Module: Wiki for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Wiki
Description: Wiki Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/14/08 09:18 AM
% translated: 100.0% (150 out of 150)

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Subscribe Abonnere 03/25/11 05:18 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 03:01 PM erik engh Become a Translator!
Title cannot contain any of these characters ^, <, >, #, (, ), \, |, ', ", {, }, ` En tittel kan ikke inneholde noen av disse tegnene: ^, <, >, #, (, ), \, |, ', ", {, }, ` LDEV-3208 04/18/14 03:01 PM erik engh Become a Translator!
LAMS Wiki page has been edited by {0}. LAMS Wiki sider er redigert av {0}. 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
Number of page edits Antall sider som er redigert 07/11/13 02:20 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki sessions Wiki sesjoner 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Det er ikke tilgjeneglig noen status for dette verktøyet. 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Deadline has been removed Fristen er fjernet LDEV-3669 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline Frist LDEV-3669 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
Deadline has been set En frist er satt LDEV-3669 07/09/17 11:07 PM erik engh Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. Foreleseren har satt en frist til {0}. Etter denne tiden vil aktiviteten ikke være tilgjengelig LDEV-3669 07/09/17 11:11 PM erik engh Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Du har ikke skrevet noe. Er dette riktig ? 11/17/08 05:07 PM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Wiki, you won't be able to continue editing. Merk ! Etter at du har klikket på Neste Aktivitet og du kommer tilbake til denne Wiki, så kan du ikke fortsette med redigering. 11/17/08 05:07 PM erik engh Become a Translator!
This page has been set to locked by your instructor, so you cannot edit it. Denne siden er låst av foreleseren og du kan ikke redigere denne. 11/17/08 05:07 PM erik engh Become a Translator!
Refresh the page to get the current content Frisk opp siden for å vise det aktuelle innholdet. 11/17/08 05:07 PM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to delete this Wiki page? This action cannot be undone. Er du sikker på at du vil fjerne denne Wiki siden ? Dette valget kan ikke endres. 11/17/08 05:07 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Antall studenter 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Options Alternativer LDEV-3871 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Skriv notat 11/18/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
Notebook entry Skriv notat 11/18/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetsslutt LDEV-3871 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Compare current version to this version Samenlign den gyldige versjon med denne versjon 11/18/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
Comparing versions {0} Sammenlign versjoner {0} 11/18/08 01:15 AM erik engh Become a Translator!
You have reached the maximum number of edits for this Wiki activity so it has been locked. Du har nådd maksimalt antall redigeringer som kan gjøres for denne Wiki og denne er derfor låst. 11/18/08 01:21 AM erik engh Become a Translator!
There are no sessions running yet for this Wiki. Det er ingen sesjoner som er aktive enda for denne Wiki. 11/18/08 01:21 AM erik engh Become a Translator!
A Wiki page has been edited by {0} for {1}. To see the page, go to {2} En Wiki side er blitt redigert av{0} for {1}. For å se siden, gå til {2} 11/18/08 01:21 AM erik engh Become a Translator!
A Wiki page has been added by {0} for {1}. To see the page, go to {2} En Wiki side er blitt lagt til av {0} for {1}. For å se siden, gå til {2}. 11/18/08 01:21 AM erik engh Become a Translator!
A Wiki page has been removed by {0} for {1}. To see the Wiki, go to {2} En Wiki side har blitt fjernet av {0} for {1}. For å se på Wiki, gå til {2}. 11/18/08 01:21 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow editing after you have finished it. As you are returning to this Wiki, you are able to see your Wiki but not allowed to edit it. Foreleseren har satt opp denne aktiviteten slik at du ikke kan redigere innholdet etter at du er ferdig. Kommer du tilbake til denne Wiki så kan du se innholdet, men ikke redigere dette. 11/18/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
Note: You have not yet reached the required number of edits, you must complete {0} edits before continuing to the next activity. Merk: Du har enda ikke nådd maksimalt antall redigereinger som skal utføres, du må gjøre ytligere {0} redigeringer før du kan fortsette til neste aktivitet. 11/18/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
Note: You are only allowed to do {0} more edits before this Wiki will be locked. After that you wont be able to continue editing. Merk: Du har kun tillatelse til å utføre {0} redigeringer før denne Wiki låses. Etter dette får du ikke utført redigeringer. 11/18/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
{0} to notifications by email each time the Wiki is edited. {0} meldinger via e-post hver gang Wiki redigeres. 11/18/08 01:25 AM erik engh Become a Translator!
Notifications Meldinger LDEV-3871 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Date/time: Dato/tid LDEV-3669 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Remove restriction Fjern begrensninger LDEV-3669 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Merk ! En eller flere studenter har begynt på denne aktiviteten. Hvis du endrer innholdet vil studentene motta forskjellig innhold. 04/15/12 10:55 AM erik engh Become a Translator!
Maximum edits must be larger or equal to minimum. Maksimalt antall redigeringer må være mer enn eller lik minimum 04/06/11 06:19 AM erik engh Become a Translator!
Number of pages added Antall sider som er lagt til 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
wiki wiki 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki tool for creating wiki pages Wiki verktøy for å lage wiki sider 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki Wiki 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki tool Wiki verktøy 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki Wiki 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki tool Wiki verktøy 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Title: Tittel: 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Content: Innhold: 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to create new Wiki pages Tillat studentene å lage nye Wiki sider 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to insert external links into Wiki Tillat studentene å koble ekstrne linker til Wiki sidene 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Allow learners to attach images to Wiki Tillat studentene å koble bilder til Wiki sidene 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Minimum: Minimum: 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Maximum: Maksimum: 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
No minimum Intet minimum 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
No maximum ntet maksimum 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Changes saved Endringene er lagret 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki Wiki 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners: Antall studenter: 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Learner Student 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
OK OK 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Done Utført 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Next Neste 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Created Utført 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Last modified Sist endret 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vil du lukke dette vinduet uten å lagre ? 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Forsøk igjen 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Neste aktivitet 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Add Legg til 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Add a new Wiki page to this Wiki Legg til en ny Wiki side til denne Wiki 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Remove Fjern 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Remove this Wiki page Fjern denne Wiki siden 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki pages Wiki sider 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Save changes Lagre endringer 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
History Historie 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Version Versjon 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit date Rediger dato 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit by Redigert av 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Compare Sammenlign 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Added lines Linjer som er lagt til 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Removed lines Linker som er fjernet 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
On 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Off Av 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 11/15/08 09:38 AM erik engh Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Det er ikke tillatt å modfisere innholdet fordi en eller fler studenter har påbeynt aktiviteten 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki Authoring Wiki godkjenning 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Send email notification to monitors when wiki pages are changed/edited. Send e-post til kontrollantene når Wiki er endret 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notat er tilgjengelig 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Editing limits Rediger begrensningene 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Number of times a learner can edit a page Antall ganger en student kan redigere en side 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Wiki Monitoring Wiki kontrollmodus 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Totalt antall studenter i gruppen: 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Antall studenter som er ferdig: 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Instructions: Instruksjoner: 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Edit the current Wiki page Rediger den aktive Wiki siden 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
A title is required for the Wiki page. En tittel må skrives for en Wiki side. 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Last edited by {0} - {1} Sist redigert av {0}, dato {1} 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View this Wiki page Se på denne Wiki siden 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View previous versions of this Wiki page Se på foregående versjon av denne Wiki siden 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
There are no previous versions of this Wiki page. Det er ingen tidligere versjoner av denne Wiki siden. 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Author Forfatter 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Actions Aksjoner 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Revert Reverser 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Revert back to this version reverser tilbake til denne versjonen. 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View Se på 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
View page version Se på denne versjon av siden 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Wiki Legg til notat på slutten av Wiki 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Notebook instructions Instruksjon for notater 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Unsubscribe Si opp abonement 11/17/08 01:38 AM erik engh Become a Translator!
Set restriction Definer begrensninger LDEV-3669 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Allow editing of this page Tillat redigering av denne siden 12/31/08 01:13 AM erik engh Become a Translator!
Learners will not be able to use the Wiki after the set date and time. Studentene kan ikke benytte Wiki etter den bestemte dato og tid LDEV-3669 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
Notification Melding LDEV-3669 07/05/17 07:31 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Wiki with the following instructions: Legg til et notat på slutten av Wiki med følgende informasjon: 03/24/11 08:03 AM erik engh Become a Translator!
Restore Gjenopprett LDEV-2827 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Restore previously removed page Gjenopprett side som er fjernet tidligere LDEV-2827 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Wiki page has been restored by {0}. Wiki siden er gjenopprettet av: {0} LDEV-2827 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
A Wiki page has been restored by {0} for {1}. To see the Wiki, go to {2} En Wiki side er blitt gjenopprettet av {0} for {1}. For å se Wiki, gå til {2} LDEV-2827 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Mark this page as removed Merk denne siden som fjernet LDEV-2826 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to mark this Wiki page as removed? Er du sikker på at du vil fjerne denne Wiki siden ? LDEV-2826 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
This page has been removed. Denne siden har blitt fjernet LDEV-2826 03/22/12 01:18 AM erik engh Become a Translator!
Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Vennligst vent på at foreleseren skal ferdigstille innholdet for denne aktiviteten. 03/22/12 01:19 AM erik engh Become a Translator!
A Wiki page with title [{0}] already exists, please choose a different title. En Wiki side med tittelen {0} eksisterer allerede, vennligst benytt en annen tittel. 11/07/10 09:22 AM erik engh Become a Translator!
Wiki content Wiki innhold 07/05/17 07:25 AM erik engh Become a Translator!
Notebook reflections Refleksjons notater 07/05/17 07:26 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Wiki page has been added by {0}. LAMS Wiki sider har blitt lagt til av {0}. 11/12/10 10:43 AM erik engh Become a Translator!
LAMS Wiki page has been removed by {0}. LAMS Wiki sider er fjernet av {0}. 11/12/10 10:43 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:44 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:44 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:44 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:44 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:44 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations