Module: Online Spreadsheet for Turkish Turkey

Module Information

Module Name: Online Spreadsheet
Description: Online Spreadsheet tool
Output: java
Type: tool
Added By: Ernie Ghiglione
Optional: Yes
Created on: 09/30/08 11:15 PM
% translated: 90.43% (104 out of 115)

Attention: This is an optional module and is not part of the official distribution of LAMS. Optional modules are to be downloaded and installed separately from the LAMS installers.

If you think you want to use this module in your own language, you can opt to translate this, but it's optional.

Translated Labels

English Turkish Translation Dev task Last updated By Action
Do you want to close this window without saving? Bu pencereyi kaydetmeden kapatmak istiyor musunuz? 11/18/08 08:27 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Delete Sil 11/18/08 08:29 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Save Kaydet 11/19/08 09:01 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişlerini görüntüle 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
View Görünüm 11/19/08 07:37 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Cancel İptal 11/19/08 06:52 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
No notebook available Herhangi bir not defteri yok. 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entries Not defteri girişleri 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook entry Not defteri girişi 11/17/08 05:39 AM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet Hesap Tablosu 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Hesap Tablosu 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Hesap Tablosu Aracı 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet tool Hesap Tablosu Aracı 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Tool for displaying spreadsheets. Hesap tablosu görüntüler 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Authoring Hesap Tablosu 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Spreadsheet Hesap Tablosu düzenleme 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic Temel 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Basic input information for spreadsheet Hesap tablosu ile ilgili temel bilgi 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Please input advance options for spreadsheet Lütfen hesap tablosu ile ilgili gelişmiş seçenkeler girin. 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instructions Yönergeler 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Instruction Yönerge 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add instruction Yönerge ekle 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Title Başlık 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet Hesap Tablosu 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Add a notebook at end of Spreadsheet with the following instructions: Aşağıdaki yönerglerle birlikte Hesap Tablosunun sonuna Not defteri ekle 01/24/09 03:56 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Play only (learner can only play with the spreadsheet but cannot save) Sadece oynat (Öğrenciler hesap tablosu üzerinde çalışabilir ancak kaydedemezler). 01/24/09 03:59 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Öğrencilerin bireysel hesap tablosu oluşturmalarına izin ver. 01/24/09 03:59 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet Learning Hesaptablosu ile öğrenme 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Not available Mevcut değil 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Advanced settings Gelişmiş ayarlar 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learners are allowed to submit individual spreadsheets Öğrencilerin bireysel hesap tablosu oluşturmalarına izin ver. 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection Not defteri yansıması 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Summary Tüm özet 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner Öğrenci 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Session name Oturum adı 01/24/09 04:07 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Name Öğrenci adı 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments Yorumlar 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Learner: Öğrenci 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet submitted Hesap tablosu onaylandı 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
True Doğru 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
False Yanlış 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments: Yorumlar 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet sent by Hesap tablosu gönderen 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Summary Özet 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Statistics İstatistikler 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Activity Etkinliği düzenle 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Group Grup 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Edit Düzenle 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: No session available Oturum yok 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Try again Tekrar dene 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet Hesap tablosu 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Lock when finished Bittiğinde kilitle 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Advanced Gelişmiş 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Up Yukarı taşı 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Down Aşağı taşı 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Continue Devam et 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Close Kapat 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Next Activity Sonraki etkinlik 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Finished Bitti 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
On 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Off Kapat 01/24/09 04:10 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Total spreadsheets sent by learners Öğrenciler tarafından gönderilen toplam hesap tablosu 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
User hasn't sent spreadsheet yet. Kullanıcı henüz hesap tablosu göndermedi 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Review learners' Spreadsheet Kullanıcıların hesap tablosunu gözden geçir 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Notebook reflection is enabled Not defteri yansıması etkinleştirildi. 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Comments can not be blank. Yorumlar boş olamaz 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Upload file failed: {0} Dosya yükleme hatası: {0} 01/24/09 04:13 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Please wait for the instructor to complete the contents of this activity. Bu etkinliğin içeriğini tamamlamak için öğretmeninizi bekleyin. 01/24/09 04:15 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Could not retrieve default content record for this tool. Bu araç için varsayılan içerik getirilemiyor. 01/24/09 04:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Note: number of learners is the number of learners who have viewed the spreadsheet. Not: Öğrenci sayısı hesap tablosunu görüntüleyen öğrenci sayısıdır. 01/24/09 04:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
A repository error occurred while trying to upload the file. Dosya yüklenirken hata oluştu. 01/24/09 04:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
The instructor has set this activity not to allow you to change spreadsheet after you have finished it. Bu etkinlik bitirildikten sonra dönüp tekrar düzenlenemeyecek biçimde ayarlandı. 01/24/09 04:20 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks in {0} have been released. {0}'daki puanlar açıklandı. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Warning: One of more learners have accessed this activity. Changing this content will result in learners getting different information. Uyarı: Bir yada daha çok öğrenci bu etkinliğe erişti. Etkinliğin içeriğinde yapılacak değişiklik öğrencilerin farklı içerikle karşılaşmalaına neden olabilir. 01/24/09 04:22 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Note: After you click on "Next Activity", if you come back to this Spreadsheet, you won\u2019t be able to submit apreadsheet's changes. Not: Sonraki etkinlik düğmesine tıkladıktan sonra bu etkinliğe geri döndüğünüzde düzeltme yapamaz yanlızca çalışmanızı görüntüleyebilirsiniz. 01/24/09 04:22 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marking Puanlama 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks: Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Puanları güncelle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Hesap tablosu puanlama etkinleştirildi. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks can not be blank. Puanlar boş olamaz 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark is in invalid number format. Puanlar geçersiz sayı formatında 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Enable spreadsheet marking Hesap tablosu puanlamayı etkinleştir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marked? Puanlandı? 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Spreadsheet marking is enabled Hesap tablosu puanlama etkinleştirildi. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Mark Puanla 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: View all marks Tüm puanları görüntüle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Release marks Puanlamayı aç 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Download marks Puanları indir. 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marking Puanlama 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marks Puanlar 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
*** UPDATED: Update marks Puanları güncelle 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Marked spreadsheets Puanlanan hesap tabloları 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!
Not marked spreadsheets Puanlanmayan hesap tabloları 01/24/09 04:28 PM gonca kızılkaya Become a Translator!

Labels missing translation

English Description Action
Options label.spreadsheet.options Become a Translator!
End of activity label.activity.completion Become a Translator!
Finish label.submit Become a Translator!
Learning outcomes outcome.authoring.title Become a Translator!
Search and select by outcome name or code outcome.authoring.input Become a Translator!
Added outcomes outcome.authoring.existing Become a Translator!
none outcome.authoring.existing.none Become a Translator!
Search... label.search Become a Translator!
Refresh label.refresh Become a Translator!
Are you sure you want to remove this learning outcome? outcome.authoring.remove.confirm Become a Translator!
[create new] outcome.authoring.create.new Become a Translator!