat deze activiteit wordt uitgevoerd door één of meer leerlingen. 08/06/06 08:07 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Question feedback Feedback 08/06/06 08:09 AM Rob Joris Become a Translator!
Try again Probeer opnieuw. 08/06/06 08:10 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Passing mark Drempelwaarde 08/06/06 08:11 AM Rob Joris Become a Translator!
Correct Correct 08/06/06 08:12 AM Rob Joris Become a Translator!
Total count of all learners: Totaal leerlingaantal : 08/06/06 08:16 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Select group: Selecteer groep 08/06/06 08:19 AM Rob Joris Become a Translator!
Update Bijwerken 08/06/06 08:19 AM Rob Joris Become a Translator!
Summary Samenvatting 08/06/06 08:20 AM Rob Joris Become a Translator!
Group Groep 08/06/06 08:20 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: As you have not achieved the passing mark, you have to try the questions again. Uw score is onvoldoende om te eindigen. Begin opnieuw. 08/06/06 08:09 AM Rob Joris Become a Translator!
Responses are no more allowed. Please finish. Geen verdere antwoorden meer toegelaten Beëindig a.u.b. 08/06/06 08:13 AM Rob Joris Become a Translator!
Learner Leerling 08/06/06 08:13 AM Rob Joris Become a Translator!
All Groups: Alle groepen : 08/06/06 08:16 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Bewerken 08/06/06 08:19 AM Rob Joris Become a Translator!
Edit Activity Activiteit bewerken 08/06/06 08:20 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Next Activity Einde 08/06/06 08:27 AM Rob Joris Become a Translator!
Response Antwoord 08/07/06 02:16 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Poging Datum/Tijd 08/07/06 02:17 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Summary report is not available since no learners attempted the activity yet. Samenvattend rapport is niet beschikbaar omdat nog geen enkele gebruiker deze activiteit uitvoerde. 08/07/06 02:22 AM Rob Joris Become a Translator!
User Gebruiker 08/07/06 02:23 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt date Poging Datum/Tijd 08/07/06 02:23 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Wacht tot de leraar de inhoud van deze activiteit vervolledigt. 08/07/06 02:27 AM Rob Joris Become a Translator!
Removes candidate answer Verwijder mogelijk antwoord 08/11/06 05:36 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Down Naar onder verplaatsen 08/11/06 05:37 AM Rob Joris Become a Translator!
*** UPDATED: Up Naar boven verplaatsen 08/11/06 05:37 AM Rob Joris Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Mogelijke antwoorden bewerken 08/11/06 05:38 AM Rob Joris Become a Translator!
Removes question Verwijder vraag 08/11/06 05:36 AM Rob Joris Become a Translator!
Close Sluiten 07/13/07 01:00 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: View notebook entries Reflectie/Reactie bekijken 07/13/07 01:00 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Moves candidate answer up Verschuift het antwoord van de kandidaat omhoog 07/13/07 01:00 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Moves candidate answer down Verschuift het antwoord van de kandidaat omlaag 07/13/07 01:01 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Enables editing of candidate answers Maakt het mogelijk de antwoorden van de kandidaat te wijzigen 07/13/07 01:01 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Deletes question Vragen verwijderen 07/13/07 01:01 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
mark(s) Cijfer(s) 07/13/07 01:01 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add Toevoegen 07/13/07 01:02 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add answer Kandidaat toevoegen 07/13/07 01:02 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Finished Session Count: Aantal afgesloten sessies: 07/13/07 01:02 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Enables editing of question Maakt het mogelijk de vraag aan te passen 07/13/07 01:02 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Feedback: Feedback: 07/13/07 01:03 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Reflectie/Reactie 07/13/07 01:03 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Edit question Vraag wijzigen 07/13/07 01:03 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Reflecties/Reacties 07/13/07 01:03 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Group's top and average marks De beste en gemiddelde cijfers van de groep 07/13/07 01:04 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Continue Doorgaan 07/13/07 01:04 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please fix this: There must be one and only one correct candidate answer. Verbeter aub: er is minimaal en maximaal 1 kandidaat antwoord toegestaan 07/13/07 01:05 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No questions submitted. Please add at least one question. Er zijn geen vragen toegevoegd. Voeg aub minimaal 1 vraag toe. 07/13/07 01:05 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: There are duplicate question entries. Verbeter aub: er zijn dubbele vragen geconstateerd. 07/13/07 01:06 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Question text can not be blank. Verbeter aub: de vraagtekst mag niet leeg zijn. 07/13/07 01:06 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add question Vraag maken 07/13/07 01:07 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
This question is worth De vraagwaarde is 07/13/07 01:07 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please be informed that the first candidate answer has been selected for you. Het eerste kandidaat-antwoord is voor u geselecteerd. 07/13/07 01:08 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learner's answers: Antwoorden van leerlingen: 07/13/07 12:57 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
One question per page 1 vraag per pagina 07/13/07 12:58 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: This activity is not being done on the computer. Please see your instructor for details. Dit is ingesteld om offline te worden uitgevoerd. Vraag je leraar om details. 07/13/07 12:59 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Questions Vragen 07/13/07 01:08 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please fix this: There must be 1 correct candidate answer out of at least 2 candidate answers. Verbeter aub: er moet 1 goed kandidaat antwoord zijn van minimaal 2 kandiaat antwoorden. 07/13/07 01:09 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Marks Cijfers 07/13/07 01:10 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Title: Titel: 07/13/07 01:10 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learner marks Cijfers van leerlingen 07/13/07 01:11 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Total Totaal 07/13/07 01:11 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Candidate answer Kandidaat antwoord 07/13/07 01:12 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Instructions: Instructies: 07/13/07 01:12 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Present answers in randomized order Antwoorden in willekeurige volgorde tonen 07/13/07 01:12 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Show top and average mark Laat de beste en gemiddelde cijfers van de groep zien 07/13/07 01:12 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
The candidate answer can not be removed since there must be at least 2 candidate answers. Het kandidaat antwoord kan niet worden verwijderd, omdat er minimaal 2 kandidaat antwoorden moeten zijn. 07/13/07 01:13 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please fix this: There must be at least 2 candidate answers. Verbeter aub: er moeten minimaal 2 kandiaat antwoorden zijn. 07/13/07 01:13 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Final attempt: Laatste poging: 07/13/07 01:13 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Attempt count: Pogingen-teller: 07/13/07 01:14 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
No notebook available Geen kladblok beschikbaar 07/13/07 01:14 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Please fix this: Candidate answer text can not be blank. Verbeter aub: kandidaat antwoord mag niet leeg zijn. 07/13/07 01:15 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of MCQ with the following instructions: Voeg kladblok toe aan het eind van MCQ met de volgende instructies: 07/13/07 01:15 PM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Total marks Totaal-cijfer van de student 12/10/07 01:08 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: All answers correct Student heeft alle antwoorden juist 12/10/07 01:08 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Yes Ja 12/10/07 01:07 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Display correct answers, score and feedback after last question Antwoorden tonen na laatste vraag 12/10/07 01:09 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are able to see the answers for the questions. Studenten kunnen de antwoorden voor alle vragen zien. 12/10/07 01:09 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
*** UPDATED: Learners are not able to see answers, scores or feedback for the questions Studenten kunnen de antwoorden van de vragen NIET zien 12/10/07 01:10 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the answers now? Wilt u dat studenten de antwoorden op de vragen kunnen zien? 12/10/07 01:10 AM Raoul Teeuwen Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Tool output label.tool.output Become a Translator!
Tool output has changed label.tool.output.has.been.changed Become a Translator!
Operation failed label.operation.failed Become a Translator!
Select at least one answer for each of the questions. answers.submitted.none Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Marks file downloaded. label.summary.downloaded Become a Translator!
Please correct this: Correct answer cannot be blank. error.correct.answer.blank Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Export marks label.monitoring.downloadMarks.button Become a Translator!
Question {0} (mark: {1}) label.monitoring.downloadMarks.question.mark Become a Translator!
Username label.monitoring.downloadMarks.username Become a Translator!
An error occurred while preparing the marks spreadsheet for download. Error monitoring spreadsheet download Become a Translator!
Notebook instructions monitor.summary.td.notebookInstructions Become a Translator!
On label.on Become a Translator!
Off label.off Become a Translator!
Advanced settings monitor.summary.th.advancedSettings Become a Translator!
Add a notebook at the end of MCQ monitor.summary.td.addNotebook Become a Translator!
In question {0} correct answer cannot be blank. error.pedagogical.planner.empty.answer.selected Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to answer questions after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
The instructor has set a restriction to this activity from {0} onwards. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Please, wait while somebody will become a group leader. label.waiting.for.leader Become a Translator!
Other learners participating in current group: label.users.from.group Become a Translator!
Use leaders from Select Leader tool label.use.select.leader.tool.output Become a Translator!
Group leader: {0} label.group.leader Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Prefix sequential letters for each answer label.prefix.sequential.letters.for.each.answer Become a Translator!
Report by question label.report.by.question Become a Translator!
Report by learner label.report.by.student Become a Translator!
Import IMS QTI label.authoring.import.qti Become a Translator!
N/A label.not.available Become a Translator!
Legend label.legend Become a Translator!
*- Denotes the correct answer label.denotes.correct.answer Become a Translator!
Correct answer label.correct.answer Become a Translator!
Average label.ave Become a Translator!
Class mean label.class.mean Become a Translator!
Median label.median Become a Translator!
Draft autosaved label.learning.draft.autosaved Become a Translator!
Name label.monitoring.summary.user.name Become a Translator!
Total label.monitoring.summary.total Become a Translator!
Learner summary label.monitoring.summary.learner.summary Become a Translator!
Response label.monitoring.user.summary.response Become a Translator!
Grade label.monitoring.user.summary.grade Become a Translator!
Group leader's option is enabled label.info.use.select.leader.outputs Become a Translator!
Group leader label.monitoring.group.leader Become a Translator!
Export IMS QTI label.authoring.export.qti Become a Translator!
Select leader label.select.leader Become a Translator!
Question options label.question.options Become a Translator!
Error label.error Become a Translator!
There was an error loading the grid. If this problem persists, please contact your system administrator. error.loaderror Become a Translator!
OK label.ok Become a Translator!
Learners label.number.learners Become a Translator!
Number of groups finished label.number.groups.finished Become a Translator!
In the graph(s) below, click on a bar in the graph and then use your mouse wheel to zoom in and out of the graph. Once you zoom in, the grey selection in the bottom graph can be dragged left or right to show a different set of marks. label.graph.help Become a Translator!
Lowest mark label.lowest.mark Become a Translator!
Highest mark label.highest.mark Become a Translator!
Number of learners in mark range label.number.learners.in.mark.range Become a Translator!
Number of groups in mark range label.number.groups.in.mark.range Become a Translator!
Average mark label.average.mark Become a Translator!
Learners are not able to see the feedback for the questions label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly1 Become a Translator!
Do you want to allow learners to see the feedback now? label.monitoring.noDisplayFeedbackOnly2 Become a Translator!
Warning: if you edit and modify a question or change an answer that when a student has already answer, the marks will be recalculated based on the changes. message.monitoring.edit.activity.warning Become a Translator!
Enable confidence level label.enable.confidence.levels Become a Translator!
How confident are you of your answer? label.confidence Become a Translator!
Confidence label.what.is.your.confidence.level Become a Translator!
iRA Questions & Marks label.ira.questions.marks Become a Translator!
Attendance label.attendance Become a Translator!
Show students' choices label.show.students.choices Become a Translator!
Hide students' choices label.hide.students.choices Become a Translator!
Print label.print Become a Translator!
Excel export label.excel.export Become a Translator!
Display only the feedback and not the answers or score label.displayFeedbackOnly Become a Translator!
Do not display answers, score or feedback label.displayNoAnswersOrFeedback Become a Translator!
Learners are able to see the feedback but no answers or scores for the questions. label.monitoring.yesDisplayFeedbackOnly Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
This will delete all existing marks for this activity. Are you sure? warn.tool.output.change.none Become a Translator!
No score output.desc.none Become a Translator!
Attention: while you edit this activity, students don't have access to it. You must save your changes, so students can re-attempt this activity again. label.edit.in.monitor.warning Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!
The question in Question Bank will be updated message.qb.modified.update Become a Translator!
A new version of the question will be created in Question Bank message.qb.modified.version Become a Translator!
A new question will be created in Question Bank message.qb.modified.new Become a Translator!
Question indexes label.qb.stats Become a Translator!
Test participant count label.qb.participant.count Become a Translator!
Difficulty index label.qb.difficulty.index Become a Translator!
Discrimination index label.qb.discrimination.index Become a Translator!
Point biserial label.qb.point.biserial Become a Translator!
Multiple Choice Settings admin.page.title Become a Translator!
Configuration successfully saved. admin.success Become a Translator!
Return to maintain LAMS admin.return Become a Translator!
Save admin.button.save Become a Translator!
Hide question titles for learners admin.hide.titles Become a Translator!
Question bank label.question.bank Become a Translator!
Question title label.title Become a Translator!