Module: Wiki for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Wiki
Description: Wiki Tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: No
Created on: 11/14/08 09:18 AM
% translated: 82.0% (123 out of 150)

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh Yenile 01/24/09 05:00 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
OK Tamam 11/17/08 05:26 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
{0} to notifications by email each time the Wiki is edited. Wiki her düzenlendiğinde e-posta ile bilgilendirme. 01/24/09 05:14 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki Authoring Wiki tasarlama 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Author Tasarımcı 01/09/09 03:03 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have not written anything. Are you sure this is correct? Herhangi birşey yazmadınız. Doğru olduğuna emin misiniz? 01/24/09 05:00 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A Wiki page has been edited by {0} for {1}. To see the page, go to {2} Bir wiki sayfası {0} tarafından {1} için düzenlendi. Sayfayı görmek için {2}'ye gidiniz. 01/24/09 05:14 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A Wiki page has been added by {0} for {1}. To see the page, go to {2} Bir wiki sayfası {0} tarafından {1} için eklendi. Sayfayı görmek için {2}'ye gidiniz. 01/24/09 05:14 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A Wiki page has been removed by {0} for {1}. To see the Wiki, go to {2} Bir wiki sayfası {0} tarafından {1} için kaldırıldı. Wikiyi görmek için {2}'ye gidiniz. 01/24/09 05:14 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Compare Karşılaştır. 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Send email notification to monitors when wiki pages are changed/edited. Wiki sayfası değiştirildiğinde izleyenlere e-posta ile haber ver. 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Wiki with the following instructions: Wiki'nin sonuna aşağıdaki yönergelerle birlikte Not defteri ekle 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View page version Sayfa versiyonunu görüntüle 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Compare current version to this version Geçerli versiyonla versiyonu karşılaştır. 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Notebook instructions Not defteri yönergeleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comparing versions {0} Versiyonlar {0} karşılaştırılıyor. 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Added lines Eklenen satırlar 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Done Tamam 11/19/08 06:53 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Removed lines Kaldırılan satırlar 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflections Not defteri yansımaları 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number of page edits Düzenlenen sayfa sayısı 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number of pages added Eklenen sayfa sayısı 01/24/09 04:58 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: A Wiki page with title [{0}] already exists, please choose a different title. .{0} başlıklı bir wiki sayfası mevcut, farklı bir başlık seçiniz 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A title is required for the Wiki page. Wiki sayfası için bir başlık gereklidir. 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Last edited by {0} - {1} Son düzenleyen {0}, {1} 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Are you sure you want to delete this Wiki page? This action cannot be undone. Bu wiki sayfasını silmek istediğinizden emin misiniz? Bu eylem geri alınamaz. 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no previous versions of this Wiki page. Bu wiki sayfasının önceki versiyonu yok 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Revert Geri dön 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Revert back to this version Bu versiyona geri dön 01/24/09 05:03 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Maximum edits must be larger or equal to minimum. En fazla düzenleme sayısı en az sayısına eşit veya daha çok olmalıdır. 01/24/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There are no sessions running yet for this Wiki. Bu wiki için herhangi bir oturum çalışmıyor. 01/24/09 05:06 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bu etkinliğe bir yada daha çok öğrenci erişti. İçeriğin değiştirilmesi öğrencilerin farklı içerikle karşılaşmalarına neden olabilir. 01/24/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity" and you come back to this Wiki, you won't be able to continue editing. Not: "Sonraki etkinlik" düğmesine tıkladıktan sonra geri dönüp tekrar düzenleme yapamazsınız. 01/24/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Try again Tekrar dene 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow editing after you have finished it. As you are returning to this Wiki, you are able to see your Wiki but not allowed to edit it. Bu etkinlik bitirildikten sonra dönüp tekrar düzenlenmiycek biçimde ayarlandı. Tekrar döndüğünüzde yaptıklarınızı görüntüleyebilir ancak değiştiremezsiniz. 01/24/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Next activity Sonraki etkinlik 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: You have not yet reached the required number of edits, you must complete {0} edits before continuing to the next activity. Not: Gerekli düzenleme sayısına erişmediniz. Sonraki etkinliğe geçebişmek için {0} düzenelemeyi tamamlamanız gereklidir. 01/24/09 05:09 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: You are only allowed to do {0} more edits before this Wiki will be locked. After that you wont be able to continue editing. Not: Bu wiki kilitlenmeden önce {0} düzenleme yapmanıza izin verildi. Bundan sora düzenlemeye devam edemeyeceksiniz. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
You have reached the maximum number of edits for this Wiki activity so it has been locked. En çok düzenleme sayısına eriştiniz. Wiki kilitlenecek. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
This page has been set to locked by your instructor, so you cannot edit it. Bu etkinlik öğretmeniniz tarafında kilitlenmiş. Düzenleme yapamazsınız. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Refresh the page to get the current content Geçerli içeriğe ulaşmak için sayfayı yenileyiniz. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Wiki page has been edited by {0}. LAMS wiki sayfası {0} için düzenlendi. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Wiki page has been added by {0}. LAMS wiki sayfası {0} için eklendi. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: LAMS Wiki page has been removed by {0}. LAMS wiki sayfası {0} için kaldırıldı. 01/24/09 05:12 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Subscribe Abone ol 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Unsubscribe Abonelikten çık 01/24/09 05:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow editing of this page Bu dosyayı düzenlemeye izin ver. 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to create new Wiki pages Öğrencilerin yeni wiki sayfaları oluşturmalarına izin ver. 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners: Öğrenci sayısı 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Total number of learners in group: Gruptaki toplam öğrenci sayısı 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to insert external links into Wiki Öğrencilerin wiki sayfasına dış bağlantılar eklemelerine izin ver. 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Allow learners to attach images to Wiki Öğrencilerin wiki sayfasına resim eklemelerine izin ver. 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Changes saved Değişiklikler kaydedildi 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki Wiki 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity Bu etkinliği tamamlamak için öğretmeninizi bekleyiniz. 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki Monitoring Wiki izleme 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit activity Etkinlik düzenle 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of finished learners: Bitiren öğrenci sayısı 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
There is no summary available for this tool. Bu araç için özet mevcut değil 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Mevcut değil 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Sonraki 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Created Oluşturulma 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Last modified Son düzenlenme 01/24/09 04:46 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Editing limits Düzenleme sınırları 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Number of times a learner can edit a page Öğrencinin bir sayfayı en fazla düzenleme sayısı 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Minimum: En az 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Maximum: En fazla 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No minimum En az sınırı yok 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
No maximum En fazla sınırı yok 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions: Yönergeler 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki content Wiki gövde 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
wiki wiki 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki tool for creating wiki pages Wiki sayfaları oluşturma aracı 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Modification of content is not allowed since one or more learners has attempted the activity. Bu etkinliğe öğrenciler erişttikten sonra düzenleme yapılmasına izin verilmiyor. 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki Wiki 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki tool Wiki aracı 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Wiki Wiki 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki tool Wiki aracı 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title: Başlık 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Content: İçerik 01/24/09 04:34 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit the current Wiki page Geçeri wiki sayfasını düzenle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add Ekle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Add a new Wiki page to this Wiki Wikiye yeni wiki sayfası ekle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View this Wiki page Bu wiki sayfasını görüntüle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Remove Kaldır 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Remove this Wiki page Bu wiki sayfasını kaldır 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki pages Wiki sayfaları 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save changes Değişiklikleri kaydet 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
History Geçmiş 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
View previous versions of this Wiki page Wiki sayfasının geçmiş versiyonlarını görüntüle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Version Versiyon 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit date Düzenşeme tarihi 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Edit by Düzenleyen 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Actions Eylemler 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Wiki sessions Wiki oturumları 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Number of learners Öğrenci saysısı 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Wiki Wikinin sonuna Not defteri ekle 01/24/09 04:51 PM gonca kızılkaya Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Deadline has been set monitor.summary.date.restriction.set Become a Translator!
Deadline has been removed monitor.summary.date.restriction.removed Become a Translator!
Deadline monitor.summary.date.restriction Become a Translator!
Learners will not be able to use the Wiki after the set date and time. monitor.summary.when.date.restriction.is.set Become a Translator!
Date/time: monitor.summary.after.date Become a Translator!
Set restriction monitor.summary.set.restriction Become a Translator!
Remove restriction monitor.summary.unset.restriction Become a Translator!
Finish button.submit Become a Translator!
For this activity, the instructor fixed a deadline until {0}. After this time this activity will not be available. authoring.info.teacher.set.restriction Become a Translator!
Notification monitor.summary.notification Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Options label.wiki.options Become a Translator!
Notifications label.notifications Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Restore label.wiki.restore Become a Translator!
Restore previously removed page label.wiki.restore.toolTip Become a Translator!
Wiki page has been restored by {0}. notify.pageRestored.subject Become a Translator!
A Wiki page has been restored by {0} for {1}. To see the Wiki, go to {2} notify.pageRestored.body Become a Translator!
Mark this page as removed label.wiki.remove.mark.toolTip Become a Translator!
Are you sure you want to mark this Wiki page as removed? label.wiki.remove.mark.confirm Become a Translator!
This page has been removed. label.wiki.removed Become a Translator!
Title cannot contain any of these characters ^, <, >, #, (, ), \, |, ', ", {, }, ` error.title.invalid.characters Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!