Module: Online Spreadsheet for Norwegian Norway

Module Information

Module Name: Online Spreadsheet
Description: Online Spreadsheet tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: Yes
Created on: 09/30/08 11:15 PM
% translated: 100.0% (115 out of 115)

Attention: This is an optional module and is not part of the official distribution of LAMS. Optional modules are to be downloaded and installed separately from the LAMS installers.

If you think you want to use this module in your own language, you can opt to translate this, but it's optional.

Translated Labels

English Norwegian Translation Dev task Last updated By Action
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Advarsel. En eller flere studenter har påbegynt denne aktiviteten. Hvis du endrer innholdet vil studentene se forskjellig innhold. 12/31/08 01:14 AM erik engh Become a Translator!
Name Navn: 07/10/17 04:04 AM erik engh Become a Translator!
Up Opp 07/10/17 04:05 AM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet Regneark 07/10/17 04:05 AM erik engh Become a Translator!
Down Ned 07/10/17 04:05 AM erik engh Become a Translator!
Finish Avslutt LDEV-3026 04/18/14 02:54 PM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet Learning Studentens regneark 10/02/08 06:48 AM erik engh Become a Translator!
Basic Grunnlag 04/02/11 07:40 AM erik engh Become a Translator!
Statistics Statistikk 10/02/08 06:48 AM erik engh Become a Translator!
Edit Activity Rediger 03/25/11 06:30 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Review learners' Spreadsheet Kontroller brukerens regneark 10/02/08 06:48 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. vennligst vent til foreleseren har ferdigstilt innholdet for denne aktiviteten. 10/02/08 06:48 AM erik engh Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to change spreadsheet after you have finished it. Foreleseren har definert denne aktiviteten slik at du ikke har mulighet for å endre regnearket etter at du har gjort det ferdig. 10/02/08 06:48 AM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet Regneark 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Regneark. 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Regneark verktøy. 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Regneark verktøy 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Tool for displaying spreadsheets. Verktøy for å vise regneark. 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Authoring Regneark 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Instructions Instruksjoner 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Instruction Instruksjon 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Legg til instruksjon 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Title Tittel 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet Regneark 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Avbryt 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Ikke tilgjengelig 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Avanserte innstillinger 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marked? Karaktersatt? 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Mark Karakter 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Learner Student 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Se alle karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Frigi karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Last ned karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marking Sett karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Comments Kommentarer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Oppdater karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Session name Sesjons navn 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marks Karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Comments Komentarer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marking Sett karakterer 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Learner: Student: 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
True Riktig 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
False Galt 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Marks: Karakter: 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Comments: Kommentarer: 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Oppdater karakter 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet sent by Regnearket er sendt av 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
User hasn't sent spreadsheet yet. Brukeren har enda ikke oversendt regnearket 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Group Gruppe 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Delete Slett 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
View Se på 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Edit Rediger 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Save lagre 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Cancel Angre 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Try again Forsøk igjen 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet regneark 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Save Lagre 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Lock when finished Lås når ferdig 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Advanced Avansert 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Continue Fortsett 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Close Lukk 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Next Activity Neste aktivitet 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Finished Avsluttet 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
On 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Off Av 10/01/08 01:00 PM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet submitted Regneark er innsendt 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection is enabled Notatbok refleksjoner er tilkoblet 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Marks can not be blank. Karakterer kan ikke være tomme. 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Mark is in invalid number format. Karakter har et ugyldig tall format. 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Comments can not be blank. Kommentarer kan ikke være tomme. 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Upload file failed: {0} Opplasting av fil er mislykket:{0} 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection Notatbok refleksjon 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notatbok inngang 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notatbok inngang 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Total spreadsheets sent by learners Totalt antall regneark innsendt av studentene 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Do you want to close this window without saving? Ønsker du å lukke vinduet uten å lagre ? 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Ingen sesjoner er tilgjengelig 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Se på notatbok innhold 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
No notebook available Ingen notatbok er tilgjengelig 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Notatbok inngang 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Notatbok inngang 10/01/08 02:04 PM erik engh Become a Translator!
Play only (learner can only play with the spreadsheet but cannot save) Kun test (studenten kan leke med regnearket men kan ikke lagre) 10/02/08 06:52 AM erik engh Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Studentene har tillatelse til å sende inn egne, individuelle, regneark 10/02/08 06:52 AM erik engh Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. En database feil oppstå ved opplastingen av filen 10/02/08 06:52 AM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Betegnelser for regneark er aktivert 10/02/08 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Enable spreadsheet marking Tillat å gi regneark betegnelser 10/02/08 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Betegnelser for regneark er aktivert 10/02/08 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Marked spreadsheets Regneark med betegnelser 10/02/08 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Not marked spreadsheets Regneark uten betegnelser 10/02/08 06:56 AM erik engh Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Kunne ikke hente ut standard innhold for dette verktøyet. 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
Please input advance options for spreadsheet vennligst legg inn avanserte alternativer for regneark. 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Spreadsheet with the following instructions: Legg til en notatblokk på slutten av regnearket, med følgende informasjon 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Studentene tillates å sende inn individuelle regneark. 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the spreadsheet. Merk: Antall studenter er antall studenter som har sett på regnearket. 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
Marks in {0} have been released. Karakterer i {0} er publisert. 10/02/08 01:57 AM erik engh Become a Translator!
Basic input information for spreadsheet Grunndata informasjon for regneark. 04/06/11 07:15 AM erik engh Become a Translator!
Search... Søk.... LDEV-3590 03/06/16 03:48 PM erik engh Become a Translator!
Note: After you click on "Next Activity", if you come back to this Spreadsheet, you won\u2019t be able to submit apreadsheet's changes. Merk: Etter at du har klikket på "Neste Aktivitet", og deretter kommer tilbake til dette regnearket, så kan du ikke endre dette regnearket. 12/05/10 09:17 AM erik engh Become a Translator!
Summary Status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Generell status 03/31/11 06:22 AM erik engh Become a Translator!
Refresh Frisk opp LDEV-3780 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Options Alternativer LDEV-3866 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
End of activity Aktivitetslutt LDEV-3866 07/05/17 01:23 AM erik engh Become a Translator!
Learning outcomes Læremål LDEV-4644 11/07/19 08:43 AM erik engh Become a Translator!
Search and select by outcome name or code Søk og velg mål med navn eller kode LDEV-4644 11/07/19 08:43 AM erik engh Become a Translator!
Added outcomes Tilleggs mål LDEV-4644 11/07/19 08:43 AM erik engh Become a Translator!
none Ingen LDEV-4644 11/07/19 08:43 AM erik engh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? Er du sikker på at du vil fjerne dette læremålet ? LDEV-4786 11/07/19 08:43 AM erik engh Become a Translator!
[create new] [lag ny] LDEV-4786 12/27/19 03:37 PM erik engh Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
No missing translations