Module: Online Spreadsheet for Swedish Sweden

Module Information

Module Name: Online Spreadsheet
Description: Online Spreadsheet tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: Yes
Created on: 09/30/08 11:15 PM
% translated: 80.0% (92 out of 115)

Attention: This is an optional module and is not part of the official distribution of LAMS. Optional modules are to be downloaded and installed separately from the LAMS installers.

If you think you want to use this module in your own language, you can opt to translate this, but it's optional.

Translated Labels

English Swedish Translation Dev task Last updated By Action
Comments can not be blank. Kommentarer kan inte vara tomt. 11/25/10 02:25 PM Anders Berggren Become a Translator!
Finished Avslutad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
On 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Off Av 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Spreadsheet Kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Verktyg för kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Verktyg för kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Tool for displaying spreadsheets. Verktyg för att visa kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Authoring Kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Författande av kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic Grundläggande 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Basic input information for spreadsheet Grundläggande ingående information för kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Please input advance options for spreadsheet Var snäll och skriv in avancerade alternativ för kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instructions Instruktioner 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Instruction Instruktion 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Lägg till instruktion 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Title Titel 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Spreadsheet Kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Inte tillgänglig 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avancerade inställningar 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marked? Betygssatt? 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Översiktlig sammanfattning 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Mark Betygssätt/avge omdöme 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner Lärande 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Visa alla betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Ladda ner betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Uppdatera betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Session name Namn på sessioner 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Name Namn på lärande 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marks Betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comments Kommentarer 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Learner: Lärande: 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
True Sant 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
False Falskt 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Marks: Betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Comments: Kommentarer: 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Uppdatera betyg/omdömen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Summary Samamnfattning 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Statistics Statistik 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Activity Redigera aktivitet 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Group Grupp 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Delete Ta bort 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
View Visa 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Edit Redigera 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Det finns ingen tillgänglig session 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Cancel Avbryt 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Try again Försök igen 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Spreadsheet Kalkylblad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Save Spara 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Lock when finished Lås när det är klart 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Advanced Avancerad 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Up Flytta upp 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Down Flytta ner 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Continue Fortsätt 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Close Stäng 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
Next Activity Nästa aktivitet 11/09/10 01:44 PM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Spreadsheet with the following instructions: Lägg till en anteckningsbok i slutet av kalkylbladet med följande instruktioner: 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Play only (learner can only play with the spreadsheet but cannot save) Experimentera bara (en lärande kan bara experimentera med kalkylbladet men inte spara det) 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Enable spreadsheet marking Aktivera betygssättning av kalkylblad 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Betygssättning av kalkylblad är aktiverat 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection Reflektion i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Publicera betyg/omdömen 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marking Betygssättning 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Not marked spreadsheets Ej betygsatta kalkylblad 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Total spreadsheets sent by learners Totalt antal kalkylblad inskickade av lärande 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marking Betygssättning 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Spreadsheet sent by Kalkylblad inskickat av 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
User hasn't sent spreadsheet yet. Användaren har ännu inte skickat in något kalkylblad. 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks can not be blank. Betyg/omdömen kan inte vara tomt. 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Upload file failed: {0} Det gick inte att ladda upp fil: {0} 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Vill du stänga det här fönstret utan att spara? 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Visa noteringar i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
No notebook available Det finns ingen tillgänglig anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notering i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Betyg/omdöme i {0} har publicerats. 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Noteringar i anteckningsbok 11/17/10 06:52 AM Anders Berggren Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity", if you come back to this Spreadsheet, you won\u2019t be able to submit apreadsheet's changes. OBS! När du har klickat på 'Nästa aktivitet' och du kommer tillbaka till den här kalkylbladet så kan du inte göra ändringar i det. 11/25/10 01:46 PM Anders Berggren Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. OBS! En eller flera lärande har redan gjort försök med den här aktiviteten, Om du ändrar innehållet så innebär det att olika lärande kommer att få olika information. 11/27/10 11:45 AM Anders Berggren Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Var snäll och vänta tills (distans)läraren har lagt till allt innehåll i den här aktiviteten. 11/27/10 12:18 PM Anders Berggren Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Det uppstod ett 'arkiv'-fel när filen skulle laddas upp. 11/28/10 07:16 AM Anders Berggren Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Options label.spreadsheet.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Spreadsheet submitted Label monitoring vieawallmarks spreadsheet submitted Become a Translator!
Review learners' Spreadsheet Label reviewitem title Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Label export marking enabled Become a Translator!
Notebook reflection is enabled Label export notebook reflection enabled Become a Translator!
Mark is in invalid number format. Error summary marks invalid number Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Error msg default content not find Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Label authoring advanced learners are allowed to save Become a Translator!
Spreadsheet Learning Label learning title Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Label monitoring summary individual spreadsheets Become a Translator!
Marked spreadsheets Label monitoring statistics marked Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the spreadsheet. Monitoring summary note Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to change spreadsheet after you have finished it. Message activitylocked Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!